הברה סופית במילה

הפרדת ההברה בסוף מילה מתבצעת ע"י חלוקת המילה להברות והתמקדות בהברה שנאמרה אחרונה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments