SISTEM MAKLUMAT MURID

[SMM] [PROSIK] [SISMAKAN] [SISMAS] [PROSES D6] [PROSES T3] [FORUM SMM] [DAFTEK] [EMIS] [UTAMA]
 

 

MUAT TURUN FAIL-FAIL

Sila download SMM Versi 4.02 Patch extra booster [13/07/2010] [DOWNLOAD]
Sila download SISTEM SEMAK SMM VERSI 4 build 1.2.2 JU [08/07/2010] [DOWNLOAD]
SIla download MANUAL SISTEM SEMAK SMM VERSI 4 build 1.2.1 JU [DOWNLOAD]
Sila download SISTEM SEMAK SMM VERSI 4 build 1.2.2 GD [24-12-2010] [DOWNLOAD]
 
 
 
PANDUAN KUTIPAN DATA
1. Sila kemaskini SMM dan semak menggunakan Sistem Semak SMM Versi 4 build terkini dan Semak Data
    yang  terdapat dalam SMM
2. Cetak Lampiran Pengesahan dan dapatkan tandatangan PK HEM dan Pengetua/Guru Besar
3. Eksport data ke disket dan labelkan disket dengan perkara-perkara berikut:
    a) KOD SEKOLAH
    b) NAMA SEKOLAH
    c) TARIKH HANTAR
    d) NO TEL GURU DATA
4. Zipkan fail-fail berikut yang terdapat di dalam folder C:\HEM
    a) TBANTU
    b) TBANTUAL
    c) TMURID
    d) TLBSEK
    e) TTANG
5. Fail dalam langkah 4 yang telah dizipkan - diemailkan kepada PPD masing-masing berdasarkan surat maklumat
    a) Subject: KOD SEKOLAH - NAMA SEKOLAH - DATA JAN/JUN [TAHUN]
 
 
NOTA:
  1. Pastikan bilangan pelajar di dalam SMM adalah sama dengan bilangan pelajar di dalam EMIS
  2. Pastikan Peruntukan Kokurikulum telah diisi
  3. Pastikan Maklumat Kokurikulum dan Bantuan telah diisi
  4. Pastikan EMAIL yang dinyatakan di dalam SMM berfungsi dan dibuka setiap hari oleh pihak Sekolah. Sebarang maklumat berkaitan SMM dan SISMAKAN akan dihantar melalui EMAIL sekolah sahaja
  5. Pastikan Maklumat Murid / Penjaga telah dilengkapkan. Sila Guna Semak SMM dan pastikan Ralat Tahap 1 berada di bawah 20% [Andaian 80% Data adalah betul].
  6. Kutipan Data Berasaskan 31hb Januari dihantar ke PPD pada 5hb - 10hb Februari (tertakluk pada surat makluman PPD masing-masing). Kutipan Data berasaskan 30hb Jun dihantar ke PPD pada 5hb - 10hb Julai (Tertakluk kepada makluman PPD masing-masing).
  7. Backup data SMM bagi Januari dan Jun ke dalam CD (Copy SMMDATA) dan disimpan dalam peti besi sekolah
PERINGATAN: SENTIASA BACKUP DATA SMM ANDA
 
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 8, 2010, 6:46 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:11 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:00 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:00 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:11 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:12 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 8:59 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:12 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:12 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:09 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:12 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:14 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:15 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:10 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:16 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:16 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:18 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:18 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:01 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:04 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:19 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 6, 2010, 9:03 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:20 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 5, 2010, 9:20 AM
ć
Haris Fadzli Awang,
Jun 29, 2010, 3:28 AM
Comments