מילים קשות להיגוי 1

המילים הקשות ביותר להיגוי הן המילים הארוכות שלהן צרורות ועיצורים שוואיים באמצע מילה. ככל שאורך המילה ומורכבותה עולה, יותר קשה לילד להגות אותה במדויק. רצוי לחלק את המילים להברות עם הילד כדי שילמד להגות אותן נכון. חזרות מרובות על רצף ההברות הנכון, יאפשר לילד להפנים את ההגייה המדויקת של המילה בדיבורו הספונטני.
 בתמונות שיצרתי מופיעות המילים אליהן אני מבקשת להתייחס בכל תמונה. בנוסף לכך, בחלק מהתמונות ניתן לתאר את התמונה במספר משפטים תוך שימוש נכון במילים הכתובות בכל תמונה.
 


                                                                       עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments