הטיות עבר 4

קודם הילדים מחזיקים שלטים ואח"כ הם קוראים עיתונים. שאלו את הילדים: מה עשה הילד קודם? מה עשתה הילדה קודם? מה עשו הילדים קודם? תשובה: הילד החזיק, הילדה החזיקה, הילדים החזיקו.
 
 
 
 
 
קודם הילדים מדליקים נרות ואח"כ הם רואים טלויזיה. שאלו את הילדים: מה עשה הילד קודם? מה עשתה הילדה קודם? מה עשו הילדים קודם? תשובה: הילד הדליק, הילדה הדליקה, הילדים הדליקו.
 
 
 
 
 
קודם הילדים מחליקים על השלג ואח"כ הם נופלים. שאלו את הילדים: מה עשה הילד קודם? מה עשתה הילדה קודם? מה עשו הילדים קודם? תשובה: הילד החליק, הילדה החליקה, הילדים החליקו.
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments