מבע דו מילי-משפט פשוט

מבנה המשפט מתפתח ממילה בודדת המביעה רעיון שלם , למבע דו מילי, תלת מילי ועוד עד למשפט מורכב.
הדקדוק גם מתפתח בהדרגה. בתחילה דיבורו של הילד טלגרפי וקיימות השמטות של ציינים ואותיות בכל"מ. בהדרגה הילד רוכש את כללי התחביר והמורפולוגיה של השפה ושפתו משתכללת.
 
מבנה משפט1 שם עצם+תואר - הבלונים +צבע
 
 
הצביעו על אחד הבלונים ושאלו את הילד: "מה זה?"
תכוונו את הילד להשיב:"זה בלון אדום."
אם הילד משיב:"בלון." שאלו אותו: "איזה בלון?" ועזרו לו להגיד "בלון כחול....."
אם הילד מתקשה, ניתן להגיד ולבקש שיחזור בחיקוי.
חשוב לבדוק לפני כן שהילד מסוגל להצביע על הבלון הנכון : " איפה בלון אדום?"
 
 
מבנה משפט1 שם עצם+תואר- הבלונים+גודל
 
  
 
פעלו באותו אופן כמו בתמונה הקודמת אך כעת הילד ידרש להגיד:"בלון גדול" או "בלון קטן."
 
 
מבנה משפט1 שם עצם+תואר- הבלונים+מיקום
 
 
פעלו באותו אופן כמו בתמונה הקודמת אך כעת הילד ידרש להגיד:"בלון למעלה" או "בלון למטה."
 
 
מבנה משפט2 שם עצם+שני תארים הבלונים
 
 
הצביעו על אחד הבלונים ושאלו את הילד: "מה זה?"
תכוונו את הילד להשיב:" בלון אדום גדול" או "בלון אדום קטן."
אם הילד משיב:"בלון." שאלו אותו: "איזה בלון?" ועזרו לו להגיד "בלון כחול....." ניתן להוסיף ולשאול:"גדול או קטן?"
אם הילד מתקשה, ניתן להגיד ולבקש שיחזור בחיקוי.
חשוב לבדוק לפני כן שהילד מסוגל להצביע על הבלון הנכון : " איפה בלון אדום גדול?"
 
מבנה משפט2 שם עצם+שני תארים האוטו
 
 
פעלו באותו אופן כמו בתמונה הקודמת.
 
 
מבנה משפט 1 שם עצם+ פועל בזכר1
 
 
הצביעו על אחד הילדים  ושאלו את הילד: "מה עושה הילד?"
תכוונו את הילד להשיב:"הילד יושב."
אם הילד משיב:"יושב" בקשו ממנו להגיד :"הילד יושב." אם הילד מתקשה, ניתן להגיד ולבקש שיחזור בחיקוי.
חשוב לבדוק לפני כן שהילד מסוגל להצביע על הפעולה הנכונה:" איפה הילד יושב?"
 
מבנה משפט1 +שם עצם+פועל בזכר2
 
 
פעלו באותו אופן כמו בתמונה הקודמת .
 
מבנה משפט1 +שם עצם+פועל בזכר3
 
 
פעלו באותו אופן כמו בתמונה הראשונה.
 
מבנה משפט1 +שם עצם+פועל בזכר4
 
 
פעלו באותו אופן כמו בתמונה הראשונה.
 
 
משפט פשוט בן שלוש מילים
 
 
 
לשאול את הילד: "איפה רואים ילד אוכל תות? איפה רואים ילד אוכל בננה?" וכו'.
לאחר מכן לשאול את הילד:"מה עושה הילד?" ולכוון אותו לתשובה במשפט בן שלוש מילים:" הילד אוכל עוגה."
ניתן להדגים ולבקש מהילד לחקות.
 
 
 
 
 
 
לשאול את הילד: "איפה רואים ילד שותה מים? איפה רואים ילד שותה מיץ?" וכו'.
לאחר מכן לשאול את הילד:"מה עושה הילד?" ולכוון אותו לתשובה במשפט בן שלוש מילים:" הילד שותה מים."
ניתן להדגים ולבקש מהילד לחקות.
 
 
 עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
 
Comments