יחידה רבות

סיומת הטיית הרבות ( נקבה) ע"פ הכלל היא: וֹת
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: מיטוֹת גדולוֹת, כפפוֹת צבעוניוֹתחולצוֹת לבנוֹת , מתנוֹת עטופוֹת.
 
 
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: עגלוֹת ורודוֹת, פרוֹת שמנוֹתספוֹת רכוֹת , מעטפוֹת סגורוֹת.
 
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: חגורוֹת ארוכוֹת, מנורוֹת מאירוֹתמדורוֹת מסוכנוֹת , מגירוֹת קטנוֹת.
 
 
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: סוכריוֹת מתוקוֹת, מטריוֹת פתוחוֹתפטריוֹת טעימוֹת , עגבניוֹת אדומוֹת.
 
 
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: זריקוֹת מכאיבוֹת, גלידוֹת קרוֹתתמונוֹת יפוֹת , גבינוֹת צהובוֹת.
 
 
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: מגבוֹת רטובוֹת, צלחוֹת שבירוֹתמשאיוֹת כבדוֹת , מכוניוֹת מהירוֹת.
 
 
 
הטיית התואר בנקבה רבות  תמיד תהיה עם הסיומת:  וֹת 
תגיד: רכבוֹת ארוכוֹת, חיפושיוֹת קטנוֹתמחברוֹת חדשוֹת , מברשוֹת  רכוֹת.
 
 
 
 
כפי שראינו בפעילויות בדף זה, רוב המילים בנקבה בהטיית היחידה, מסתיימות או באת ה' או באות ת' והטיית הרבות של שתי סיומות אילו ע"פ הכלל היא: וֹת
בהמשך נכיר  חלק מההטיות היוצאות מן הכלל.
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments