PROGRAM SIJIL KOKURIKULUM (PROSIK)


[SMM] [PROSIK] [SISMAKAN] [SISMAS] [PROSES D6] [PROSES T3] [FORUM SMM] [DAFTEK] [EMIS] [UTAMA]
 

 Pastikan anda telah backup data sebelum Install Prosik Versi 1.4 dan Prosik Versi 2.8.3

 
VERSI BARU [15-10-2011]
PROSIK VERSI 1.4 DAN PROSIK VERSI 2.8.3 [DOWNLOAD]
 
MANUAL PROSIK VERSI 2 [DOWNLOAD]
PASTIKAN ANDA TELAH BACKUP DATA PROSIK SEBELUM INSTALL VERSI YANG BARU
 
BAGI SEKOLAH SMK BAKAR ARANG, SG PETANI KEDAH - SILA GUNAKAN SIJIL S15 UNTUK MENCETAK SIJIL KOKURIKULUM DENGAN BORDER DI KIRI SIJIL. SILA MAKLUMKAN KEPADA SAYA JIKA ADA SEBARANG MASALAH
 
JIKA PIHAK SEKOLAH MEMERLUKAN LAPORAN-LAPORAN KHUSUS YANG TIDAK DISEDIAKAN DALAM PROSIK, SILA EMAIL CONTOH LAPORAN KEPADA SAYA. TIADA BAYARAN DIKENAKAN DAN LAPORAN TERSEBUT BOLEH DIMUATTURUN DARI UPDATE TERKINI YANG DISEDIAKAN.

TAMBAHAN DALAM VERSI PROSIK
 
Prosik Versi 2.8.3 [15/10/2011]
1. Auto Backup bagi mengelakkan kehilangan data. Auto backup ketika mula prosik dan memadam data
2. PLKN hanya boleh diisi bagi T6 Rendah dan T6 Atas sahaja
3. Padam Rekod dilengkapi ciri keselamatan bagi mengelak kesilapan terklik butang tersebut
    [Terima kasih kepada En Sobri - PK Kokurikulum SMK Tengku Ampuan Rahimah]
4. Penambahbaikan Laporan L15 melibatkan PLKN, Bonus, No KP dan No Sijil Lahir
 
Prosik Versi 2.8.2 [07/10/2011]
1. Cetakan Sijil Kokurikulum melibatkan PLKN bagi Tingkatan 6 Atas
2. Senarai Murid yang menyertai PLKN
 
Prosik Versi 2.8 [18/08/2011]
1. Kiraan Markah PLKN terkini bagi pelajar Tingkatan 6
2. Kemaskini Markah PLKN yang tidak diisi kepada Tidak secara automatik
    [Terima kasih kepada En Sobri - PK Kokurikulum SMK Tengku Ampuan Rahimah]
 
Prosik Versi 2.7 [22/07/2011]
1. Import Data SMM Versi 4 dengan pilihan import data kokurikulum SMM atau tidak
2. Kemaskini TAHUN selepas Proses Naik Kelas
 
Prosik Versi 2.6 [05/01/2011]
Tambahan dalam versi 2.6 adalah seperti berikut:
1. Cetak Laporan - Laporan Markah 10% ke KPM untuk Tingkatan 5 dan Tingkatan 6 Atas
[Terima Kasih di atas sampel data oleh En Sobri PK Kokurikulum SMK Tengku Ampuan Rahimah]
 
Prosik Versi 2.5 [09/12/2010]
Tambahan dalam versi 2.5 adalah seperti berikut:
1. Menu Alatan Prosik - Jana Nombor Pendaftaran Murid dengan 5 pilihan Nombor Pendaftaran
2. Menu Alatan Prosik - Jana Rumah Sukan menggunakan Nombor Pendaftaran. Digit Akhir Nombor Pendaftaran akan dibahagi dengan Bilangan Rumah Sukan yang wujud di sekolah berkenaan. Baki pembahagian akan menentukan Rumah Sukan murid tersebut. Kaedah ini boleh digunakan untuk sebarang bilangan rumah sukan. Pastikan Kemaskini Kod Rumah Sukan (Hanya Tukar Nama Rumah Sukan sahaja) dari Menu Pelarasan - Kemaskini Kod
3. Menu Pelarasan - Kemaskini Data - Kemaskini Tahun Semasa bagi semua murid. Digunakan bagi memastikan cetakan sijil adalah mengikut Tahun yang sepatutnya dan bukan menggunakan Tahun default komputer.
 
 
Prosik Versi 2.4 [15/11/2010]
Pembetulan ke atas cetakan Sijil Kokurikulum khususnya Markah Penglibatan Unit Uniform dan setting margin bagi A4. [Terima Kasih di atas maklumbalas daripada En Sobri PK Kokurikulum SMK Tengku Ampuan Rahimah, Klang]
 
Prosik Versi 2.3 [24/10/2010]
1. Lock / Unlock Maklumat Murid di skrin utama bagi mengelakkan guru terpadam/teredit data murid. Untuk menggunakan ciri ini - sila klik menu pelarasan [Dicadangkan oleh PK Kokurikulum SMK Tengku Ampuan Rahimah, Klang]
 
2. Mencetak Sijil Rumusan Penilaian Kokurikulum dengan border pre-printed di sisi kiri sijil (Kod S15) [Dicadangkan oleh PK Kokurikulum SMK Bakar Arang, Sg Petani, Kedah]
 
 

MANUAL PROSIK VERSI 2.3
 

KANDUNGAN

BAHAGIAN 1 [Download] [Link 2]

1. PENGENALAN KEPADA PERISIAN PROSIK

2. MEMUAT TURUN PERISIAN PROSIK

3. MENDAPATKAN LESEN PROSIK

4. MEMASANG PERISIAN PROSIK

5. MEMAPARKAN LOGO SEKOLAH

6. PROSES KERJA PROSIK

BAHAGIAN 2 [Download]

1. MENGIMPORT DATA DARI SISTEM MAKLUMAT MURID

2. MENGEMASKINI MAKLUMAT SEKOLAH

3. MENGEMASKINI MAKLUMAT MURID

4. MENGISI MAKLUMAT GURU KELAS

5. MENGISI MAKLUMAT GURU PENASIHAT KOKURIKULUM

6. MENGISI MAKLUMAT JURULATIH

7. MENGISI MAKLUMAT REKOD PENCAPAIAN KOKURIKULUM

BAHAGIAN 3 [Download]

1. MENGEMASKINI KOD

2. MENGISI MAKLUMAT NAMA UNIT KOKURIKULUM DAN JAWATAN MURID

3. MENGISI MAKLUMAT TARIKH KEHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM

4. MENGISI MAKLUMAT KEHADIRAN MURID

5. MENGISI MAKLUMAT PENGLIBATAN MURID

6. MENGISI MAKLUMAT PENCAPAIAN MURID

7. MENGISI MAKLUMAT CGPA MURID TAHUN SEBELUMNYA

8. MEMPROSES PENGIRAAN MARKAH KOKURIKULUM

BAHAGIAN 4

1. MENCETAK SIJIL KOKURIKULUM

2. MENCETAK BORANG UNTUK KUTIPAN DATA KOKURIKULUM

3. MENCETAK SENARAI NAMA MURID

4. MENCETAK LAPORAN BILANGAN MURID

5. MENCETAK LAPORAN ANALISA KOKURIKULUM

6. MENCETAK LAPORAN BERGRAF

BAHAGIAN 5

1. MENCETAK BORANG BAGI AKTIVITI SAHSIAH/KOKURIKULUM

2. MENGISI MAKLUMAT KEWANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM

3. MENGISI AGIHAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM

4. MENCETAK LAPORAN KEWANGAN

BAHAGIAN 6

1. MENGEKSPORT DATA PROSIK MENGIKUT TINGKATAN

2. MENGEKSPORT DATA PROSIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM

3. MENGIMPORT DATA PROSIK MENGIKUT TINGKATAN

4. MENGIMPORT DARA PROSIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM

5. BACKUP DATA PROSIK

6. RESTORE DATA PROSIK

BAHAGIAN 7

1. MENCARI REKOD MURID

2. MEMADAM REKOD DALAM PROSIK

3. MENGEMASKINI DATA PROSIK YANG TIDAK SEMPURNA DIISI

4. MENYEMAK DATA PROSIK YANG TIDAK SEMPURNA DIISI

BAHAGIAN 8

1. MEMPROSES RUMAH SUKAN

2. MEMPROSES NOMBOR MERENTAS DESA

3. KEPUTUSAN MERENTAS DESA SEKOLAH

4. MENJANA ANGKA GILIRAN UPSR, PMR, SPM DAN STPM

5. PROSES NAIK KELAS MURID UNTUK TAHUN BERIKUTNYA

6 TUKAR SUMBER DATA

 
 
Program Sijil Kokurikulum (PROSIK) dibangunkan bagi membantu GPK Kokurikulum untuk menguruskan unit kokurikulum dengan lebih sistematik. Dibangunkan bermula pada tahun 2007 bagi membantu guru-guru di sekolah saya untuk mengira markah 10% kokurikulum IPTA. Seterusnya saya telah menambah ciri-ciri lain bagi membolehkan PROSIK digunakan oleh semua Sekolah Menengah. Versi 2.0 mula diperkenalkan pada tahun 2009 dengan tambahan-tambahan maklumat melibatkan pengurusan kokurikulum dengan tujuan dapat membantu PK Kokurikulum melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan sistematik selain mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan data yang tinggi. PROSIK boleh digunakan untuk:
 
 1. Mengira markah kokurikulum bagi 4 unit kokurikulum iaitu Kelab/Persatuan, Unit Uniform, Sukan/Permainan dan Rumah Sukan
 2. Merekodkan Maklumat Jurulatih, Ketua Guru Penasihat Unit Kokurikulu, Guru Kelas
 3. Merekodkan Maklumat Aktiviti kokurikulum dan Pembentukan Sahsiah yang menggunakan peruntukan kokurikulum
 4. Merekodkan Kehadiran murid semasa aktiviti kokurikulum. Bilangan kehadiran akan dikira secara automatik untuk Markah Kokurikulum
 5. Merekodkan Pencapaian sekolah dalam kokurikulum bagi semua peringkat penglibatan
 6. Merekodkan CGPA pelajar dari Darjah 4 hingga ke Tingkatan 6 Atas (termasuk Peralihan)
 7. Mencetak Sijil Kokurikulum, Kehadiran 100%
 8. Mencetak Laporan Kewangan untuk dihantar ke PPD
 9. Mencetak Laporan Senarai Murid bagi dokumentasi dan penyemakan semula data kokurikulum yang dimasukkan oleh guru-guru
 10. Mencetak Laporan Analisa bagi tujuan dokumentasi
 11. Mencetak Graf Penglibatan dan Pencapaian sekolah
Maklumat lengkap berkaitan PROSIK boleh dimuatturun dari pautan di bawah
 
 
 
Jika berminat, sila SMS ke 019-2292226 atau email ke hafaba@gmail.com
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jul 7, 2010, 10:39 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Oct 6, 2010, 8:29 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Oct 6, 2010, 8:32 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Oct 6, 2010, 8:34 AM
ć
Haris Fadzli Awang,
Jun 29, 2010, 2:58 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jun 29, 2010, 2:59 AM
Ċ
Haris Fadzli Awang,
Jun 29, 2010, 2:59 AM
ć
Haris Fadzli Awang,
Jun 29, 2010, 3:15 AM
Comments