שתי הברות פתוחות

מילים דו הברתיות שתי ההברות פתוחות1
 
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
מילים דו הברתיות שתי הברות פתוחות2
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
מילים דו הברתיות שתי הברות פתוחות3 
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או מה עושה הילד."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
מילים דו הברתיות שתי הברות פתוחות4 
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 
מילים דו הברתיות שתי הברות פתוחות עם שווא תחילי
 
 
 
 
 
עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום 
 
Comments