דו משמעות של מילים 1

לעיתים יש למילה יותר מאשר משמעות אחת. לפעמים המשמעויות דומות ולפעמים שונות. בחרתי לחלק נושא זה לשתי קבוצות מילים.
הקבוצה הראשונה: מילים הנשמעות ונכתבות באופן זהה.
הקבוצה השנייה: מילים הנשמעות זהות אך נכתבות באופן שונה.
חשיבות נושא זה קשורה להבנת הנשמע ולהבנת הנקרא. חשוב להסביר לילדים שלעיתים קשה לדעת לאיזו משמעות מתכוונים ללא התייחסות להקשר.
ניסיתי להסביר את המשמעויות השונות באופן ויזואלי כדי לאפשר לילדים לאחסן את שתי המשמעויות בזיכרון. בעת מפגש עם המילה, ע"פ ההקשר הילד יחליט לאיזו משמעות מתכוונים .
 
נועל
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הילד נועל את הכספת במפתח.
           הילד נועל את הנעליים הלבנות החדשות.
 
(ניתן להשתמש גם בהטיות: נעל, ינעל...)
 
 
סרט
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: ראיתי סרט יפה על ראש הילדה.
          ראיתי סרט יפה בקולנוע.
 
מנצח
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: האיש מנצח בתחרות ריצה.          
           המנצח מנצח על התזמורת. 
 
מספרת
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: האישה מספרת את האיש.      
           האישה מספרת סיפור.
 
אחות
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: האחות מזריקה זריקות.   
           האחות הקטנה מדברת עם האחות הגדולה.
 
מקור
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: לציפור יש מקור דגול.          
           השלג הוא מקור המים באגם.
 
מראה
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הילדה מראה את התמונה לילד.        
           הילדה קנתה מראה חדשה וגדולה.
 
ציפה
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הילד ציפה את העוגה. 
           הילד ציפה לאביו.
 
קרניים
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: לחיות יש קרניים. 
           לשמש יש קרניים שמחממות אותנו ומעירות אותנו בבוקר.
 
מפה
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: קניתי מפה כדי לדעת את הדרך .
          קניתי מפה חדשה ופרשתי אותה על השולחן. 
 
ישן
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הבניין ישן.
           הילד ישן על כסא נוח על שפת הים.
 
חמה
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: בבוקר הילדה שותה שתייה חמה.
           בבוקר החמה זורחת.
 
לבנה
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: לבנה מאירה בלילה בשמיים.
           הילד קנה חולצה לבנה בחנות.
 
קשת
 
 
 אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט אתכוון למשמעות שונה של המילה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: אני רואה שמש, גשם וקשת בשמיים.          
           אני רואה אנשים יורים בחץ וקשת.
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום   
Comments