hakkani18


HERGÜN İFA EDİLECEK EVRAD

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

HERGÜN İFA EDİLECEK EVRAD

Abdestli olarak mümkünse kıbleye karşı oturu­lur. Ya Rabbi niyet eyledim zâtı ilâhiyeni zikretmeye;

·        1    x  Kelime-i Şahâdet

·        70  x  Estağfirullah

·        l     x  Fâtiha

·        3    x  İhlâs

·        l     x  Kul_euzubirabbilfelâk.

·        l     x  Kul_euzubirabbinnâs.

·        10  x  Kelime i Tevhid, -Lâilahe illallah-

·        10 x Salâvatı Şerîfe: Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin vesellim

Bağışlama: “Bu okuduklarımdan hâsıl olan sevâbı bilhassa Peygamber Efendimizin mübârek Ruh-u Şeriflerine, Enbiya ve Evliyalarında ruhlarına, hassaten Şâhı Nakşibendî Hz. ile Şeyhimiz Abdullah Dağistâni Hazretlerinin rûh-i şeriflerine hediye eyledim. Ya Rabbi sen vâsıl eyle” deyip l adet Fatiha okunur. Sonra 1500 adet Lafzâ-i Celâl: “Allah” denir.

·       Her gün; 5 vakit namaza ilâveten 2 rekât işrak, 8 rekât duhâ, 6 rekât evvâbin, gece 2 ilâ 12 rekât teheccüd ve öğle ile yatsının son sünnetleri 4 rekât kı­lınacaktır.

·       Hergün; 100 x Salâvatı Şerîfe -yalnız Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri 300 adet okunur.

·       l cüz Kur’ânı Kerîm. (Okuyamayanlar 100 adet ihlâs okurlar.)

·       l Hizip Delâilül Hayrât-ı Şerîf. (Okuyamayanlar 100 adet Salâvat-ı Şerîf okurlar.)

NOT:   Öfke ve hiddeti terk etmek,  kimseyi incit­memek, kimseyi hakir görmemek, kimseden incinmemek, Tarîkat-ı Aliyeye dâhil olanlar kimsenin kalbini kırmayacaklardır. Kalp kıranlar bizden uzaktır.

 

 

Nakşibendi Silsilesi

 

1.      Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)

2.      Seyyid-ul Hulefâ, Seyyid-ül Evliyâ Ebu Bekir es Sıddıyk (r.a.)

3.      Selmân-l Fârisî (r.a.)

4.      İmam-ı Kasım ibn-i Muhammed bin Ebû Bekir es Sıddıyk (r.a.)

5.      İmam-ı Câfer-i Sıddıyk (r.a.)

6.      Bayezid-i Bestâmî  

7.      Ebûl Hasen Harkânî  

8.      Ebû Ali Farmedî  

9.      Yusuf-ul Hemedanî  

10.  Ebûl Abbas (Hızır a.s.)

11.  Abdulhâlık Gucdevânî  

12.  Hâce Arif Rigverî  

13.  Hâce Mahmud incir-i Fağnevî  

14.  Ali Ramitânî  

15.  Hâce Muhammed Baba Semmasî  

16.  Seyyid Emir Kulâl  

17.  Kutbuttarika Şâh Muhammed Bahauddin Nakşibendiy-yil Buharî  

18.  Alauddin Muhammed-il Attar  

19.  Yakub-ül Çerhî  

20.  Ubeydullâh-il Ahrar Semerkandî 

21.  Muhammed-üz Zâhid  

22.  Derviş Muhammed-il Buharî

23.  Hâcegi-l Emkineki-l Semerkandî  

24.  Muhammed-il Bâki Billah Semerkandî 

25.  Müceddid-u Elf-i Sâni imam Rabbânî Ahmed Faruki Serhendî  

26.  Urvet-ül Vüskaa Muhammed Ma'sum-ürrabbanî 

27.  Hâce Seyfüddin-irrabbanî  

28.  Nur Muhammed-il Bedvânî

29.  Habibullah Mirza Cân-ü Cânân-ül Mazhar 

30.  Gulam Ali Abdullah-üd Dehlevî  

31.  Ziyâ- üddin Ebül'Hasan Muhammed Hâlid-il Bağdadiy­i-işŞamî  

32.  Şeyh İsmail Eneranî - Şeyh İsmail Şirvanî

33.  Has Muhammed Dağıstanî

34.  Şeyh Muhammed Yerâğî  

35.  Seyyid Cemâleddin Gumukiyyil Hüseynî  

36.  Ebû Ahmed-is Suğurî  

37.  Ebû Muhammed-ül Medenî  

38.  Seyyid Şerâfüddîn Dağıstanî  

39.  Sultan-ül Evliyâ Abdullah Fâiz ed Dağıstanî  

40.  Seyyid-üd Tâife Hz. Şeyhuna Üstâzina Şeyh Muhammed Nâzım El-Hakkânî  

 

Âlallahü Teâla derecatihim dâima ve nefeâne bi berakâti enfâsihimil kudsiyye bihürmeti men lâ nebiyye ba’dehu.

 

El- Fâtiha

 

 

 

Seyrettim âlemin  nokta harfini
Mahlukattan ednâ ben beni buldum
Okudum soldaki rakk u kitabı
Cümleden günahkâr ben beni buldum