בטאון הלכה פסוקה


בטאון 'הלכה פסוקה' משמש כאמצעי לקידום הפניה לדין תורה בארץ. הבטאון, היוצא מדי שבועיים, מכיל תקצירים של פסקי דין מבתי דין  לממונות ברחבי הארץ, ומדורים נוספים. הבטאון מופץ באימייל בלבד. להרשמה לחץ כאן.

גליונות קודמים להורדה                           

 

1- המחאות

2-  חוזים

3 - פיטורי עובדים               

4 - שכנים

5 - סמכות גופים ציבוריים

6 - שומרים

7 - הוצאות משפט                 

8 - גרמא                              

9 - גרמא                              

10 - קניית רכב

11 - שכירות דירה               

12- שכירות דירה                 

13 - שכירות פועלים

14 - תחרות עסקית

15 - תחרות עסקית

16 - זכויות יוצרים

17 - חברה בע"מ                   

18 - יחסי עבודה                   

19 - ריבית פיגורים               

20 - נזקי שכנים                    

21 - פיצויי פיטורין               

22 - חוזים

23 - חוזים

24 - חוזים

25 - גליון מסכם 1 - 25

26 - פשרה

27 - פשרה

28 - מקח טעות

29 - מקח טעות ואונאה

30 - חיובים מדין השבת אבידה

31 - דינא דבר מצרא

32 - תוקף הרישום בטאבו

33 - ירושות וצוואות

34 - ירושות וצוואות

35 - שכירות פועלים

36 - שומרים

37 - שכירות

38 - שכירות

39 - יחסי עבודה

40 - תאונות כלי רכב

41 - ריבית

42 - חתימה על חוזה ללא הבנתו

43 - יחסי עבודה

44 - אפוטרופסים

45 - גליון מסכם 26 - 45

46 - הסתלקות דיין

47 - מקום הדיון

48 - עדות

49 - נזיקין

50 - נזיקין

51 - שכירות פועלים

52 - חיוב תשלומים על עבודה כשלא סוכם השכר מראש

53 - מעמד חוקים פנימיים של ארגון

54 - פרשנות חוזים

55 - ראיות

56 - יחסי עבודה

57 - חיובי הציבור

58 - שומת בית דין

59 - פסקי דין שונים

60 - גליון מסכם 1- 60