מושגי מרחב 2

מושגי המרחב שייכים לקטגוריית התוכן הכוללת את אוצר המילים והמושגים שאנו מבינים ומביעים. מושגי המרחב נרכשים בהדרגה.

מושגי מרחב-  גיל 3-3.6: למעלה- למטה, על-מתחת, בתוך-בחוץ.

                                 גיל 4-4.6: על-יד, לפני-מאחורי, קרוב-רחוק, מסביב, בין, דרך.

                                 גיל 6+: מול, ימין, שמאל, לקראת.
 
 
 ליד
 
  שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא ליד העץ הגבוה? מה נמצא ליד הענן האפור? מה נמצא ליד הפרפר? מה נמצא ליד החתול? מי נמצא ליד החתול? מה נמצא ליד הכלב? מי נמצא ליד הכלב? מי נמצא ליד הסוס? מה נמצא ליד הסוס? מי נמצא ליד הברווז? מי נמצא ליד הפרה? מי נמצא ליד הזיקית האפורה? מי נמצא ליד הזיקית הכחולה? מי נמצא ליד הזיקית הירוקה? מי נמצא ליד הסנאי הקטן? מי נמצא ליד הציפור עם המקור הרחב?
איפה נמצא הסנאי הגדול? איפה נמצא הסוס? איפה נמצאת הזיקית האפורה? וכדומה..."
 
לפני ומאחורי
 
 שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא מאחורי המכונית? מה נמצא לפני האופנוע? מי נמצא לפני הילדה? מי נמצא מאחורי האיש שמרכיב משקפיים?
מי נמצא מאחורי הילדה? מה נמצא לפני הילד עם השער השחור? מי נמצא מאחורי הכלב החום? מי נמצא לפני החתול? מי נמצא מאחורי החתול? מי נמצא לפני הכלב החום?
איפה נמצאת הילדה? איפה נמצא הילד עם השער הצהוב? איפה נמצא האיש שמרכיב משקפיים? איפה נמצא העכבר? וכדומה......" (לצפות לתשובות עם מושגי המרחב לפני ומאחורי). 
 
 
לפני מאחורי
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא לפני העץ? מה נמצא לפני השמש? מי נמצא לפני העץ? מי נמצא מאחורי הנמלה?
מי נמצא לפני האבנים? מי נמצא לפני הברווז? מי נמצא מאחורי הסוס עם הרוכב? מי נמצא לפני הבית עם הארובה? מי נמצא לפני הנחש השחור? מה נמצא מאחורי הענן? 
איפה נמצא החתול? איפה נמצאת הנמלה? איפה נמצא הכלב? איפה נמצא הברווז? וכדומה......" (לצפות לתשובות עם מושגי המרחב לפני ומאחורי). 
 
 
קרוב רחוק
 
 שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא רחוק? מה נמצא קרוב?
איפה נמצאים העכברים? איפה נמצאות הזיקיות? איפה נמצאת התינוקת? איפה נמצאת האישה? איפה נמצא הנחש? איפה נמצא האוהל? איפה נמצא האיש עם המקל? איפה נמצאים הגמלים? "(לצפות לתשובות עם מושגי המרחב קרוב ורחוק). 
 
מסביב
 
 
 שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא מסביב? מה נמצא מסביב לבית? מה נמצא מסביב לפרחים? מה נמצא מסביב לגדר? 
איפה נמצאים הפרחים? איפה נמצאת הגדר? איפה נמצאים העצים? " (לצפות לתשובות עם מושג המרחב מסביב). 
 
מסביב
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא מסביב? מי נמצא מסביב לעץ? מי נמצא מסביב לכדור? מי נמצא מסביב ללחם? 
איפה נמצאים הילדים? איפה נמצאים הכלב, החתול והעכבר? איפה נמצאים הנמלים?"  (לצפות לתשובות עם מושג המרחב מסביב). 
 
בין
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא בין האופנוע למכונית הכחולה? מה נמצא בין המכונית האדומה למכונית הורודה?  
איפה נמצאת המשאית?  איפה נמצא האוטובוס? " (לצפות לתשובות עם מושג המרחב בין). 
 
בין
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה נמצא בין העצים?( שביל, פרחים, בעלי חיים, בתים, אבנים, שיחים.) 
מי נמצא בין הסוסים הגבוהים? מי נמצא בין החתול לסוס גבוה?
איפה נמצאים הבתים?  איפה נמצאים הפרחים? איפה נמצא השביל? איפה נמצאים האבנים? איפה נמצא הסוס הנמוך? איפה נמצא הכלב? וכדומה..."  (לצפות לתשובות עם מושג המרחב בין). 
 
 
דרך
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה /מי עובר דרך משהו? (הסירה עוברת דרך התעלה, האונייה עוברת דרך התעלה, הכלב עובר דרך החישוק הקטן, הילדה עוברת דרך החישוק הגדול).
מה עושה הילדה? מה עושה הכלב? מה עושה הסירה? מה עושה האונייה? " (לצפות לתשובות עם מושג המרחב דרך). 
 
דרך
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה /מי עובר דרך משהו? (הילדה עוברת דרך המעבר שבגדר, הילד עובר דרך המעבר שבדגר, הכלב עובר דרך המעבר שבגדר). 
מה עושה הילדה? מה עושה הכלב? מה עושה הילד? "  (לצפות לתשובות עם מושג המרחב דרך). 
 
דרך
 
שאלו את הילדים:" מה רואים בתמונה?  מה /מי עובר דרך משהו? (המכונית עוברת דרך השער, הכלב יעבור דרך השער, הסוס עם הילד יעברו דרך השער). מה עושה המכונית? מה יעשה הכלב? מה יעשו הילד והסוס?"   (לצפות לתשובות עם מושג המרחב דרך). 
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום

Comments