מושגי מרחב

 מושגי המרחב שייכים לקטגוריית התוכן הכוללת את אוצר המילים והמושגים שאנו מבינים ומביעים. מושגי המרחב נרכשים בהדרגה.
מושגי מרחב-  גיל 3-3.6: למעלה- למטה, על-מתחת, בתוך-בחוץ.

                                 גיל 4-4.6: על-יד, לפני-מאחורי, קרוב-רחוק, מסביב, בין, דרך.

                                 גיל 6+: מול, ימין, שמאל, לקראת.
 
 למעלה למטה
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא למעלה? מה נמצא למטה?  איפה ה-_______? וכדומה......" 
 
 
 למעלה למטה
 
 שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא למעלה? מה נמצא למטה?  איפה ה-_______? וכדומה......" 
 
 
 על מתחת
 
 שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא על משהו?  מה נמצא מתחת למשהו?  איפה ה-_______? וכדומה......" 
 
 
 על מתחת
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מי/מה  נמצא על משהו?  מי/מה  נמצא מתחת למשהו?  איפה ה-_______? וכדומה......" 
 
 
בפנים בחוץ
 
 שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מי/מה  נמצא בפנים?  מי/מה  נמצא בחוץ?  איפה הילד עם השער הצהוב? איפה התינוק? איפה החתול הג'ינג'י?
איפה החתול השחור? איפה האיש שמרכיב משקפיים? איפה הכלב הלבן הקטן? וכדומה......"
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום

Comments