יחיד רבים

ככה זה בעברית / דתיה בן דור
 
אומרים- הרבה מטריות, מטריה אחת,
ואומרים- הרבה חנויות, חנויה אחת?
מה פתאום?! חנות, חנות אחת.למה?- ככה זה בעברית.
 
אומרים- הרבה פטריות, פטריה אחת.
ואומרים- הרבה שטויות, שטויה אחת?
מה פתאום?! שטות, שטות אחת.
למה? - ככה זה בעברית.
 
אומרים- קופסה אחת, הרבה קופסאות.
ואומרים- חולצה אחת הרבה חולצאות?
מה פתאום?! חולצות, הרבה חולצות.
למה?- ככה זה בעברית.
 
אם אומרים חולצה אחת והרבה חולצות
למה לא אומרים- ביצה אחת והרבה ביצות?
למה? ככה זה בעברית.
 
 
 
כפי ששמענו בדקלום  ובסרטון : "ככה זה בעברית" מאת דתיה בן דור, הטיות הרבים העברית אינן תמיד ע"פ הכלל. במשימות שלפניכם אציג קודם כל את ההטיות ע"פ הכלל ובהמשך אתייחס להטיות היוצאות מן הכלל. אתחיל בהטיות הרבים בזכר ולאחר מכן אעבור להטיות בנקבה. בהמשך אתייחס גם אל היוצאים מן הכלל. ברכישת הטיות הרבים לעיתים ילדים מטים נכון מילה מסויימת מתוך חיקוי  ובהמשך שוגים בהטייה. דבר זה נובע מהפנמת הכלל והכלתו על כל המילים. בהמשך, כשהילדים רוכשים את ידיעת ההטיות היוצאות מן הכלל, הם מטים נכון מילים אילו.
 
בעברית חלק מהמילים הן בנקבה וחלק בזכר.
 
היא והוא/ מאת דתיה בן דור
 
מאז ומתמיד שפתנו העברית
ידעה להבחין בינו לבינה.
יש מילים לה בשבילו,
יש מילים לה בשבילה,
ורק צריך לבחור את המילה הנכונה.
 
כי בת איננה בן
ובן איננו בת
ולכל אחד מגיע יחס מיוחד!
 
היא תינוקת והוא - תינוק.
היא מתוקה והוא- מתוק.
הוא בוכה והיא- בוכה.
הוא שמח והיא- שמחה.
הוא משוגע והיא-משוגעת
הוא מרובע והיא- מרובעת.
הוא עגול והיא- עגולה.
הוא חתן והיא- כלה.
 
כי בת איננה בן
ובן איננו בת
ולכל אחד מגיע יחס מיוחד!
 
היא חשובה והוא- חשוב.
שמה כרובית ושמו הוא- כרוב.
הוא גנדרן והיא- גנדרנית.
הוא פסנתרן והיא- פסנתרנית.
היא כחולה והוא- כחול.
היא תרנגולת והוא- תרנגול.
היא שלו והוא- שלה.
היא אשתו והוא- בעלה.
 
כי בת איננה בן
ובן איננו בת
ולכל אחד מגיע יחס מיוחד!
 
הוא מטרולל והיא- מטרוללת.
הוא משתולל והיא- משתוללת.
הוא צורח והיא- צורחת.
הוא בורח והיא- בורחת.
הוא מבטיח והיא- מבטיחה.
הוא נסיך והיא- נסיכה.
היא גברת והוא- אדון.
הוא חמור והיא- אתון.
 
כי בת איננה בן
ובן איננו בת
ולכל אחד מגיע יחס מיוחד!
 
 
כדי לדעת אם מילה היא בזכר (יחיד) או בנקבה (יחידה)  עלינו להוסיף למילה ביחיד או ביחידה תואר ולפי זה ניתן לדעת .
לדוגמא: אומרים בלון אדום או בלון אדומה? אומרים בלון אדום וכך אנו יודעים שהמילה בלון היא בזכר.
 אומרים בובה קטן או בובה קטנה? אומרים בובה קטנה וכך אנו יודעים שהמילה בובה היא בנקבה.
 
הטיות הרבים ע"פ הכלל הן בסיומת - יִם 
 
 
 
 הטיית התואר בזכר רבים  תמיד תהיה עם הסיומת:  יִם 
 תגיד: חתולים גדולים, דגים צבעוניים, עכברים זריזים, סוסים גבוהים.
 
 
 
הטיית התואר בזכר רבים  תמיד תהיה עם הסיומת:  יִם 
תגיד: כדורים גדולים, בלונים צבעונייםעצים ירוקים , מסרקים משוננים.
 
 
 
 
הטיית התואר בזכר רבים  תמיד תהיה עם הסיומת:  יִם 
תגיד: ספרים מעניינים, כלבים שובביםגזרים כתומים , פרחים יפים.
 
 
 
הטיית התואר בזכר רבים  תמיד תהיה עם הסיומת:  יִם 
תגיד: ספלים שבירים, סרטים צבעונייםדגלים מלבניים , נשרים מסוכנים.
 
 
 
 
הטיית התואר בזכר רבים  תמיד תהיה עם הסיומת:  יִם 
תגיד: דובים  גדולים, תופים מרעישיםדפים לבנים , אפים קטנים.
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments