שיבושי קוליות 2

שיבוש בין הצלילים ח' לבין ר':
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שיבוש בין הצלילים ת' לבין ד':
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments