מילים תלת הברתיות

שלוש הברות פתוחות
 
 
מילים תלת הברתיות שלוש הברות פתוחות 1 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 
מילים תלת הברתיות שלוש הברות פתוחות 2 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 
 
מילים תלת הברתיות שלוש הברות פתוחות 3 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 
 
מילים תלת הברתיות שלוש הברות פתוחות 4 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 
 
 
 
 
 
 עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments