Om HälsingeLivs‎ > ‎

FoU Center för Livsmedel

Projektet har pågått från juni 2010 fram till februari 2014.

I projektet har vi främst arbetat med nätverksbyggande och fortbildning men även forskning runt produktutveckling har initierats. Förutom kurser, seminarier och enstaka inspirationsresor har projektet också arbetat med att ta fram:

Mobila enheter för produktutveckling och förädling (beräknasstå  färdiga i slutet av mars 2014)
Ett mobilt mejeri som är 3 x 10 meter och innehåller förutom ett ystningskar på 400 liter all utrustning som behövs för att komma igång med sin osttillverkning.
Ett annat mobilt produktionskök som är även det 3 x 10 meter och innehåller utrustning så att du kan arbeta med charkprodukter och/eller bär- och grönsaksprodukter.
Vill du veta mer, eller är intresserad av att hyra någon av vagnarna, kontakt info@halsingelivs.se eller ring till Hans Erik Holmqvist: 070 252 97 02

Digital mötesplats
En webbplats där våra intressegrupper kan visa upp sitt företag, hålla kontakt med sitt nätverk och engagera sig i gemensamma frågor oberoende av tid och plats. På den digitala mötesplatsen finns även fortbildning, seminarier, länkar till utbildningsanordnare, en ”digital bokhylla” med publikationer och forskningsartiklar inom vårt område. Den digitala mötesplatsen är en viktig arena för kunskapsspridning. En Direktlänk till sidan www.lokalmatkunskap.se finns i menyn till vänster.

Sammanfattning av vår verksamhet:
En kortfattad sammanfattning av våra genomförda aktiviteter hittar du här:
FoU center för Livsmedel 2010-2014

Utvärdering av projektet:
Många personer deltagit vid flertalet aktiviteter, men antalet unika deltagare har varit 263 personer. 
Ett frågeformulär har skickats till dessa (både till privatpersoner och företagare) 33 svar har kommit in, en svarsprocent på 12,5%. Resultatet från utvärderingen hittar du här:

Utvärderingsresultat

Slutrapport:
En mer formell slutrapport kommer även att finnas tillgänglig när projektet är helt avslutat.


Ostar

Målet med verksamheten är att främja ett ökat utbud och högre kvalité på produkter och tjänster inom näringen i regionen.

Kontakta gärna oss om du har behov av fortbildning eller vill ha hjälp med produktutveckling.

 
 

Sidan uppdaterad 2014-02-14 av A-K Forsberg

 

Comments