hakkani20

HAKKANÎ SOHBET ZAVİYESİ 

 

DİGİTAL  

HAKKANİ

SOHBET

 

 

 

 

 Hz. Şeyh 

Muhammed Nazım 

el-Hakkanî 

-k.s- 

Sohbetleri 

 

 

 

 

 

" Biz sadece Allah'ın kuluyuz..." 

27 Eylül 2008 

Herkes: "Biz sadece Allah'ın kuluyuz" diye söylemelidir

Allah Allah Allah Allah Kerim Allah
Allah Allah Allah Allah Aziz Allah
Allah Allah Allah Allah Subhan Allah
Allah Allah Allah Allah Sultan Allah

Elhamdulillah Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi Şükür, İsmi Celil'ini anmaya izin verdin.

S: Es-selamun aleykum.
M: Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

...
Eûzubillahimineşşeytânirracim.
Bismillahirrahmânirrahîm.
Lâ havle vela kuvvete illa Billahil aliyyil-azim.

Meded Ya Ricâlallah
Meded Ya Aktâb vel-evtâd vel-büdela ven-nuceba ven-nukeba
Meded, Meded Ya Ricâlallah.

Destur Ya Seyyidi, Meded...

Zayıf insanlarız. O kadar zayıfız ki. Ama nefsimiz asla zayıf olduğunu kabul etmez. Nefsimiz Şeytan'ın yaptığı bir ayna'ya bakar. İki çeşit ayna vardır: Birisi, seni olduğun gibi gösterir. Bir diğeri de başka bir aynadır: ona baktığında, kendini büyük gösterir. Şeytan, asla karşına sıradan bir ayna koymaz. Şeytan karşına daima: "Aman ben çok mühim biriyim, ben çok güçlüyüm, dev gibiyim" dedirten bir ayna koyar.

Şeytan'ın işi budur. Şeytan sana: "Ben çok büyük biriyim, çok mühim biriyim" dedirtir.

Havaalanlarında husûsi olarak, üzerinde "VIP" [ Very Important Person = Çok Önemli Kişi] diye yazılan özel yerler yapmışlar ve insanlar oraya gidip gelirler. VIP salonları, havaalanının içinde özel "VIP" bölümleri..

VIP Görevlisi der ki: "İçeriye giremezsiniz! Burası husûsi olarak "VIP" insanlara aittir".

Ben de derim ki: "-Kimdir bu "VIP" olanlar?"

Görevli der ki: “-Onlar "VIP" insanlardır, onlar diğer sıradan insanlardan farklıdır, kendilerini birşey zannederler. Onlar Ademoğlundan değillerdir, çünkü onlar VIP'lerdendirler.”

Ben de yine soruyorum:

"Bu VIP insanların özellikleri nedir? Onları bizden farklı kılan nedir? Geçtikleri şu "VIP" salonların içinde tuvalet yok mudur? "VIP" Çok önemli biri, ise tuvaletini de yapmasın."

Görevli der ki: "Nasıl?!.. Sen akılsız biri misin? Niçin bunları sorarsın?"

Subhan Allah...

***
"Nezafetül Kur'anul Kerim"

Hristiyanlar derler ki: "İsa(a.s) sıradan bir insan değildir. Hayır". "O Tanrı'nın oğlu'dur" diye derler. Tanrı'nın oğlu. Ve onu, "Tanrı'nın oğlu" diye nitelendirirler.
Estağfirullah.
Olamaz.

Hristiyanlar gelip Rasulullah Efendimiz s.a.v. ile tartışıp çekişirlerdi.
Kalkıp: "Hayır, "Sahibuna", "Tanrı'nın oğludur" derlerdi.
Peygamber Efendimiz s.a.v. hiçbir zaman onlarla tartışmazdı. Hayır. Asla kimseyle tartışmazdı.

Sen de son çare olarak: "Lekum dinikum veliyedin". "Senin Dinin sana, benim Dinim de bana" diyebilirsin.

"Ben sizin inandıklarınıza inanmam ve görüyorum ki tartışarak Hz. İsa hakkındaki fikirlerinizi bana dayatmak niyetindesiniz.
Ben sizinle tartışmam!

Nasıl isterseniz. İstediğiniz gibi yapın. Kalkıp : "Tanrı'nın oğlu'dur" diye söyleseniz bile ben sizin izinizden gitmem. Hayır!.. Sizin inandığınız gibi inanmaya mecbur değilim.
Madem o şekilde inanıyorsunuz, inandığınız size kalsın.

Oysa benim inandığım İsa a.s. hakkında şudur: O, Alemlerin Rabbi tarafından babasız olarak yaratılan bir varlıktır."

Bir kişinin Babasız doğması "Tanrı'nın oğlu" olduğu manasına gelmez.
Hayır.

Bana Hz. İsa (as)'dan önce indirilen ve içinde "Tanrı'nın oğlu gelecektir" diye haber verilen bir kitap gösterin bakayım. Eski Ahid (Tevrat) , Yeni Ahid'ten evvel gelmiştir. Bana Eski Ahid'ten "Musa'dan sonra Tanrı'nın oğlu olan bir İlahi kişi gelecektir" diye yazan bir ayet gösterin bakayım!
Hani nerde?

Ey Hrıstiyanlar hiç kimse sizlere Hz.İsa hakkında önceden bilgi vermedi mi? Madem öyle; hiç kimse size "Tanrı'nın oğlu gelecek" diye müjde vermedi mi? Madem bilginiz vardı, Hz. Meryem (salat ve selam üzerine olsun) bebeğini gösterdiğinde insanlar niçin şaşırdılar? Niçin hayrete düşüp O’na kızıp bağırarak: "Biz bunu kabul etmeyiz" diye onu ayıpladılar?

Eski Ahid'te: "Babasız bir oğlan çocuğu gelecektir" diye haber verilmedi? Verilmişse o zaman niçin kalkıp da "Biz onu kabul etmeyiz" diye söylendiler. Üstelik kalkıp Hz. Meryem (aleyha selam ve ala ibnuhe selam) hakkında kötü sözler söylediler.

Fakat Hrıstiyanlar akıllarını kullanmazlar. Ne akıllarını kullanırlar ne de düşünürler. Ancak "Şuydu da buydu da" derler.

Cenab Allah (CC) onların bu iddiasını kesip atıyor.
Onların iddialarını kesip atmak için Cenabı Allah böyle buyurmuştur, kökten kesiyor:

"Estaizübillah "
Bismillahirrahmanirrahim

“Mel mesıhubnü meryeme illa rasul kad halet min kablihir rusül ve ümmühu sıddıkah kana ye'külanit taam ünzur keyfe nübeyyinü lehümül ayati sümmenzur enna yü'fekun…”

[ Kur'an-ı Kerim ; 5. Maide Suresi; 75.Ayet:

Meryem'in oğlu Mesih yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de bir çok peygamberler gelip geçti. Annesi de gayet doğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak biz onlara ayetlerimizi nasıl açık anlatıyoruz! Sonra da nasıl çevrildiklerine bir bak! ]


İşte bu bir İlahi lisandır. Nezahetül-Kur’an. Nezafetül-Kur’an. Öyle temiz, öyle güzel ve öyle mükemmel.


Kuran'da ne diyor ..? O mübarek Ayet-i Kerime niçin inmiştir?
Hrıstiyanları durdurmak için.

Hz. İsa (a.s.)'ın "Tanrı'nın oğlu" olmadığı, Mübarek Kur'an-ı Kerim'e başvurmadan da anlaşılır. Çünkü yeme ve içme herkesçe yapılan sıradan bir harekettir. İnsanoğlundan herkes yer ve içer.
İsa (a.s.) da yer ve içerdi . Annesi de yer ve içerdi. Bu ne anlama gelir?

Çünkü her yiyen ve içen kişi mecbur tuvalete gitmesi gerekir.
Bu kadar...

Onların mantık dışı olan tüm iddialarını Kur’an kestirip atıyor.
Madem İsa (a.s.) Tanrı'nın oğlu ise, Tanrı hiç yer içer mi?! Ya Tanrı'nın oğlu?! Yesin ve içsin, bu nasıl iştir böyle?
Hayır.

Ama akıllarını kullanmıyorlar! Bir de kalkıp: "Hristiyanlık" derler. Hrıstiyanlığın temeli sağlam değildir. Hrıstiyanlık bitmiştir. Temeli yoktur. Bitmiştir.
Peygamberlerin Mührü Muhammed Mustafa s.a.v. geldiği andan itibaren bitmiştir.
Bugün hakiki Hrıstiyanlık yoktur. Bitmiştir.Aynı Yahudilik gibi, onlar da tükenmiştir.

Bunları niçin anlatıyoruz?

VIP'ler için.

Neydi VIP? VIP'ler tuvalete gitmez mi?
Soruyorum: "Tuvaletin var mı?.. Hem çok mühim bir şahıssın, hem de nasıl tuvalete gidersin?!.." Böyle birşey olamaz!.. Eğer VIP ise, gerçek VIP tuvalete gitmez.

Papa'lar, Piskopos'lar güzel kıyafetler giyerler. Bu yüzden kimi yerler vardır ki tuvaleti yakınlarda bir yere yapmışlardır. İhtiyar biri çabucak gider tuvaletini yapar sonra üstünü değiştirir ve yeni kıyafetiyle dışarı çıkar. Ondan sonra: "Bu kıyafetim daha önemli bu yüzden değiştirdim" derler. Bu yüzden akıldışı Papalığa karşı çıkıp, protesto edip tüm Papalara karşı hiddetlendiler ki onlara "Protestanlar" denir. Onlar Katoliklerden değillerdir. İtalyanlar Katoliktir. Almanlar Protestan…

Ben de soruyorum: "Hz. İsa (a.s.) Protestan mıydı? Ya da Hz. İsa (a.s.) Katolik veyahut Ortodoks muydu?

Bir bilen var mı?

***
Cenabı Allah bizi affetsin... Bize anlama kabiliyeti versin, iyi anlamaya ihtiyacımız var.

VIP insan. VIP kişiler. Hayır, VIP kişiler diye birşey yoktur.

”Kul”luk vardır!
Hepimiz “Kul”uz!
Sadece “Kul”!


Ve bir insan için Rabbine “Kul olmaktan, “Yaradan’ına kul” olmaktan gayrı bir şeref yoktur.

Allah Ya Rabbi.

Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Estağfirullah.
Elhamdüllillah.

Cenabı Allah'a bizlere İlahi Mesaj gönderdiği için şükür ediyoruz.
Katındaki kulların içinde en çok sevdiği ve en şereflisi Rasulullah s.a.v. tarafından; "Sizler sadece “Kul”sunuz. Başka birşey değilsiniz" diye eğitilerek, İlahi Mesaj'a erişmek şerefini bahşeylemiştir.

Bütün ünvanlar (V.I.P. gibi) sahtedir. Hiç bir anlamı yoktur.
Senin için en şerefli olan şey, en mühim olan şey: Rabbine kul olmaktır!

Fakat Şeytan, nefsini bir kişinin önüne koyup: "Kendine bir bak. Kocaman birisin. Çok mühim adamsın".

Ve bu yüzden dünya, insanlık aşağıya düşüp en kötü devrini yaşamaktadır. En kötü zamandır. Çünkü herkes birbiriyle çekişip, saçma olan mevkilerin ardından koşturuyor. Milletler kavga ediyor. İnsanlar kavga ediyor. Hakikattan bir eser kalmamış.

Herkes: "Biz sadece Allah'ın kuluyuz" diye söylemelidir....

İnsanlara öğretmek istediğimiz ana gayemiz budur.

Kul olduklarını kabullendirmek.


Ve Kulluğun dışında hiçbir şey şeref vermez. Mümkünâtı yok.Bunu anladıysan tamamdır... Cennet'e gidebilirsin...Ya da o hastalık senden giderilene kadar Cehennemde kalacaksın.

Cenabı Allah'tan bizi affetmesini diliyoruz… Bizi ateşe düşmekten esirgemesini niyaz ediyoruz.

Allah'ın Rahmeti üzerimize olsun ve Şerefliler'in en Şereflisi, Şânlılar'ın en Şânlısı Seyyidina Muhammed (s.a.v.) hürmetine mütevazi kulluğunuzu kabul eylesin.

El Fatiha.