מהם חלקי הפרח?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מאבק: איבר הבנוי מלשכות ובתוכן שקי האבקה.
 
זיר:  איבר מוארך הנושא את המאבק ומגביה אותו מעל מצעית הפרח.
 
צלקת: החלק העליון של עלי הפרח. גרגרי האבקה נקלטים בו ונובטים עליו.
 
עמוד על : החלק המחבר בין השחלה לבין צלקת העלי
 
עלה כותרת:  תפקידם העיקרי הוא למשוך מאביקים אל הפרח.
 
עלה גביע : העלים הפנימיים על פי רוב צבעוניים , ומכונים כותרת.
 
  מצעית: בסיס הפרח עליו ערוכים איברי הפרח. 
 
שחליה: האיבר שתאי הרבייה הנקביים של הצמח נוצרים בו.
 
 ביצית : היא תא רבייה מיוצרת בשחלה ומאוכסנת למשך זמן מסויים.
 עוקץ : מחבר בין הפרח לגבעול.
 
תצפה בסרטון שמתאר את חלקי הפרח , תהנה...
 
 

  

 

 

  
משימה:  למדת על חלקי הפרח
 

תפתור את התרגילים בדף העבודה 1המצורף  

 
 .   ותשלח לי בדואר אלקטרוני  

 

                                           בהצלחה. 
 
 
ĉ
haifa yaseen,
27 בדצמ׳ 2009, 10:47
Comments