תרגול הגיית הצליל ל'

אחד הצלילים שהגייתו משובשת הינו הצליל ל'.
בחדר הטיפול אנו מקנים לילדים את היכולת להגות את הצליל בבודד, בתחילת מילה, בסוף מילה ובאמצע מילה.
כדי שהילדים יצליחו להגות את הצליל נכון בדיבורם הספונטני גם מחוץ לחדר הטיפול, יש צורך בתרגול אנטנסיבי בכל שעות היום.
יצרתי מספר תמונות שבהן מילים עם הצליל ל' כדי שניתן יהיה לתרגל את יישום הגיית הצליל במשפטים וכן גם בסיפורים קצרים מחוץ לחדר הטיפול.
בהצלחה בתרגול!
 
 
יישום הגיית הצליל ל' - במטבח
 
 
 
 
יישום הגיית הצליל ל' - בגינה
 
 
 
 
יישום הגיית הצליל ל' - בגן הירק
 
 
 
יישום הגיית הצליל ל' - בחנות הבגדים 
 
 
יישום הגיית הצליל ל' - בשלג
 
 
 
יישום הגיית הצליל ל' - בים
 
 
 
יישום הגיית הצליל ל' - בכיתה
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments