הברה 1פתוחה 2 סגורה

מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה1
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה2 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה3
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה4 
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה5 
 
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה6 
 
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 
 מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה7
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה8
 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
מילים דו הברתיות ראשונה פתוחה שנייה סגורה9 
 
 
ניתן להצביע על התמונות ולשאול:"מה זה" או "מה עושה ..."
להקפיד על הגייה נכונה של המילים.
 
 עיצוב וניהול האתר: שרה זיגלבאום
Comments