הטיות עתיד 4

הילד והילדה טיילו וראו נדנדות תלויות על עץ. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד יתנדנד, הילדה תתנדנד, הילדים יתנדנדו.
 
 
 
 
 
הילד והילדה רטובים. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד יתנגב, הילדה תתנגב, הילדים יתנגבו.
 
 
 
 
הגיע הבוקר והילד והילדה עדיין ישנים. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד יתעורר, הילדה תתעורר, הילדים יתעוררו.
 
 
 
 
 
הילד והילדה טיילו וראו מגלשות בשדה. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד יתגלש, הילדה תתגלש, הילדים יתגלשו.
 
 
 
 
הכלב רוצה לאכול את האוכל של הילדים. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד יתרגז, הילדה תתרגז, הילדים יתרגזו.
 
 
 
 
הילד והילדה פרועים. שאלו את הילדים: מה יעשה הילד? מה תעשה הילדה? מה יעשו הילדים?
התשובה: הילד יסתרק, הילדה תסתרק, הילדים יסתרקו.
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments