חדרי הדיונים 


 

דיונים באתר

חוק שכר המינימום - האם חוק ראוי?

 

אחד היעדים החשובים של הציונות הדתית הוא להפוך את מדינת ישראל ל'ממלכת כהנים וגוי קדוש'. זהו רעיון גדול מאוד, אולם יישומו אינו ברור כלל וכלל, ויש לפרוט אותו לפרוטות. יישום רעיון זה זו דורש מפגש בין אנשי התורה לאנשי המעשה. חדרי הדיונים של הלכה פסוקה הם נסיון ליצור מפגש מעין זה.

בחדרי הדיונים יעלו נושאים חברתיים שונים לדיון מנקודת מבט תורנית. כל דיון יתבסס על נייר עמדה מקדים המפורסם באתר. סביב כל נייר עמדה תיבנה קבוצת  משתתפים שידונו בשאלות המוצגות בנייר העמדה. קבוצת המשתתפים היא קבוצת האנשים שאכן מתכננים להשקיע זמן, מחשבה ויכולת יצירתית בדיון. אלו אנשים שנרשמו מראש כמשתתפים פעילים באחד הדיונים.  

גם מי שלא נרשם מראש כמשתתף פעיל, רשאי לצפות בדיון ולשלוח שאלות למשתתפים בדיון.