הטיות עבר 5

קודם הילדים התגלשים  ואח"כ הם מתנדנדים . שאלו את הילדים: מה עשה הילד ?
מה עשתה הילדה ? מה עשו הילדים ? תשובה:  הילד התגלש  והתנדנד ,הילדה התגלשה  והתנדנדה , הילדים
התגלשו והתנדנדו.
 
 
 
 
 
קודם הילדים מתעוררים ואח"כ הם מתמתחים. שאלו את הילדים: מה עשה הילד ? מה עשתה הילדה ? מה עשו הילדים ? תשובה: הילד התעורר והתמתח, הילדה התעוררה והתמתחה, הילדים התעוררו והתמתחו. 
 
 
 
 
 
קודם הילדים מתקלחים ואח"כ הם מתנגבים. שאלו את הילדים: מה עשה הילד ? מה עשתה הילדה ? מה עשו הילדים ? תשובה: הילד התקלח והתנגב, הילדה התקלחה והתנגבה, הילדים התקלחו והתנגבו. 
 
 
 
 
 
קודם הילדים מסתבנים ואח"כ הם מסתרקיםם. שאלו את הילדים: מה עשה הילד ? מה עשתה הילדה ? מה עשו הילדים ? תשובה: הילד הסתבן והסתרק, הילדה הסתבנה והסתרקה, הילדים הסתבנו והסתרקו. 
 
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments