Ann Pale Potige... tankou rat !

                           


Ti liv Potige-Kreyòl

        Klike la pou telechaje yon ti liv ki rele Ann Pale Potige.  


Kou potige

Klike la pou enskri nan yon 
kou potige gratis 
sou entenet.

Diksyone

Klike la pou sevi ak yon diksyone franse-potige ki fonksyone sou entenet la.                                  

Pwononsyasyon

Klike la pou we kek konsey pou pwonosyasyon (diksyon) an potige.
Mizik brezilyen 
ak lirik yo
Klike la pou gade anpil 
video bel mizik brezilyen
ak tout lirik yo.  
Se yon jan pou ou pratike potige san traka !