מודעות לאורך מילה

 המודעות הפונולוגית מתחילה במודעות לכך שיש מילים קצרות לעומת ארוכות .
היכולת לחלק את המילים להברות משפרת את המודעות לאורך המילה.
 
במשימות שלפניכם בקשו מהילד לשיים את המילים המופיעות בכל תמונה, ולומר כמה הברות בכל מילה.
ניתן לחלק את המילים להברות ע"י מחיאות כפיים, הדבקת מדבקות, בנייה בקוביות ועוד....
לאחר חלוקת המילים להברות, בקשו מהילד להחליט איזו מילה יוצאת דופן במספר ההברות ולנמק מדוע.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments