The Team/Het Team

The team members in the list below are the workshop educators and coordinators for the writing and art work programme of the project. Apart from the names of the educators you will also find the prison responsibles as well as the artistic directors.  Under the rubric Potential Members you will find the list of socio-cultural organisations who participate in the project. 
 
The teamleden in de lijst hieronder zijn de workshopbegeleiders en coördinatoren voor het werkprogramme schrijven en kunst van het project. Naast de begeleiders vindt u ook de namen van de gevangenisverantwoordelijken en de artistieke directeurs. Onder de rubriek Potential Members vindt u de lijst van socio-culturele organisaties die deelnemen aan het project. 
 
ORGANISER

Belgium/België (BE)

Creatief Schrijven vzw (Creative Writing)

An Leenders, director
Antwerpen, Belgium


Director of Creatief Schrijven vzw (Creative Writing). Submitted Parol! for the Participatiedecreet (Participation Decree) (Flanders, België) and the Culture Programme (2007-2013) (Europe). An Leenders graduated in Slavic languages from the University of Ghent. She holds degrees in postgraduate studies in cultural management as well as in communication sciences. An Leenders founded the association Creatief Schrijven vzw (Creative Writing) in 2002 the policy plan of which she wrote and implemented. Since 2006 she has been the director managing 7 people. She has work experience as a project assistant as a cultural social worker  for the Culture Department of the City of Antwerp. She also worked in the field of  theatre as an assistant theatre director. From July 2004 to July 2005 she took a sabbatical year. She travelled by motor cycle to Eastern Europe, Ukraine, Turkey, Iran, Turkmenistan, Kazachhstan, Mongolia and Russia.

Directeur van Creatief Schrijven vzw. Indiener van Parol! voor Participatiedecreet (Vlaanderen, België) en Cultuurprogramma (2007-2013) (Europa). An Leenders is licentiate Slavische talen van de Universiteit Gent. Ze deed postgraduaten in cultuurmanagement en communicatiewetenschappen. An Leenders stichtte Creatief Schrijven vzw in 2002. Ze schreef zelf het beleidsplan en voerde het uit. Sinds 2006 is ze directeur van Creatief Schrijven vzwn  met 6 medewerkers. Ze heeft ook werkervaring als projectassistent en cultureel sociaal werker voor de Dienst Cultuur van de Stad Antwerpen. Ze werkte ook voor het theater als assistent theaterregisseur. Van juli 2004 tot juli 2005 nam ze een sabbatjaar. Ze reisde per motor naar Oost-Europa, Oekraïne, Turkije, Iran, Turkmenistan, Kazachstan, Mongolië en Rusland.


Creatief Schrijven vzw
Contact person: An Leenders  (director)
Waalsekaai 15
2000 Antwerpen
Telephone: + 32 (0)3 229 09 91

Diederik De Beir
Kortrijk, Belgium
 

Haiku poet and haiku critic. Co-organiser and secretary International Haiku Festival Ghent 2010. He obtained a master degree in literary science and wrote a dissertation on haiku in Flanders (Antwerp University, 1980). He is a member of Haikoe-centrum Vlaanderen and Haikoe-kern Antwerpen vzw. Inititator and coordinator of the project Parol! European coordinator writing for Parol!
 
Haikudichter en haikucriticus. Medeorganisator en secretaris Internationaal Haiku-Festival Gent 2010 (www.viadagio.be). Hij behaalde een master in literatuurwetenschappen en schreef een verhandeling over haiku in Vlaanderen (Universiteit Antwerpen, 1980).  Hij is lid van Haikoe-centrum Vlaanderen en Haikoe-kern Antwerpen vzw. Initiatiefnemer en coördinator van het project Parol! Europees coördinator schrijven voor Parol!
 Marieke De Munck
Ghent, Belgium


Marieke De Munck  has MA diplomas in Mixed Media, Graphic Design and Art Science. She combines diverse jobs as a self-emplyed art prfessional. Currently she is assistant artistic leader (4Hoog Productions) and does production management (Studio Orka). She teachers visual arts at the Academy of Visual Arts in Ghent. Marieke has work experience in art and educational projects, copywriting, event management, curating theatre for children and youngsters and as an educational contributor.

"I'm very honoured that I can contribute in this cutting-edge project as European coordinator 'art'.  Parol! crosses boundaries thanks to its mix of different kinds of art forms and the cooperation among artists and prisoners."

 
Hans Claus
Ghent,  Belgium 
 

Hans Claus is director of the prison in Oudenaarde (Belgium) and member of the Board of Direcors of the League of Human Rights. He is a poet, writer, sculptor and photographer. As a poet he published his first collection in 1999, Blauw, blauw, blauw (uitgeverij P). In 2001 Gebrand papier was published with uitgeverij P and in 2003 Oudenaardse verzen. Claus's poetic work was nominated for the Poetry Prize Halle 2000. He also published with Uitgeverij P the following collections:  Een vlag boven Oostende (2006), Van op de maan (2008) en Overwicht (2010).


Hans Claus is directeur van de gevangenis van Oudenaarde (België) en lid van de Raad van Bestuur van de Liga van de Rechten van de Mens. Hij is dichter, schrijver, beeldhouwer en fotograaf; Als dichter debuuteerde hij in 1999 met de bundel Blauw, blauw, blauw (uitgeverij P). In 2001 verscheen bij uitgeverij P Gebrand papier en in 2003 Oudenaardse verzen. Poëtisch werk van Claus werd genomineerd voor de Poëzieprijs Halle 2000. Bij Uitgeverij P gaf hijook nog de volgende dichtbundels uit: Een vlag boven Oostende (2006), Van op de maan (2008) en Overwicht (2010).
 FABIEN DE LATHAUWER
Sint-Amandsberg, Belgium            
 
 
Fabien De Lathauwer was born in Ghent in 1980. He studied at the  Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas and the Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Royal Academy for Fine Arts)- to specialise in Mixed Media. He works as a visual artist, realises multimedia projects for visual and performance arts and produces short films and documentaries for theatre companies, artists and musicians. He also works as a Multimedia teacher.  
 
Fabien DeLathauwer is geboren te Gent in 1980. Hij studeerde aan De Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas en het Koninklijke Academie voor Schone Kunsten om zich te specialiseren in Mixed Media. Hij is actief als beeldend kunstenaar, realiseert multimediaprojecten voor beeldende –en podiumkunsten en produceert kortfilms en documentaires voor theatergezelschappen, kunstenaars en muzikanten. Hij is eveneens werkzaam als leerkracht Multimedia.
 
        
LIES VAN GASSE
Berchem, Belgium            
 
 
 
                           
Lies van Gasse (1983), is a poet, visual artist and teacher.  She wrote the poetry collections  Hetzelfde gedicht steeds weer and  Brak de waterdrager and the graphic poems Sylvia en Waterdicht, the drawings of which were exhibited in the Watou 2011 event. She is also a founding member of  Hauser.
 
Lies van Gasse (1983), is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze schreef de bundels Hetzelfde gedicht steeds weer en Brak de waterdrager en de graphic poems Sylvia en Waterdicht, waarvan de tekeningen werden getoond op Watou 2011. Ook is ze stichtend lid van Hauser.


 
Nand Huyge
Melle, BelgiumP.Nand.R  studied monumental arts at the Royal Academy of Arts in Ghent (Belgium), studied bronze sculpture at the High School of Art at Anderlecht (Belgium). In 1982 he joined the art collective "Sas" under the guidance of Roland Monteyne, and became his assistant. In 1986 he made a study concerning archaic signs, and he was touched by the psychological impact of traffic signs, of which colours and forms that automatically in the unconsciously conjure up responses of order, a call for prohibition and admission. Is publicity not based on the same principle? His experiments, used components of traffic signs and advertisement boards, and the whole range called playful: "Road Icon Art"   He decided from this time on to work under the pseudonym of Publi Nand Ria. In 1988, his interest for archaic signs emerged when he realised that logotypes stand basically in a link. He tried to make a synthesis of his research and inscribed the combination of logotypes-archaic signs on the foundation of the unconscious impact, inherent to road signs and publicity panels and brought without beating about the bush the symbiosis on the street and called it Artvertising. He realised his project in 1988 in Zele (Belgium). The exhibition was to be visited day and night by the mobile public.

 In the stateprison of Oudenaarde he is workshop educator of the Art Box exchange with the prison of Oudenaarde (BE) as experiment of the project Parol!


P.NAND.R studeerde monumentale kunsten aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten (KASK) en bronsbeeldhouwkunst aan de Hoegschool voor Kunst in Anderlecht. In  1982 trad hij toe tot het kunstcollectief "Het Sas" onder de leiding van Roland Monteyne en werd hij zijn assistent. In 1986 maakte hij een studie over archaïsche tekens en hij werd getroffen door de psyclokische invloed van verkeerstekens. De kleuren en vormen ervan roepen in het onderbewustzijn antwoorden op bevelen op, een oproep tot verbod en toelating. Is reclame niet gebaseerd op hetzelfde principe? HijHij leunde aan bij het surrealisme, maar raakte algauw gefascineerd door de inpakt van reclame. Hij ging experimenteren, gebruikte bestanddelen van verkeerstekens en reclameborden, en noemde zijn werk ludiek: "Road Icon Art". Aldus probeerde hij een synthese te maken van zijn onderzoek en grifte de combinatie van logogramarchaïsch teken op de grondlaag der onbewuste effecten inherent aan verkeersborden en reclamepanelen en bracht zonder omwegen de symbiose op straat en noemde het artvertising. Hij realiseerde zijn project in 1988  in Zele. De tentoonstelling was dag en nacht te bezichtigen voor een rijdend publiek.In de rijksgevangenis van Dendermonde  is hij  workshopbegeleider van de Art Box-uitwisseling met de Strafinrichting Oudenaarde (BE)  als proeftuin van het project Parol!.


 

Tine Van Lent
Ghent, Belgium

 


Tine Van Lent  is a Flemish illustrator who graduated at the Karel de Grote Hogeschool in Antwerp as a master in the illustrative design. Tine Van Lent made ​​all assignments for the magazine Flair. She has also created illustrations for children's book Princess looking for Prince and Daddy is away from Barbara Rottiers. Princess looking for Prince is a fairytale about a princess who must marry before the king and queen on travel can leave. It is written for children older than six. The illustrations for this book were also her graduation. Daddy is away treats the theme of a father in prison, and the doubts that this entails for children for ten to twelve year olds.This book was developed in collaboration with detainees from the prison of Mechelen. With a series of postcards in 2006, she won the title of Laureate of the Art of the arts council of Deurne.She taught for a time as a teacher Art Education. After 2009-2010 school year she decided to stop and focus on other projects.

.

Tine Van Lent is een Vlaamse illustratrice en afgestudeerd aan de Karel de Grote-Hogeschool iAntwerpen als master in de illustratieve vormgeving. Tine Van Lent maakte al opdrachten voor het weekblad Flair. Ze heeft ook de illustraties gemaakt voor de kinderboeken Prinses zoekt prins en Papa is weg van Barbara RottiersPrinses zoekt prins is een sprookje over een prinses die moet trouwen vooraleer de koning en de koningin op reis kunnen vertrekken. Het is geschreven voor kinderen ouder dan zes. De illustraties voor dit boek waren ook haar afstudeerwerk. Papa is weg behandelt de thematiek van een vader in de gevangenis en de twijfels die dit voor kinderen met zich meebrengt voor tien tot twaalfjarigen. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met gedetineerden uit de gevangenis van Mechelen.Met een serie postkaarten behaalde ze in 2006 de titel Laureaat van de Kunst van de cultuurraad van Deurne.Ze gaf een tijd lang les als leerkracht Plastische Opvoeding. Na schooljaar 2009-2010 besliste ze te stoppen en te focussen op andere projecten.MarieAnge
Brussels, Belgium

The intensity of her work already starts with the collecting of the ‘raw’ material: forgotten pictures of forgotten men and women in their splendid isolation. A glimpse, a glance, a story untold: buried forever in the ‘stolen’ pictures of a psychiatric ward. The material is decomposed and recomposed through photopolymer-etchings, films in different layers, matching them, passing them through a sewing machine and finally fixing them under glass, finally veiling & revealing their soul in the eye of the beholder. What is framed is fragile in the way it veils and unveils a look or a grimace although it resists our looks plunging in: petrified in balsam, buried in a scrapbook. MarieAnge is clearly a craftswoman, paying attention to the slightest detail, working with recuperated materials, ready-mades, boxes and frames. She delivers depth, mystery, patina and humanity, burying her, their and our souls in her scrapbook.Amélie Thonet

Brussels, Belgium
Romaniste en psychologe, Amelie Thonet (1984 -) is altijd al aangetrokken door de mogelijkheid om  de ervaring van geestelijk lijden te veranderen door middel van een praktijk die volledig persoon betrekt aangrijpt en hem de actor maakt van zijn eigen leven. Naast zijn directe bervraging van de wijziging van het lichaam, is ze geïnteresseerd in het artistieke proces als een potentiële transformator van het lijden. Amelie heeft Frans onderwezen aan  tieners. Ze werkt momenteel samen met kunstenaars (schrijvers, plastische kunstenaars, keramisten, zangers, acteurs) op het gebied van volwassenenpsychiatrie. Samenwerken met het project Parol! concretiseert nogmaals haar wens om twee activiteiten die haar passioneren: de menselijke ontmoeting en het creatieve proces.


Having obtained an MA in Romanic Languages and in Psychology, Amelie Thonet (1984 -) has always been attracted by the possibility of transforming the experience of mental suffering through a practice that fully engages the person and makes him the actor of his own life. In addition to his direct questioning of the modification of the relationship with the body, she is interested in the artistic process as a potential transformer of the experienced suffering. Amelie has taught French to teenagers. She is currently working with artists (writers, tactile artists, ceramists, singerw, actors) in the field of adult psychiatry. Collaborating with the  Parol project! is once more a realisation of her desire to combine two activities that she adores: the human encounter and the creative process.
Lore Smolders
Ghent, Belgium
Lore Smolders (1987) studeerde Beeldende Kunsten aan Sint-Lucas Hogeschool voor Wetenschap en Kunst te Gent.  

Ze onderzoekt de ruimtelijke mogelijkheden van de tekening aan de hand van installaties, in situwerk en animaties, waarbij beeld en taal in mekaar proberen te haken.  Ze werkt sinds kort ook met kinderen en volwassenen in de Academie van Oudenaarde en Kortrijk en begeleidt het atelier Mixed Media in de gevangenis van Oudenaarde (BE). 

In de Strafinrichting Oudenaarde is ze workshopbegeleider van de Art Box-uitwisseling met de gevangenis van Dendermonde (BE)  als proeftuin van het project Parol!.

Lore Smolders (1987) studied Fine Arts at the LUCA School of Arts in Ghent. She explores the spatial possibilities of the drawing through installations, in situ work and animations. Her work becomes a crosssover between image and  language. She has recently begun work with children and adults at the Academies of Oudenaarde and Kortrijk. In the prison of Oudenaarde (BE) she coaches  the workshop Mixed Media.

 In the prison of Oudenaarde she is workshop educator of the Art Box exchange with the state prison of Dendermonde (BE) as experiment of the project Parol!
Daniel Billiet
Ghent, Belgium


Born in Ghent, 1950, teacher Dutch and English. He wrote over 20 volumes of poetry, but short stories too, a novel, critics… He often performs his literary work in schools, libraries and… jails. He is well known as a teacher creative writing, not only in Flanders but abroad as well. The past decennia Billiet was active in more than nine jailhouses. He has conducted workshops (love)poetry, short stories, prose, plays. For more than six months he wrote with prisoners the play ‘The house that stands between the thorns’. (2004) Billiet himself directed that play that was performed with prisoners five times in the jail of Ghent; three times sold out for a public from outside the prison. In 2005 and 2006 his documentary ‘Three women’ – with Kristof Bilsen as cameraman – was broadcast on national televisonnet Canvas (VRT). This documentary shows a striking image of three young women sentenced for murder.      

Geboren in Gent, 1950, leraar Nederlands en Engels, schreef een 20-tal dichtbundels, alsook kortverhalen, een roman, kritieken…Hij treedt met zijn  literair werk vaak op in scholen, bibliotheken en… gevangenissen. Heeft een stevige faam verworven als docent creatief schrijven, zowel in Vlaanderen als in het buitenland. In negen gevangenissen leidde hij de voorbije jaren workshops (liefdes)poëzie, kortverhalen, proza, toneel. Met gedetineerden schreef Billiet maanden aan het toneelstuk ‘Het huis dat tussen doornen staat’. (2004) Het werd in zijn regie vijf keer gespeeld in de gevangenis van Gent, waarbij drie uitverkochte publieksvoorstellingen. In 2005 en 2006 werd zijn documentaire ‘Drie vrouwen’ – i.s.m. Kristof Bilsen - vertoond op Canvas (VRT). De documentaire brengt een indringend beeld van drie jonge vrouwen veroordeeld voor moord.

 

Hedwig Aerts

Ghent, Belgium

 

Hedwig Aerts is a social-cultural worker. She leads workshops of expression of language (for instance haiku poetry) in groups of children, youngster, elderly and prisoners. She also writes haiku poetry herself. She is a member of the Haiku-centre Flanders and coach of the haiku group in a centre for elderly in Gent.She likes to work with Parol because she thinks people need so much security, trust, recover themselves and contact.Hedwig Aerts is sociaal-cultureel werkster. Ze begeleidt taalexpressie en o.a. poëzie schrijven in groepen kinderen, jongeren, senioren, gedetineerden. Ze schrijft zelf ook haiku’s. Ze is lid van het haikoe-centrum Vlaanderen en begeleidster van de haiku-groep in het dienstencentrum De Horizon, Gent. Ze wil graag meewerken aan Parol omdat ze denkt dat mensen zo’n nood hebben aan veiligheid, vertrouwen, zichzelf terugvinden en verbondenheid.


Anne Smits

Dendermonde, BelgiumPoetry is like bread
that has to be shared
with all the people
 
Pablo Neruda


I stand with open eyes in life and I am touched by everything that happens in the world. We can learn about good and evil and even more about justice. I have a criticak mind and try to find the 'why' begind everything I see and experience. I try to put into deeds what I feel and think. Since 1966 I have been giving courses in literary creation at the academies of Dendermonde, Bornem and Oudenaarde. I find it important that everyone gets the chance to put their voice to paper and to formulate in a creative and authentic manner what lives inside them. To have an own voice can work in a healing and liberating way. A few years ago I coorganised in the prison of Oudenaarde the writing project 'Freedom of thought' and I was deeply moved by what was realised by the prisoners.leren en over gerechtigheid nog meer. 


Poëzie is als brood
dat met alle mensen
gedeeld moet worden
 
Pablo Neruda


Ik sta met open ogen in het leven en word geraakt door alles wat er in de wereld gebeurt. Over goed en kwaad valt veel te leren en over gerechtigheid nog meer. Ik stel me liefst kritisch op en probeer bij alles wat ik zie en meemaak naar het ' waarom' te peilen. Ik probeer wat ik voel en denk ook in daden om te zetten. Sinds 1996 geef ik literaire schrijfcursussen aan de academies van Dendermonde, Bornem en Oudenaarde. Voor mij is het belangrijk, dat iedereen de kans krijgt zijn/haar stem op papier te zetten en op een creatieve en authentieke manier te verwoorden wat in hem/haar leeft. Een eigen stem hebben kan helend en bevrijdend werken. Enkele jaren geleden werkte ik in de gevangenis van Oudenaarde reeds mee aan het schrijfproject 'Freedom of thought' en was diep onder de indruk wat daar door gevangenen gerealiseerd werd. 


ASSOCIATED PARTNERS (BE)


Federal Public Service Justice
Federale Overheidsdienst Justitie

The prison directors of the prisons of Dendermonde, Oudenaarde, Hoogstraten and Wortel (division Tilburg) allow & support the partners of the Flemish Government to implement Parol! They see to it that the safety regulations are met. The policy assistants commit themselves to coordinate its activities. Parol! gives a voice to prisoners & challenges society to foster their reintegration.


http://www.justitie.belgium.beDepartment of Welfare, Public Health and Family
Welfare and Society Division


Koning Albert II-laan 35 bus 30

1030  BRUSSEL

Marijke Enghien, Head of Welfare and Society Division

Email: marijke.enghien@wvg.vlaanderen.be

Tel. +32 2 553 33 49
The Flemish Government, Department of Welfare, Public Health and Family, Welfare and Society Division, is responsible for policy areas in prison such as education, health, sports and culture. The policy assistants helped to develop the concept of this project. During the whole project they will coordinate its implementation in the Belgian prisons of Dendermonde, Oudenaarde, Hoogstraten, and Wortel.


Rijksgevangenis Dendermonde

State Prison of Dendermonde


Sint Jacobstraat 26

9200  Dendermonde


           


150th years anniversary (1863-2013)


www.tvoost.be/nl/2013-01-21/gevangenis-dendermonde-bestaat-150-jaar/#.UQ03MaXlBic

Annelies Jans, policy assistant Flemish Government

Dendermonde, Belgium


Email: annelies.jans@wvg.vlaanderen.be

Tel. +32 52 48 49 91

Mobile + 32 499 54 17 71
Strafinrichting Oudenaarde

Penitentiary Institution Oudenaarde


Bourgondiêstraat 6

9700  OudenaardeHans Claus, prison director

Oudenaarde, Belgium


Email: hans.claus@just.fgov.be

Tel. +32 55 33 87 30Natalie Aga, policy assistant Flemish Government

Oudenaarde, Belgium


Eleni De Roeck, acting policy assistant Flemish Government 

Oudenaarde, Belgium


Email: eleni.deroeck@wvg.vlaanderen.be

Tel. +32 55 33 87 78
Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten

Penitentiary School Centre Hoogstraten


Gelmelstraat 131

2320  HoogstratenChristine Wouters, policy assistant Flemish Government

Hoogstraten, Belgium


Email: christine.wouters@wvg.vlaanderen.be

Tel. +32 3 340 48 11


Strafinrichting Wortel - afdeling Tilburg
Penitentiary Institution Wortel - section Tilbur
g


Kolonie 17

2323  Wortel
Wendy Mercelis, attaché AMO

Wortel, Belgium


Email: wendy.mercelis@just.fgov.be

Tel. +31 13 5326 818

Mobile +32 471 99 01 32City of Dendermonde

Stad Dendermonde

The city of Dendermonde is grateful to support the project and its partners to reduce boundaries between communities. It is very pleased with the 150th anniversary of the prison as a major cultural heritage relict.  The city will be a reliable partner by giving promotional & infrastructural support


Associated partner (BE)

Dimitri Beeckman
Dendermonde, Belgium


Email: dimitri.beeckman@dendermonde.be

Mobile + 32 478 900 355Nollet.Art vzw

Associated partner (BE)


Lieven Nollet

Sint-Amandsberg ,Belgium


Born in 1952, Waarschoot, Belgium. Works and lives in Ghent, Belgium. Master in Plastic Arts, Photography. 

Individual exhibitions.  May 2012  “Compelling Faces” Joint exhibition with Caroline Alida and Yan Xinfa in the Warandesite, Turnhout (in collaboration with the Museum Dr.Guislain, Turnhout  cultuurstad 2012 and Similes) Belgium. October-December 2011  “Geen schuld, wel straf” “Condamné, pas Coupable” in Galerie De Zwarte Panter,  Antwerp (in collaboration with the Museum Dr. Guislain and the association Dr.Charles  Andersen) Belgium. April-May 2011 Joint exhibition with MarieAnge in Bierbeek cultural centre and Sint-Camillus Psychiatric University Hospital, Bierbeek ( in collaboration with the Museum Dr.Guislain Ghent ) Belgium. May-September 2010  “Geen schuld, wel straf” “Condamné, pas Coupable” in the Museum Dr.Guislain, Ghent  (in collaboration with the Museum Dr.Guislain, the Ministry of Culture, the Ministry of Justice,  the Ministry of Welfare and Similes)Belgium. March-April 2008  “Geïnterneerden in de kijker” in the Warande cultural  Centre and in the prison of Turnhout ( in collaboration with the Belgian Ministry of Justice and Similes). February-October 2007  “Lieven Nollet en M.,Geïnterneerde”IN VITRO in the Academie of Art, Eeklo,  Belgium. “Gevangenissen in België-Prisons en Belgique”.  *in the Museum of Prison, Merksplas-Kolonie, *in the Court of first instaande, Balie Hasselt. * the Culturel centre of Bornem  Belgium. April-May 2006  “Inside-part3” Platform of the RHOK, Brussels. “Transformations-Outside-Inside-Ateliers d’artistes”                              in the Platform of Modern Art, Brussels ( in collaboration with the Royal Flemisch Academy for Science and Art ) Belgium. November-December 2005  “Lieven Nollet,  Inside-Gevangenissen in België – Prisons en Belgique” Caermersklooster, Provincial Centre of Art and Culture, Ghent, Belgium. June-September 2001  “Ateliers d’artistes” . In the M HKA, Museum of Modern Art  Antwerp (curator Flor Bex) Belgium.  
Exhibitions. Individual exhibition. Group exhibitions. April-May-June 2012  “Identities TOO” in the Halle, Gasthuismuseum. And Pas 206, Geel (in collaboration with cultural Centre De Werft and House of Art ‘Yellow Art’) Curator Carine Fol , Belgium. Januari-December 2012  “Flemish Photographers” in the Flanders House New York, USA. February-March 2009  “Toute criante est-elle bonne à dire” . La Centrale Electrique, European Centre for Contemporary Art, Brussels, Belgium. March-April 2008  “Bezet” in the Buda Factory, Courtrai, Belgium (in collaboration with  the Social-Artistic association With). May-June 2007  “Colotura” in The Halle, cultural centre De Werft, Geel Belgium. 
April-May-June 2006  “Voorbij Goed en Kwaad” in Museum Dr.Guislain Ghent, Belgium. March-April 2005  “Poisonous”, De Markten, cultural centre, Brussels. April-May 2005  “KUNSTadStroom/VersusIII”, Oudenaarde, Belgium. 2004  “Exposition Ali Talib & Lieven Nollet”, Galerie Goncourt, Den Haag, Netherlands. 2004  “Brengen-Gebracht” De Doos, cultural centre, Hasselt, Belgium. 2003  “Openbaring” in Grusenmeyer Art Gallery, Deurle, Belgium. Photo’s of artist-studio’s by Lieven Nollet in dialogue with works of Flemish artists (curator Flor Bex). 2003  “Centre – Centrum” in the Hallepoort, Brussels.  Photo’s about the way of live in town (in collaboration with the Minister of Towns, the conservator of the Royal Museum for Art and History) Curator Johan De Vos. 2002 Herinnering en Verlangen” three Flemish artists  in the Pulchri Studio, Den Haag, Netherlands. 2002  “Hofvijver in Poëzie & Beeld” in the Kunstpassage in Rijksmonument, De Haag, Netherlands.  Curator Willy Van Den Bussche. 2000  “Kinderspel”  “Kindertekeningen – Actuele Kunst”  in Waarschoot, Belgium.  Curator Jan Hoet. 
P
ublications – books. Ateliers d’artistes, 2001 (MUHKA)Antwerp. *Inside- Prisons en Belgique, 2005 Provincial Centre  of Art and Culture, Ghent. *Condamné, pas coupable, 2010 Museum Dr.Guislain,  Ghent. *Compelling Faces, 2011 Provincial Centre of Art  and Culture, Ghent.


http:///www.lievennollet.be


Lien Nollet
Sint-Amandsberg,  Belgium


Lien Nollet was born in Ghent in 1981. She studied at the Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas (Collge for Science and Art Saint Luke) and afterwards at the HISK to specialise in Visual Arts. She is active in the contemporary arts world and realises projects and exhibitions as a visual artist, photographer and film maker. In 2010Ze is actief in de hedendaagse kunstwereld en realiseert projecten en tentoonstellingen als beeldend kunstenaar, fotografe en filmmaker. In 2010 she won the Premio Artivisive San Fedele in Milan with the short film 'Lo spazio nello sguardo’ (In the eyes). She also works as a Visual Arts' teacher. Website link with reference to the short film "Hidden discipline" (turned in Oudenaarde Prison):  

Lien Nollet is geboren te Gent in 1981. Ze studeerde aan De Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas en vervolgens aan het HISK om zich te specialiseren in Beeldende Kunsten. Ze is actief in de hedendaagse kunstwereld en realiseert projecten en tentoonstellingen als beeldend kunstenaar, fotografe en filmmaker. In 2010 won ze de Premio Artivisive San Fedele in Milaan met de kortfilm ‘Lo spazio nello sguardo’ (In the eyes). Tevens is ze ook werkzaam als leerkracht Beeldende Kunsten.
Link website met verwijzing naar de kortfilm" Hidden discipline" (gedraaid in de Strafinrichting van Oudenaarde):
 

Within-Without-Walls vzw

Associated partner (BE)

Wilrijk,Belgium


Logo withinwithoutwalls.jpg


Within-Without-Walls is a dialogue and working group devoted to prisoners, victims, ex-detainees and society. W-W-W  invites to look at others  in a new way through encounter and restoration.  W-W-W explores the arts & words  in restoration workshops in Dendermonde prison as a supporting partner.

Within-Without-Walls is een dialoog- en werkgroep voor gedetineerden, slachtoffers, ex-gedetineerden en samenleving. W-W-W nodigt naar anderen te kijken op een nieuwe manier door ontmoeting en herstel. W-W-W gaat op ontdekking met workshops kunst en woord in de rijksgevangenis van Dendermonde als ondersteunende partner.


Jan De Cock

Wilrijk,Belgium

DSC_0025.JPGJan De Cock (born in 1964) stayed as a development volunteer in Latin America and Africa. From street educator, among others, glue-sniffing youth in Chile, to prison worker: it was but a short step. In 2001-2002 he visited worldwide a hundred prisons and had himself imprisoned to feel the pulse 'from within' of men and women behind bars. In January 2005 he stayed a month in a prison in North Kivu in Congo. About these experiences two books were published: "Hotel Prison" and "The Cellars of Congo. Jan regularly gives lectures on this subject. Jan also works as a member of the pastoral team in the prison of Antwerp. From many prisons he brought projects with the demand for aid. Since the establishment of the association Within-Without-Walls, the project work has become more structured and extensive.


Jan De Cock (°1964) verbleef als ontwikkelingswerker in Latijns-Amerika en Afrika. Van straatopvoeder, onder meer bij lijmsnuivende jongeren in Chili, naar gevangeniswerker: het was maar een kleine stap. Hij trok in 2001-2002 wereldwijd langs zo'n honderd gevangenissen en liet zich vrijwillig opsluiten om 'van binnenuit' de polsslag te voelen van mannen en vrouwen achter de tralies.  Jan verbleef in 2005 één maand in een gevangenis in Noord-Kivu in Congo. Over deze ervaringen verschenen twee boeken: 'Hotel Prison' en 'De Kelders van Congo'. Jan geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp. Jan werkt o.a. ook in het pastorale team in de gevangenis van Antwerpen. Uit vele gevangenissen bracht hij projecten met de vraag tot ondersteuning mee. Sinds de oprichting van de vzw Within-Without-Walls is de projectenwerking meer gestructureerd en uitgebreid.Hilde Van Geel
Mortsel, BelgiumHilde Van Geel has been an elementary school teacher in Mechelen (Belgium) since 1978. After her sister became the victim of a murder in 1999, Hilde’s life took an unexpected turn. She In 2006 she co-founded the non-profit organization ‘Within-Without-Walls’ which as developed  as a dialogue and work group for offenders, victims, former offenders and society.  As a volunteer Hilde had the opportunity to cooperate in creating a social-artistic project  ‘Give Prisoners a Face’ (2007). Today, she offers her testimony to prisoners for the victim awareness programme of De Rode Antraciet. Hilde aims to contribute to society by offering a different approach to the offender-victim theme. She does so by giving lectures about her own experiences and by sharing her vision on restorative justice. 


Lotte Dodion

Kessel-Lo, BelgiumLotte Dodion (1987) writes 'poetry for the people'. Her texts are dark, direct and in your face.She  began her bliztkrieg with the Soetendaelle poetry contest in 2003. In 2004 she became the winner of the Flemish-Dutch Golden Flash (Gouden Flits) in 2004 and of Kunstbende in 2005. In 2006 she made her first monologue for Kunstbende Deluxe with her first monologue ‘Under (De)Construction' and performed in CC Hasselt, de Buren in Brussels and de Singel in Antwerp. In 2009 her work was published in Print is Dead: New writers from Flanders (Meulenhoff/Manteau), introduced during the Nights in Antwerp. In 2010 she participated in diffferent festivals such as Onbederf'lijk vers and she wonthe Brabant poem. In 2011 she took part in the 5th Night of Poetry in Ghent and worked on 'Nu nog even niet', a cross-over project with Inge Bos and Chantal Acdastond ze op de 5e Nacht van de Poëzie in Gent en werkte aan ‘Nu nog even niet’ een cross-over project met Inge Bos en Chantal Acda (Isbells). She made a breakthrough in the poetry slam landscape and performed on 1 December 2012 during the Belgian Champioship of Poetry Slam in Brussels. Apart from writing, presenting and performing she gives poetry and poetry slam workshops.  

Lotte Dodion (1987) schrijft 'poëzie voor het plebs'. Haar teksten zijn donker, direct en in your face. Ze begon haar blitzkrieg met de Soetendaelle poëziewedstrijd in 2003, werd winnares van de Vlaams-Nederlandse Gouden Flits in 2004 en Kunstbende in 2005. In 2006 maakte ze voor Kunstbende Deluxe haar eerste monoloog ‘Under (De)Construction en trad ze op in CC Hasselt, de Buren in Brussel en de Singel in Antwerpen. In 2009 werd haar werk gepubliceerd in Print is Dead: Nieuwe schrijvers uit Vlaanderen (Meulenhoff/Manteau), voorgesteld op de Nachten in Antwerpen. In 2010 stond ze op verschillende festivals oa. Onbederf'lijk vers en won ze Brabant gedicht. In 2011 stond ze op de 5e Nacht van de Poëzie in Gent en werkte aan ‘Nu nog even niet’ een cross-over project met Inge Bos en Chantal Acda (Isbells).  Ze brak door in de poetry slam scène en treedt op 1 december 2012 aan in het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam in Brussel. Naast schrijven, presenteren en optreden geeft ze workshops poëzie en poetry slam.


 


A. Kult. E.  vzw

Associated partner (BE)


Seckou Ouologuem

Berchem,BelgiumSeckou Ouologuem developed the passion for the word "at the age of 13, when he made his first English-language rhymes on squares. Two years later he founded with producer Ckwenz the groep Inserted, a little hip-hop collective that caused uplifting feel-good music. A decade later Seckoudecided to use his voice
for other purposes, and thus the  link was made to slam poetry. In 2009 Seckou won the KifKif Award for slam poetry and in 2010 he was one of the finalists in the Belgian Championship slam poetry. "A very good slammer is a prophet," according to Seckou. "He lets people know what is going on and motivates them also to do something about it."

Seckou Ouologuem ontwikkelde de passie voor 'het woord' op 13-jarige leeftijd, toen hij zijn eerste Engelstalige rhymes op pleintjes ging verkondigen. Twee jaar later stampte hij met producer Ckwenz de groep Inserted uit de grond, een klein hiphopcollectief dat zorgde voor opzwepende feel good-muziek. Een decennium later besliste Seckou zijn stem te gaan gebruiken voor andere doeleinden, en werd de link naar slam poetry gelegd. In 2009 won Seckou de KifKif Award voor slam poetry en in 2010 was hij een van de finalisten op het Belgische Kampioenschap slam poetry. "Een heel goede slammer is een profeet,” aldus Seckou.“Hij laat mensen weten wat er aan de hand is en motiveert hen om er ook iets aan te doen.”IPSOC-KATHO University College
Associated partner (BE)
Mieke Brenning
Kortrijk, Belgium


 

 

Mieke Brenning was born in Kortrijk in 1980. She studied social work at KATHO-IPSOC and then criminology at the University of Ghent. She worked as a judicial assistant with the Justice House  (Justitiehuis) in Kortrijk, as a social worker in the prison of Bruges and as a policy assistant in the prison of Ypres. She currently is a lecturer in social work and public security at KATHO-IPSOC University College. The department of social-educational care work of IPSOC at the University College Campus KATHO offers 4 different programmes one of which is the social work training programme. In this practice-oriented training students prepare thoroughly for entering the work field. Special attention is paid to the human and relational side including the relationship toward environment and to the effects of policy making strategies. 


Mieke Brenning is geboren te Kortrijk in 1980. Zij studeerde Sociaal Werk aan de KATHO-IPSOC en daarna Criminologie aan de Universiteit Gent. Zij was werkzaam als justitieassistente in het Justitiehuis Kortrijk, als maatschappelijk werker in de Gevangenis Brugge en als beleidsmedewerker in de Gevangenis Ieper. Tot op heden is zij docent Sociaal Werk en docent Maatschappelijke Veiligheid aan de KATHO-IPSOC.In het departement sociaal-agogisch werk IPSOC, KATHO-campus Kortrijk worden vier verschillende opleidingen aangeboden die de sociale kaart trekken waaronder Sociaal Werk. In deze praktijkgerichte opleiding worden studenten klaargestoomd voor het werkveld. Er is aandacht voor de mens maar ook de relatie tot zijn omgeving en de invloed van het beleid.

 

De Warande

Associated partner (BE)


Annelies Nagels

Turnhout, BelgiumThe cultural centre De Warande offers podium productions throughout the year for adults, youth, children and schools as well as a rich variety of classes and valuable exhibitions. Since the end of 2005 Turnhout boasts a second podium hall: the Warande p’Ant. The range is being further diversified with the emphasis on pop and rock. De Warande is Flanders' largest cultural centre celebrating its 40th anniversary in 2012.  The centre will be host for the culminating exhibition of Parol! in 2015.  The finest works of art & literary creation of inmates of 13 prisons in 5 countries will be exhibited as a unique cultural heritage.

 

Gevangenismuseum vzw
Prison Museum

Associated partner (BE)

Karel Govaerts

Merksplas, Belgium


Ontsnapt KG68.JPG

logo GMM.JPG


The prison museum is located on the former domain of vagabonds in Merksplas.  It tells the story of punishments and offenses through the ages and through the story of the vagabond colonies in Belgium. The Parol! exhibition fits with  the theme of “deprivation of liberty” of the yearly exhibitions. 

Gevangenismuseum vzw bevindt zich op het voormalige landlopersdomein te Merksplas en vertelt het verhaal van straffen en misdrijven door de eeuwen heen, alsook het verhaal van de landloperskolonies in de België. De tentoonstelling van "Parool..." past precies in de jaarlijkse tentoonstellingen rond "vrijheidsberoving".

 


France/Frankrijk

Association Francophone pour les Auteurs du Haïbun, L'Etroit chemin (AFAH)
Associated Partner (BE)

Danièle Duteil, AFAH President

Rivedoux-Plage, France


Danièle Duteil, President of AFAH, is a teacher of contemporary French language and literature. She has a degree in technques of documentation. She is an editing member of the magazine Gong with Jean Antonini being the editor-in-chief. She co-organised the 2010 AFH Festival in Lyon. She is a critic of  tanka collections for La revue du tanka francophone (led by Patrick Simon). She has written haiku, haïbun, tanka. She published her own collections as well as part of compilations.

AFAH fosters the development of haibun in French, a genre mixing prose and haiku, through workshops, exhibitions and publications. The object of AFAH is to promote by all means the French language expression and dissemination of hainun as well as research and reflection on the genre.  The AFAH publishes its quarterly online journal, l'Echo de l'étroit chemin, members' selected haibun, articles and presentation of works in connection with the haibun.

Meriem Fresson collaborates with artist Anna for  Verrastro and Sam Cannarozzi offers interactive initiation in haiku poetry writing and workshops in oral storytelling.

Sam Cannarozzi

Lyon, France
 

Bachelor of Science Diploma in Languages and Linguistics; George town Universtity (Washington DC). Professional Storyteller since 1982. Uses American Indian Sign Lnaguage, string figures, origami, small instruments and props and original costuming in recounting his tales. Performs over 90 shows a year in English, German, Italian, Danish and Sign Language, for young and adult audineces from age three and older.

 

Bachelor of Science Diploma in Talen en Taalkunde; George Town, universiteit (Washington DC). Professionele verhalenverteller sedert 1982. Gebruikt Amerikaanse Indiaanse Gebarentaal, marionetten, origami, kleine instrumenten en gadgets en originele kostumering tijdens zijn vertellingen. Voert jaarlijks meer dan 90 shows op in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Deens en Gebarentaal, voor jong en oud vanaf 3 jaar en ouder.Meriem Fresson
Paris, France
 


Meriem Fresson is responsible for the coordination and the international projects at TracesShe holds a masters degree in comparative literature on haibun in French and English. She is specialised in haïbun writing. She is a member of AFH (Association Française de Haïku). In 2011 she was invited at the Haïku Camp of Baie-Comeau to give a presentation on haïbun.

revue575.haibun@gmail.com


CO-ORGANISER Italy/Italië  (IT)


Ministry of Penitentiary and Justice

Ministero di Grazia e GiustiziaCasa Circondariale Lorusso Cuttugno
Via Pianezza 300
10151  TorinoPietro Buffa, prison director
Torino, Italy

 

Email: cc.levalette.torino@giustizia.it

Tel. +39 11 455 75 85Casa Circondariale Rodolfo Morandi
Regione Bronda 19bis
12037  Saluzzo (Cuneo)
Giorgio Leggieri, prison director
Saluzzo, Italy

 

Email: giorgio.leggieri@giustizia.it

Tel. +39 11 455 75 85


Ufficio Educatori
Education Office

Davide Sannazzaro

Email: davide.sannazzaro@giustizia.it
Tel.  +39 0175 24 81 25Cascina Macondo
Pietro Tartamella
Riva Presso Chieri, Italy

 


 

Born in the province of Palermo in 1948, from 1970 he lives in Turin, where he attended the course of Foreign Language and Literature at the Faculty of Letters and Philosophy. He created the Fuci, the GianuHaiku, the Ortohaikù, Shashaijin, Wasnahaijin Oicimani, the Corbèllo, the Misurale, the Nomognomic Poetry. He promoted many initiatives to diffuse Haiku in Italy. He teaches it in schools to children and teenagers. He founded Cascina Macondo-National Centre to promote Creative Reading Aloud and Haiku Poetics.   Pietro Tartamella  is art director en uitgever van de haikuvereniging en haikuwebsite Cascina Macondo. Hij publiceerde de volgende bundels: Oltre L'autunno (edit Deart),  Ciao Maestro (edit Deart), Un sasso nella mano (edit Angolo Manzoni - autors collection), Ma non La luna (edit. AlbaLibri - autors collection).

 
Website:
www.cascinamacondo.com

 


Anna Verrastro
Riva Presso Chieri, Italy
 

Founder, president, responsible for the didactic paths of the association Cascina Macondo. Teacher, ceramist, experienced in pedagogy, psychology and psychomotor techniques. As a Primary School teacher, for many years she has experimented clay manipulation techniques with youth at risk and disabled persons, acquiring a solid experience also in the rehabilitation with psychomotor techniques. She has worked in research committees for the insertion of disabled persons in compulsory education. Pursuing the dream of an "active and interactive" school, she has elaborated specific didactic paths of "clay and manipulation”, that revealed to be important tools of creativity, containment and support to school subjects.Nagi Tartamella

Torino, ItalyGraduated in Education and Training- Interculturality with a degree thesis about African dance and its use in an educational context. For Cascina Macondo she leads the project "Viaggi fuori dai Paraggi", a theatre-dance laboratory to integrate disability and normality. She trains in France, Italy and Benin with Vincent Harisdo (dancer and choreographer), Pierre Douissant, Nicole Ponzio, Isabelle Chevau, Raffaella Giordano, George Rossi, Claude Coldy, Michela Lucenti, Luca Campanella, Daniela Paci. She begins her theatrical training with the actress Claudia Contin at the Actor’s Experimental School in Pordenone, where she attends masters of social theatre, “commedia dell’arte” and physical theatre. She ends the biennial school at the theatre training centre Sorelle Millanollo (Savigliano) led by Grazia Isoardi.Florian Lasne

Torino, Italy


French-Italian bilingual actor. Graduated in "Art of the show: theatre" in Paris, in 2006 he takes a diploma at Teatranzartedrama, biennial professional school of theatrical art. He has worked as an actor with Stilema, the Compagnie du Butor, I Lunatici, the Comédiens français in Milan, the Benandanti and for the cinema with Roberto Miali and Anna-Riita Ciccone. Since 2008 he is a member of the dance company L’Artimista of Daniela Paci as an actor-dancer. He takes part in the project ETI "The inverted tree" produced by the Piedmontese multidisciplinary residences of the companies Il Mutamento Zona Castalia (leader), Santibriganti Theatre, the Teatro delle Dieci, the Melarancio, the Teatro delle Selve.

 


Antonella Filippi
Genova, Italy

 

 


Antonella Filippi is a writer and poet living in Italy. Her haiku have been published in Italy, UK, Japan. Her last haiku book is Autumn rose (Italian, English, French, Japanese). She is member of the main Italian haiku association (www.cascinamacondo.com) and member of the jury of Cascina Macondo’s International Haiku Contest in Italian and member and Secretary of the Directive Council. Passionate with science and literature, she also works as editorial director and scientific director for different companies.

 

 

CO-ORGANISER 


Greece/Griekenland (EL)


Ministry of Justice Greece

ANTONIS ROUPAKIOTIS, Minister of JusticeThiva Public Prison for Women

Eleonas, Thiva, 32200, VIOTIA, GREECE

AMAKA

 
Daphni Kalafiti
Athens, Greece

 
Dafni Kalafati was born in Athens, Greece in the beginning of the eighties. She studied Intercultural Education and photography and then did a masters in Art Therapy , in the school of Fine Arts, of Buenos Aires , Argentina. There she worked for several years in the public mental Institution «Borda» as an art therapist using the new media ( video and photography) as therapeutic tools. She slowly became engaged in documentary film  making and since then has produced various documentaries. Nowdays she lives in Athens where she splits her time between giving workshops of Art Therapy and participatory video and  developing her personal documentary projects. Since 2008 she is a member of the N.G.O Amaka, which runs various programs of social help catering for underprivileged urban groups.
 
Dafni Kalafit is geboren in Athene in het begin van de jaren tachtig. Ze studeerde Intercultureel Onderwijs en fotografie. Daarna behaalde ze een master in kunsttherapie aan de unstacademie van Buenos Aires, Argentinië.  Ze werkte er enkele jaren in de openbare psychiatrische instelling "Borda" als kunsttherapeute met de nieuwe media (video en fotografie) als therapeutische middelen. Langzamerhand specialiseerde ze zich in doucmentaire films en sedertdien heeft ze verscheidene documentaires gemaakt. Nu woont ze in Athene waar ze enerzijds workshops kunsttherapie geeft en partcipatievideo en anderzijds haar persoonlijke documentaireprojecten ontwikkelt. Sedert 2008 is ze lid van de NGO Amaka die verscheidene sociale hulpprogramma's organiseert voor kansengroepen in steden.
 
 
Novi Stavroupoulo
Athens, GreeceNiovi Stavropoulou was born in Athens, at 1980. She studied psychology at the University of Essex, UK. Then, she followed photography classes and worked as a freelance creative director . Her last specialization is a Master's degree in Art therapy, by the University of Queen Margaret, Edinburgh. Nowdays, she lives and works in Athens as an art therapist. She has experience in using art therapy as a therapeutic method with autistic children and also runs group therapy sessions with immigrants and refugees. Since 2010 she is a member of the N.G.O Amaka, which runs various programs of social help catering for underprivileged urban groups.
 
Niovi Stravropouli is geboren in Athene in 1980. Ze studeerde psychologie aan de Universiteit van Essex, Verenigd Koninkrijk. Daarna volgde ze fotografieles en werkte ze als freelance creatief directeur. Aan de Universitiet van Queen Margaret in Edinburgh behaalde ze een laatste specialisatie, een masters in kunsttherapie. Nu woont en werkt ze in Athene als kunsttherapeut. Ze heeft ervaring met kunstherapie as een therapeutische methode voor autistische kinderen en ze geeft ook groepstherapiesessies voor immigranten en vluchtelingen. Sedert 2008 is ze lid van de NGO Amaka die verscheidene sociale hulpprogramma's organiseert voor kansengroepen in steden.
 
CO-ORGANISER 

Poland/Polen (PL)
Fundacja SlawekMarek Łagodziński
Warsaw,Poland
 
 


Stichter en voorzitter van Stichting "Slawek"
Founder and President of Foundation "Slawek"


Marek is an originator and executer of many innovative solutions in area of convict rehabilitation. He is both court and family mediator, a member of Ashoka. Since 20 years Marek is helping prisoners and detainees, people who left the prison and their families. He created among others “Angel Guard” – programme where former prisoners, foundation employees and volunteers are assisting convicts over the prisons pass. “No matter what’s the reason you are in prison, it matters that you want to change your life” – that’s how Marek is describing his attitude to work.
 
Marek is een ontwikkelaar en uitvoerder van vele vernieuwende oplossingen in het domein van rehabilitering van veroordeelden. Hij is bemiddelaar tusen gerecht en familie en lid van Ashoka. Sedert 20 jaar helpt Marek gevangenen en ex-gevangenen, mensen die de gevangenis hebben verlaten, en hun familie. Hij schiep ondermeer "Engelbewaarder" - een programma waar ex-gevangenen, medewerkers van de stichting en vrijwilligers veroordeelden helpen. "Wat telt is dat je je leven wilt veranderen, wat ook de reden is dat je in de gevanegnis bent' - zo beschrijft Marek zijn houding tegenover zijn werk.
 
 
Krzysztof Łagodziński  
Warsaw,PolandCo-founder and Vice-President of Foundation "Slawek"

Krzysztof have many years of experience in work with convicts and their families. He graduated a faculty of business management at Polish Open University in Warsaw. He is an originator and coordinator of many social helping and educational programmes, he is also a mediator. Krzysztof also have an experience in management of business projects and events. In Foundation “Slawek” he is responsible for projects management, e.g. projects finances or c-financed by European Union. Travelling is his passion and he is an very optimistic person. Why do I help?: “Because I follow my heart and heart is pushing me to help people”
 
Medestichter en ondervoorzitter van Stichting "Slawek"
Krzysztof heeft jarenlange ervaring  met werk met veroordeelden en hun families. Hij studeerde af van een faculteit van business management aan de Poolse Open Universiteit in Warsaw. Hij is ontwikkelaar en coördiantor van verscheidene sociale en eductiave programma's en ook bemiddelaar. Krzystof heeft ook eravring in zakelijke projecten en evenementen. In de Stichting "Slawek" is hij verantwoordelijk voor het projectbeheer, bijvoorbeeld projecten gefinancierd of medegefinancierd door de Europese Unie. Reizen is zijn passie en hij is zeer optimistisch als persoon. Waarom help ik? "Omdat ik mijn hart volg en mijn hart drijft mij om mensen te helpen."
 
 
Jakub Waszczuk
Warsaw, Poland


Volunteer with Foundation "Slawek". Jakub is supporting foundation in project management. He has a few years experience in Public Relations and coordination of CSR campaigns. Through his journey among international and local agencies, Jakub has worked among others with Skype, Discovery Channel, Samsung Electronics and UEFA. “Society (including companies) needs to know what’s the model role of social responsibility in modern times” – that’s how he explains his presence in Foundation.
 

Vrijwilliger bij Stichting "Slawek". Jakub ondersteunt de stichting op het gebied van projectbeheer. Hij heeft enkele jaren ervaring in pr en coördinatie van CSR campagnes. Jaku heeft werkeravring met interbationale en lokale agentschappen. Jakub heeft ondermeer gewerkt met Skype, Discovery Channel, Samsunf Electronics en UEFA. "De samenleving (ook bedrijven) dient te weten wat de modelrol is van sociale verantwoordelijkheid de dag van vandaag" - zo verduidelijkt hij zijn rol in de stichting.

Wiersze w Metrze 

Wiersze w Metrze has been inspired by other similar projects which have taken place in, among others: Dublin, Paris, New York, Barcelona, Stockholm, Stuttgard and Moscow, but most of all by the Poems on the Underground initiated in London in 1986, an event which has been organised regularly from then onwards.The aim of Wiersze w Metrze is to popularise contemporary European poetry in the Warsaw underground. Wiersze w Metrze has been initiated by the Book Institute and the British Council, There are many institutes of culture and embassies involved in it, as well as numerous partners. Hanna Gronkiewicz-Waltz, the President of Warsaw, is the Honorary Patron for the venture Wiersze w Metrze will organise the Polish exhibition of Parol! creative works in the Warsaw underground. 

Polish Ministry of Justice


Areszt Śledczy Warszawa Mokotów Prison

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

Tel./Fax: (22) 321-27-00 / 640-80-00 / 640-80-99

E-mail: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl

Prison Head Officer

ppłk Bogdan Kornatowski 
Areszt Śledczy Warszawa Białołęka Prison

Ciupagi 1

03-016 Warszawa

Tel./Fax: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

E-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Prison Head Officer

płk Cezary Śmietanowski Areszt Śledczy Warszawa Grochów Prison


Chłopickiego 71 A

04-275 Warszawa

Tel./Fax: 22- 610 55 41, 22-879 21 06, 22-879 21 07, 22-879 21 08 fax: 22-6734501

E-mail: as_warszawa_grochow@sw.gov.pl

Prison Head Officer

mjr Zbigniew Królikowski Areszt Śledczy Warszawa Służewiec Prison

ul. Kłobucka 5

02-699 Warszawa

Tel./Fax: (22) 847-33-41 / fax (22) 843-73-66

E-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Prison Head Officer
płk Jadwiga Orysiak-Górna

Zakład Karny w Siedlcach Prison

ul. Piłsudskiego 47

08-110 Siedlce

Tel./Fax: (25) 644-52-31 / (25) 632-29-44

E-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl

Prison Head Officer
kpt. Marek Suwiński

CO-ORGANISER 

Serbia/Servië (RS)
ApsArt - Centre for Theatre Research


Aleksandra Jelic
Belgrade, Serbia
  

Executive Director, President and Founder of ApsArt
Aleksandra Jelic is theatre director and author of several award-winning documentaries, theatre performances, music videos and commercials. Over the past seven years her professional engagement has been mainly focused on applied theatre i.e. the use of dramatic techniques in working with specific social groups for educational and development purposes. She worked with mentally challenged children, victims of family violence, Roma people, prisoners, children in cancer relief centers, drug addicts in rehabilitation communities, psychriatic patients and other marginalized groups. She worked for six years in Serbian maximum security prisons and has been pioneer in the field of prison art in Serbia. She managed to be first person to organize theatre workshops in Prison Hospital in Belgrade, Woman prison in Pozarevac and other prison and correctional institutions in Serbia – and to present creative work of prisoners on major Serbian art festival. Recently she founded first Community theatre in Serbia, creative center for socially active citizens.
Website:  www.apsart.org

Zakelijk Directeur, Voorzitter en stichtster van ApsArt
Aleksandra Jelic is toneelregisseur en auteur van verschillende bekroonde documentaires, toneelvoorstellingen, muziekvideo's en reclamespots.  De laatste zeven jaar is ze professioneel geëngageerd in  toegepaste theater, namelijk het gebruik van dramatechnieken in het werk met specifieke sociale groepen voor educatieve en ontwikkelingsdoeleinden. Ze heeft ervaring met mentaal gehandicapte kinderen, slachtoffers van familiegeweld, Roma, gedetineerden, kinderen in kankerhulpcentra, drugsverslaafden in rehabilteringscentra, psychiatrsiche patiënten en andere marginale groepen. Ze werkte gedurende zes jaar in streng beveiligde gevangenissen in Servië en is een pionier op het gebied van gevangeniskunst in Servië. Ze slaagde erin om als eerste theaterworkshops te organiseren in  het gevangenisziekenhuis in Belgrado, in de vrouwengevangenis in Pozarevac en andere gevangenissen en strafinrichtingen in Servië - en het creatieve werk van gedetineerden te presenteren tijdens het belangrijke Servische kunstfestival. Ze richtte recentelijk het eerste Gemeenschapstehater op in Servië, een creatief centrum voor sociaal geëngageerde burgers.
Website: 
www.apsart.org

Boogie

 
 


Born and raised in Belgrade, Serbia, Boogie began documenting rebellion and unrest during the civil war that ravaged his country during 1990’s. He went on to become an aficionado of some of the world's most disagreeable neighbourhoods, immortalising neo-Nazis in Belgrade, gang members and drug addicts in New York public housing projects, and prostitutes in Sao Paolo. He moved to New York in 1998. He has published three monographs, and has two more one the way. His work has been exhibited around the world. He has shot for high end clients as well as renowned publications. Boogie is based in Brooklyn, NY. His published monographs include It's All Good (powerHouse Books 2006), Boogie (powerHouse Books 2007), Sao Paolo (Upper Playground, 2008) and Belgrade Belongs To Me (powerHouse Books 2009). Recently he has held solo exhibitions in Los Angeles, Milan, Tolyo and Istanbul.