דו משמעות של מילים 2

לעיתים יש למילה יותר מאשר משמעות אחת. לפעמים המשמעויות דומות ולפעמים שונות. בחרתי לחלק נושא זה לשתי קבוצות מילים.
הקבוצה הראשונה: מילים הנשמעות ונכתבות באופן זהה.
הקבוצה השנייה: מילים הנשמעות זהות אך נכתבות באופן שונה.
חשיבות נושא זה קשורה להבנת הנשמע ולהבנת הנקרא. חשוב להסביר לילדים שלעיתים קשה לדעת לאיזו משמעות מתכוונים ללא התייחסות להקשר.
ניסיתי להסביר את המשמעויות השונות באופן ויזואלי כדי לאפשר לילדים לאחסן את שתי המשמעויות בזיכרון. בעת מפגש עם המילה, ע"פ ההקשר הילד יחליט לאיזו משמעות מתכוונים .
 
 
מצא/ מצה
 
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הילד מצא כדור מאחורי הספה.          
           אכלתי מצה בחג פסח.
 
פרס/ פרש
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הילד פרס לחם עם סכין.       
           הילד פרש מפה ירוקה על השולחן.
 
 
כלא/ קלע
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: השוטר קלע למטרה.     
           השוטר כלא את האסיר בכלא.
 
 
עור/ אור
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הכפפה והחגורה עשויות מעור.  
           הנרות מפיצים אור בכל החדר.
 
 
כן/ קן
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: קן עם שלושה גוזלים נמצא על העץ.           
           "כן," אמר הילד שרצה שסבתא תתן לו סוכריות.
 
 
קול/ כל
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: לזמר יש קול מאוד יפה.     
           כל הילדים מלקקים גלידה.
 
 
הודעה/ הודאה
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: ההודעה על המסיבה שמחה את הילדים.          
          ההודאה של הילד שמחה את אימו.
 
 
לו/ לא
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הילדה אומרת: "יש לו כדור חדש!"       
          "הילדה אומרת: " הוא לא רוצה לשחק איתי!"
 
 
עט/ את
 
אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: האיש חופר באדמה עם את.         
           האיש כותב על דף עם עט.
 
 
כר/ קר
 
 אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: האיש שוכב לנוח על כר .        
           בשלג קר מאוד. 
 
 
כד/ קד
 
 אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הכד עם הפרחים עומד ליד החלון.     
           הליצן קד קידה לפני הילדה עם הפרחים .
 
 
אף/ עף
 
 אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: לאיש יש אף ארוך והוא מריח את הפרח. 
           הליצן עף לפרח כדי למצוץ צוף.
 
 
קשקש/ כשכש
 
  אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הילד הקטן מקשקש על הקיר .          
           הכלב מכשכש בזנבו וקופץ על הילד הקטן.
 
 
עדים/ אדים
 
 
 אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: בבית המשפט יש עדים.     
           המרק רותח ועולים אדים מתוך הסיר. 
 
 
קרא/ קרה
 
 אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: האיש קרא את המסמך בעניין רב. 
           הילד בכה ואימו שאלה אותו מה קרה לו.
 
 
כמה/ קמה
 
 
 אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: בבוקר הילדה קמה מהמיטה. 
          הילדה שאלה את המוכרת בחנות כמה עולה קופסת קקאו.
 
 
כהה/ קהה
 
  אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: האישה לא הצליחה לחתוך את העוף כי הסכין שלה קהה ולא חד.                                                                     
           האישה מצביעה על הילד שגוון עורו כהה שעומד לפני הילד שגוון עורו בהיר.   
 
 
פח/ פך
 
  אמרו לילד:" אומר לך כעת שני משפטים שבכל משפט תשמע שתי מילים זהות אך משמעותן  שונה. הקשב למשפט והחלט לאיזו משמעות התכוונתי במשפט ששמעת. כעת נסה אתה ליצור שני משפטים שבכל אחד מהם משמעות שונה של המילה ואני אצביע על התמונה המתאימה לכל משפט."
דוגמא: הילד זרק את הנייר לפח.                                                                  
           האיש הדליק את הנר בעזרת פך שמן.                                                          
 
 
                                                            עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments