פירוק מילים לצלילים

השלב הבא בפיתוח המודעות הפונולוגית הינו חלוקת מילים לצלילים . בגיל הגן אנו מצפים מהילדים לחלוקת מילים לצלילים אודיטוריים ובגיל ביה"ס לחלוקה לפונמות.
 
בחלוקה לצלילים אודיטוריים הכוונה לחלוקת המילים לעיצורים המרכיבים את המילה ללא הפרדה בין העיצור לתנועה.
 
לדוגמא: את המילה דג  נפרק לשני צלילים- דָ, ג. את המילה גמל נפרק לשלושה צלילים- גָ, מָ, ל. את המילה מסמר
 
נפרק לארבעה צלילים- מָ, ס, מֵ , ר.
 
בחלוקה לפונמות הכוונה לחלוקת המילים לצלילים- הפרדת העיצור מהתנועה.חלוקה זו מתפתחת במקביל לקריאה.
 
לדוגמא: את המילה דג  נפרק לשלושה צלילים- ד, ָ, ג. את המילה גמל נפרק לחמישה צלילים- ג,ָ, מ,ָ,ל.
 
 
יצרתי מספר פעילויות המלמדות את הילדים לחלק מילים לצלילים אודיטוריים. הפעילויות מדורגות וניתן להתקדם עם הילדים בהדרגה ע"פ קצב התקדמותם.
בהצלחה!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 התחלה של הבנת העיקרון הפונמי מתוארת בסעיף הבא : פיתוח האוריינות.
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments