שיבושי קוליות 3

שיבושים בין הצלילים ס' לבין ז':
 
 
 
 
 
 
 
שיבושים בין הצלילים פּ' לבין בּ'
 
 
 
 
 
 
 
 
שיבושים בין הצלילם ק' לבין ג'
 
 
 
 
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
 
Comments