Klike sou kesyon ki enterese w pou jwenn repons la : Mwen Ayiti... 

Kijan m ka fè jwenn viza pou m al Brezil ?

Eske y ap bay bous detid pou ayisyen nan Brezil ?


 Lòt kesyon ankò... 


- Si ou pa t jwenn sa w te bezwen la, ou mèt ekri nou sou ayisyenbrezil@gmail.com pou wè si n pa ka jwenn enfomasyon an pou ou.