מוקד

המועצה, מטפל בקבלת פניות מהציבור 24 שעות ביממה, בכל ימות השנהבנושאים שונים: תברואה ואיכות הסביבה, אחזקה, הנדסה, תאורה, חינוך, הסעות, מידע לתושב, פרסומים ואינפורמציה כללית, מוקד מצוקה, ביטחון ועוד.
טלפון מוקד הגלבוע: 04-6071122
דוא"ל: moked@gilboa-online.co.il
 

מספר טלפון מוקד המועצה      
Comments