מושגי גודל

 
מושגי גודל: גדול קטן
 
התבוננו עם הילד בתמונה שלפניכם ונסו לגלות כמה שיותר פריטים גדולים וקטנים.
בקשו מהילד לתאר במשפטים מה רואה בתמונה.
 
 
הפריטים שניתן להתייחס אליהם הם: ילדה קטנה, ילד גדול, ספל גדול, ספל קטן, כפית גדולה, כפית קטנה, עוגה גדולה, עוגה קטנה, שולחן גדול, שולחן קטן, כיסא גדול, כיסא קטן, צלחת גדולה, צלחת קטנה, תמונה גדולה, תמונה קטנה, בלונים גדולים, בלונים קטנים, חתול גדול, חתול קטן.
 
דוגמא לתאור התמונה במשפטים: אני רואה ילד וילדה יושבים על כיסאות ליד שולחנות. הם רוצים לאכול עוגות ולשתות משקאות חמים.
הילד גדול יותר מהילדה. הוא יושב על כיסא גדול ליד שולחן גדול. על השולחן יש עוגה גדולה בתוך צלחת גדולה. ליד הצלחת עם העוגה יש ספל גדול עם כפית גדולה. הילדה הקטנה יושבת על כיסא קטן ליד שולחן קטן. על השולחן יש עוגה קטנה בתוך צלחת קטנה. ליד הצלחת עם העוגה יש ספל קטן עם כפית קטנה. בין הילדים רואים שני כדורים ושני חתולים. כדור אחד קטן ולידו כדור  גדול, חתול אחד קטן ולידו חתול גדול.
על הקירות יש תמונות. התמונה שקרובה לילדה קטנה ויש בה בלונים קטנים והתמונה שקרובה לילד גדולה ויש בה בלונים גדולים.
הילד הגדול והילדה הקטנה שמחים.
 
תאור זה הוא דוגמא לתאור בהרחבה. כל ילד יתאר את התמונות בהתאם ליכולתו השפתית.
 
מושגי גודל: ארוך- קצר
 
התבוננו עם הילד בתמונה שלפניכם ונסו לגלות כמה שיותר פריטים ארוכים וקצרים.
בקשו מהילד לתאר במשפטים מה רואה בתמונה.
 
 
הפריטים שניתן להתייחס אליהם הם: נחש ארוך, נחש קצר, מקור ארוך מקור קצר, רגליים ארוכות, רגליים קצרות, צוואר ארוך, צוואר קצר, כלב ארוך, כלב קצר, זנב ארוך זנב קצר, שער ארוך, שער קצר, חולצה עם שרוולים קצרים, חולצה עם שרוולים ארוכים, צל ארוך, צל קצר.
 
דוגמא לתאור התמונה במשפטים: בתמונה זו אני רואה ילד עם שער קצר שלובש חולצה עם שרוולים קצרים. הוא רוצה ללטף את הכלב החום הארוך עם הזנב הקצר. אני רואה גם ילדה עם שער ארוך שלובשת חולצה עם שרוולים ארוכים. היא מלטפת כלב קצר עם זנב ארוך.
אני רואה שני נחשים שחורים. נחש אחד ארוך והשני קצר. על העץ אני רואה שתי ציפורים. לציפור אחת יש מקור ארוך ולשנייה יש מקור קצר.
ליד הבית אני רואה ברווז עם רגליים קצרות וצוואר קצר עומדת ליד פלמנגו עם צוואר ארוך ורגליים ארוכות.
לעץ יש צל ארוך ולבית יש צל קצר.
 
תאור זה הוא דוגמא לתאור בהרחבה. כל ילד יתאר את התמונות בהתאם ליכולתו השפתית.
 
 
מושגי גודל: גבוה-נמוך
 
התבוננו עם הילד בתמונה שלפניכם ונסו לגלות כמה שיותר פריטים גבוהים ונמוכים.
בקשו מהילד לתאר במשפטים מה רואה בתמונה.
 
הפריטים שניתן להתייחס אליהם הם: מטוס טס גבוה, מטוס טס נמוך, ענן גבוה, ענן נמוך,הר גבוה, גבעה נמוכה, פרח אדום גבוה, פרח סגול נמוך, עץ גבוה, עץ נמוך, ג'ירפה גבוהה, צבי נמוך, עכבר נמוך, ציפור פלמנגו גבוהה.
 
דוגמא לתיאור התמונה במשפטים: אני רואה בתמונה הר גבוה וגבעה נמוכה. אני רואה עץ ברוש גבוה ולידו עץ נמוך. לפני העץ הגבוה אני רואה ג'ירפה גבוהה ולפני העץ הנמוך אני רואה צבי נמוך. בפינה השנייה אני רואה פרחים אדומים  גבוהים ולידם פרחים סגולים נמוכים.
ליד הפרחים הסגולים אני רואה עכבר נמוך ולידו פלמנגו גבוה. בשמיים אני רואה ענן גבוה ועננים נמוכים. מעל העננים הנמוכים טס מטוס גדול ומתחת לעננים הנמוכים  טס מטוס קטן.
 
תאור זה הוא דוגמא לתאור בהרחבה. כל ילד יתאר את התמונות בהתאם ליכולתו השפתית.
 
מושגי גודל: עבה- דק
 
התבוננו עם הילד בתמונה שלפניכם ונסו לגלות כמה שיותר פריטים עבים ודקים.
בקשו מהילד לתאר במשפטים מה רואה בתמונה.
 
 
הפריטים שניתן להתייחס אליהם הם: עץ עם גזע עבה, עץ עם גזע דק, לפרח הכתום יש גבעול עבה, לפרח הלבן יש גבעול דק, לציפור שעל העץ יש מקור עבה ולציפור השנייה יש מקור דק, ליונה שעל הגג יש צוואר עבה, לברבור שעל הגג יש צוואר דק, לכלב הלבן עם הכתמים החומים יש רגליים עבות, לכלב החום יש רגליים דקות, לעכבר יש זנב דק, לחתול יש זנב עבה.
 
דוגמא לתאור התמונה במשפטים:  אני רואה בתמונה עץ עם גזע דק עומד ליד עץ עם גזע עבה. בין העצים אני רואה שני פרחים. לפרח הכתום יש גבעול עבה ולפרח הלבן יש גבעול דק. על העץ עם הגזע העבה אני רואה שני ציפורים. לציפור עם העיניים הגדולות יש מקור עבה ולציפור השנייה יש מקור דק. ליד העץ עם הגזע העבה אני רואה עכבר עם זנב דק ולידו חתול עם זנב עבה. אני רואה בית עם גג אדום. על הגג של הבית אני רואה יונה עם צוואר עבה וברבור עם צוואר דק. לפני הבית אני רואה שני כלבים. כלב אחד חום עם רגליים דקות ולידו עומד כלב לבן עם רגליים עבות.
 
תאור זה הוא דוגמא לתאור בהרחבה. כל ילד יתאר את התמונות בהתאם ליכולתו השפתית.
 
מושגי גודל: רחב- צר
 
התבוננו עם הילד בתמונה שלפניכם ונסו לגלות כמה שיותר פריטים צרים ורחבים.
בקשו מהילד לתאר במשפטים מה רואה בתמונה.
 
 
 
הפריטים שניתן להתייחס אליהם הם: שביל צר, שביל רחב, צמרת רחבה, צמרת צרה, ארובה רחבה, ארובה צרה, דלת רחבה, דלת צרה, חלון רחב, חלון צר, עציץ רחב, עציץ צר, עלה צר , עלה רחב, ענן צר, ענן רחב.
 
 דוגמא לתאור התמונה במשפטים: אני רואה בתמונה שני בתים. בית אחד לבן  והשני אדום. אל הבית הלבן מוביל שביל רחב ואל הבית האדום מוביל שביל צר. לבית הלבן יש דלת רחבה ולבית האדום יש דלת צרה. מעל הבית הלבן יש שתי ארובות אדומות. אחת רחבה והשנייה צרה. לפני הבית הלבן יש שני עצים. לעץ אחד יש צמרת רחבה ולעץ השני יש צמרת צרה. משני צידי השביל הצר יש עציצים. יש הרבה עציצים צרים ועציץ אחד רחב. בעציץ הרחב יש עלים רחבים ובעציצים הצרים יש עלים צרים. לבית האדום יש חלונות צרים וחלונות רחבים. בשמיים יש ענן אחד רחב ואחר צר.
 
תאור זה הוא דוגמא לתאור בהרחבה. כל ילד יתאר את התמונות בהתאם ליכולתו השפתית.
 
 
מושגי הגודל השונים 
 
 
הפריטים שניתן להתייחס אליהם הם: חדק ארוך, מקור קצר, פיל גדול, פיל קטן, עץ גבוה, עץ נמוך, בית קטן, בית גדול, הר גבוה, גבעה נמוכה, גזע עבה, גזע דק, זנב ארוך, זנב קצר, מטוס טס גבוה, מטוס טס נמוך, שביל צר, שביל רחב, אוזניים רחבות, אוזניים צרות.
 
דוגמא לתאור התמונה במשפטים: אני רואה בתמונה בית גדול ובית קטן. לשני הבתים יש גגות צהובים. ליד הבית הקטן אני רואה שני ברווזים עם מקורים קצרים. ברווז אחד קטן והשני גדול. לפני הבית הגדול אני רואה עכבר קטן עם אוזניים צרות וזנב ארוך. אני רואה שני פילים על השביל הרחב. פיל אחד גדול והשני קטן. לפילים יש חדקים ארוכים ואוזניים רחבות. אני רואה שני עצים. עץ אחד נמוך  והשני גבוה . העץ הגבוה עומד בקצה שביל צר שמוביל לבית אדום. לבית האדום יש חלונות צרים וחלונות רחבים. אני רואה הר גבוה וגבעה נמוכה. בשמיים אני רואה שני מטוסים טסים. מטוס גדול שטס גבוה ומטוס קטן שטס נמוך.
 
תאור זה הוא דוגמא לתאור בהרחבה. כל ילד יתאר את התמונות בהתאם ליכולתו השפתית.
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments