מילים חד הברתיות

לצורך הגייה נכונה של מילים, הילד צריך להיות מודע לרצף ההברות  של המילה. בנוסף למודעות לרצף ההברות הילד צריך להיות מודע גם לצלילים השונים המרכיבים את ההברה ,להיות מסוגל להבחין בין צלילים דומים ולהגות נכון את הצלילים השונים של השפה.
במשימות  שבדף זה קיימת התייחסות להגיית מילים תוך התייחסות להברות המרכיבות את המילים.
יכולת ההיגוי מתפתחת בהדרגה. בתחילה הילד מצליח להגות מילים חד הברתיות במדויק.
לאחר מכן מילים דו הברתיות עם הברות פתוחות, מילים דו הברתיות עם הברה ראשונה פתוחה ושניה סגורה, מילים דו הברתיות עם שתי הברות סגורות, מילים תלת הברתיות עם שלוש הברות פתוחות, מילים תלת הברתיות עם שתי הברות פתוחות והברה סופית סגורה וכו'. המילים הקשות ביותר להיגוי הן המילים הארוכות שלהן צרורות ועיצורים שוואיים באמצע מילה. ככל שאורך המילה ומורכבותה עולה, יותר קשה לילד להגות אותה במדויק.
 בתמונות שיצרתי מופיעות המילים אליהן אני מבקשת להתייחס בכל תמונה. בנוסף לכך, בחלק מהתמונות ניתן לתאר את התמונה במספר משפטים תוך שימוש נכון במילים הכתובות בכל תמונה.
 
  מילים חד הברתיות1
 
 
ניתן להצביע על פריט בתמונה ולשאול את הילד:" מה זה?"
לאחר מכן ניתן לבקש מהילד לומר מבע דו מילי קצר כמופיע בתמונה.
 
 
 
 מילים חד הברתיות2
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 
מילים חד הברתיות פתוחות עם שווא תחילי
 
 
 
 
מילים חד הברתיות סגורות עם שווא תחילי
 
 
 עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments