כינויי שייכות 2

בשפה הדבורה ובעיקר בשפה הכתובה קיים שימוש בכינויי שייכות חבורים. חשוב שהילדים יבינו את משמעות המילים עם כינויי השייכות החבורים וידעו להפיקם.
לצורך כך הכנתי מספר תמונות להמחשת נושא זה. 
הבנת כינויים אילו תשפר את הבנת הנשמע והנקרא של הילדים.
 
 
 גוף ראשון יחיד
 
הטיות השייכות החבורות שונות במילים בזכר ובנקבה. בנוסף לכך הטיות אילו משתנות גם במילים ברבים וברבות.
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
 הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:  השולחנות שלי- שולחנותַי
             המפתחות שלי- מפתחותַי
             הבלונים שלי- בלונַי
             הכדורים שלי- כדורַי
 
 
 הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
 הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.
לדוגמא: הצלחות שלי- צלחותַי
            השמלות שלי- שמלותַי           
            החולצות שלי- חולצותַי          
            הבובות שלי- בובותַי 
 
גוף שני יחיד
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
 הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:  השולחנות שלךָ- שולחנותֶיךָ
              הפטישים שלךָ- פטישֶיךָ          
              הכדורים שלךָ- כדורֶיךָ         
              הבלונים שלךָ- בלונֶיךָ
 
 הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.   
לדוגמא:  המיטות שלךָ- מיטותֶיךָ
             המצלמות שלךָ- מצלמותֶיךָ          
             החולצות שלךָ- חולצותֶיךָ         
             הצלחות שלךָ- צלחותֶיךָ
 
גוף שני יחידה
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
  הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:  השולחנות שלךְ- שולחנותַיִךְ
             השעונים שלךְ- שעונַיִךְ          
             הכדורים שלךְ- כדורַיִךְ         
             הבלונים שלךְ- בלונַיִךְ
 
 הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.   
לדוגמא:  המיטות שלךְ- מיטותַיִךְ
              השמלות שלךְ- שמלותַיִךְ          
              החולצות שלךְ- חולצותַיִךְ         
              המטריות שלךְ- מטריותַיִךְ
 
 
גוף שלישי יחיד
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
 הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:   השולחנות שלו- שולחנותָיו            
              השעונים שלו- שעונָיו         
               הכדורים שלו- כדורָיו        
               המפתחות שלו- מפתחותָיו 
 
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
 הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.
לדוגמא:    המיטות שלו- מיטותָיו            
               המחברות שלו- מחברותָיו         
               החולצות שלו- חולצותָיו        
               המצלמות שלו- מצלמותָיו 
 
 
גוף שלישי יחידה
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
 הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:    השולחנות שלה- שולחנותֶיהָ            
               השעונים שלה- שעונֶיהָ         
               הכדורים שלה- כדורֶיהָ        
               המפתחות שלה- מפתחותֶיהָ 
 
 הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
 הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.
לדוגמא:   המיטות שלה- מיטותֶיהָ            
              המחברות שלה- מחברותֶיהָ         
              השמלות שלה- שמלותֶיהָ        
              הבובות שלה- בובותֶיהָ 
 
 
גוף ראשון רבים
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
 הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:   הבלונים שלנו- בלונֵיִנוּ             
              השעונים שלנו- שעונֵיִנוּ          
              הכדורים שלנו- כדורֵיִנוּ         
              המפתחות שלנו- מפתחותֵיִנוּ 
 
 הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
 הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.
לדוגמא:   הבובות שלנו- בובותֵיִנוּ             
              המכוניות שלנו- מכוניותֵיִנוּ          
              המצלמות שלנו- מצלמותֵיִנוּ         
              הנדנדות שלנו- נדנדותֵיִנוּ 
 
 
גוף שני רבים 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
 הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:   החתולים שלכם- חתולֵיכֶם             
              השעונים שלכם- שעונֵיכֶם          
              הכדורים שלכם- כדורֵיכֶם        
              המחשבים שלכם- מחשבֵיכֶם 
 
 הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
 הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.
לדוגמא:   המיטות שלכם- מיטותֵיכֶם             
              המכוניות שלכם- מכוניותֵיכֶם          
              המצלמות שלכם- מצלמותֵיכֶם         
              השמיכות שלכם- שמיכותֵיכֶם 
 
 
גוף שני רבות
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
  הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:   החתולים שלכן- חתולֵיכֶן             
              השעונים שלכן- שעונֵיכֶן          
               הכדורים שלכן- כדורֵיכֶן        
               המחשבים שלכן- מחשבֵיכֶן 
  
 הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
  הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.
לדוגמא:   המיטות שלכן- מיטותֵיכֶן             
              הבובות שלכן- בובותֵיכֶן          
              המצלמות שלכן- מצלמותֵיכֶן         
              השמיכות שלכן- שמיכותֵיכֶן 
 
 
גוף שלישי רבים
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
  הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:   החתולים שלהם- חתולֵיהֶם             
              השעונים שלהם- שעונֵיהֶם          
               הכדורים שלהם- כדורֵיהֶם        
               הבלונים שלהם- בלונֵיהֶם 
 
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
  הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.
לדוגמא:    המיטות שלהם- מיטותֵיהֶם             
              המכוניות שלהם- מכוניותֵיהֶם          
              המצלמות שלהם- מצלמותֵיהֶם         
              השמיכות שלהם- שמיכותֵיהֶם 
 
 
 
גוף שלישי רבות
 
הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בזכר
 הטיות שייכות חבורות ברבים מתייחסות להטיית שמות העצם ברבים.
לדוגמא:    החתולים שלהן- חתולֵיהֶן             
               המפתחות שהן- מפתחותֵיהֶן          
               הכדורים שלהן- כדורֵיהֶן        
               המחשבים שלהן- מחשבֵיהֶן 
 
 הטיות שייכות חבורות של שמות עצם בנקבה
 הטיות שייכות חבורות ברבות מתייחסות להטיית שמות העצם ברבות.
לדוגמא:    המיטות שלהן- מיטותֵיהֶן             
              הבובות שלהן- בובותֵיהֶן          
              המכוניות שלהן- מכוניותֵיהֶן         
              השמיכות שלהן- שמיכותֵיהֶן 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום

 
Comments