Học tiếng Hoa

1.Video Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa
2.1000 Câu giao tiếp anh-trung thông dụng(日常用语1000句)

3.Tiếng hoa giao tiếp theo tình huống

4.Ngữ pháp tiếng Trung( ĐH Hà Nội)
5. Bộ 6 quyển Giáo trình Hán ngữ 汉语教程
6 汉语的语法 Trần thị Thanh Liêm
7.Tên các tổ chức Quốc tế
8.中级汉语口语

9.Learning Chinese Characters From Ms. Zhang
Phần mềm đọc file trên

10.Những kiến thức Khẩu ngữ 
mà bạn không bao giờ được học ở Trường

11.口语汉语-Khẩu ngữ tiếng trung
http://www.mediafire.com/download.php?4nont45yjom
http://www.mediafire.com/download.php?mnvjldm4yni
http://www.mediafire.com/download.php?zvmljwwt5nl
http://www.mediafire.com/download.php?2zmjzxogwwl
http://www.mediafire.com/download.php?nomwo2dnmz5
http://www.mediafire.com/download.php?htcojvw1mlz
http://www.mediafire.com/download.php?nnhta2umlmj
http://www.mediafire.com/download.php?motw1yllfmy
http://www.mediafire.com/download.php?kijmbmggjzj
http://www.mediafire.com/download.php?djznzm2keyy
http://www.mediafire.com/download.php?zuyzqnelzfa
http://www.mediafire.com/download.php?jm2tgkqzwmo
http://www.mediafire.com/download.php?nwwmze5nzmc
http://www.mediafire.com/download.php?yzaqyhjhmww
http://www.mediafire.com/download.php?hnt4zz3nyik
http://www.mediafire.com/download.php?i1yunymmxy2
http://www.mediafire.com/download.php?om2gutyzhjm
http://www.mediafire.com/download.php?nkntmynn0mz
http://www.mediafire.com/download.php?mjiamzylcje
http://www.mediafire.com/download.php?gnnyjfng4it
http://www.mediafire.com/download.php?zjywhtfqnde
http://www.mediafire.com/download.php?nzja3rr0wmj
http://www.mediafire.com/download.php?ywjltljnmmh
http://www.mediafire.com/download.php?wzmjymmidhx
http://www.mediafire.com/download.php?lyzmndmmyj1
http://www.mediafire.com/download.php?ndjx4hhdnjm
http://www.mediafire.com/download.php?mxnaudmmewe
http://www.mediafire.com/download.php?nmji0thdjzu
http://www.mediafire.com/download.php?mmw3tttre0i
http://www.mediafire.com/download.php?d5ytqmhyynd
11.Luyện thi HSK
Quyển 1

12.Những cuốn sách hay
* Sách Văn Hóa
ChuanTong WenHua CiDian
ZhongGuo ChuanTong FuShi SeCai (Eng. Ver)
ZhongGuo GuDai WenHua CiDian - Shang
ZhongGuo GuDai WenHua CiDian - Xia
ZhongGuo ZiRan ShenYu & ZiRan ChongBai
ZhongHua QinWenHua CiDian

* Sách Y Học
ZhongGuo ChuanTong GongYi QuanJi - ZhongYao PaoZhi
ZhongGuo YiYao BaiKe QuanShu
ZhongYao QuanShu

* Sách kiến thức tổng quát về thế giới
RenLei SheHui FengQing - JiaMian TanMi
Nguồn gốc các sự vật trong các lĩnh vực của thế giới 5000 năm
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - BoWu
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - CiYu
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - DiMing
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - FuShi
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - JingJi
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - JunShi
ShiJie WuJianNian ShiWu YouLai - KeJi
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - LiShi
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - MingSheng
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - TiYu
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - WeiSheng
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - WenJiao
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - WenXue
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - XiSu
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - YinShi
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - YiShu
ShiJie WuQianNian ShiWu YouLai - YongPin

* Sách về kiến trúc TQ
ZhongGuo GuJianZhu ErShi Jiang
GuJianZhu WenHua TuShuo - Lou
GuJianZhu WenHua TuShuo - Men
GuJianZhu WenHua TuShuo - Nong
GuJianZhu WenHua TuShuo - Qiang
GuJianZhu WenHua TuShuo - Tai
GuJianZhu WenHua TuShuo - Yuan

* Truyện
Hong Lou Meng - Shang
Hong Lou Meng - Xia

Những câu chuyện dân gian về Thần, Tiên, Quỷ, Phật,
MinJian GuShi - FoHua
MinJian GuShi - GuiHua
MinJian GuShi - ShenHua
MinJian GuShi - XianHua

* Sách du lịch
Mei De LiCheng

* Sách kiến thức về tiếng Hoa với thế giới vạn vật
Với thế giới động vật, thế giới nam nữ, trời đất, cơ thể con người...
TangHan JieZi - HanZi Yu DongWu ShiJie
TangHan JieZi - HanZi Yu LiangXing WenHua
TangHan JieZi - HanZi Yu RiYue TianDi
TangHan JieZi - HanZi Yu RenTi WuGuan

ċ
301_Cau_Tieng_Hoa.rar
(53k)
정해준,
09:12, 27 thg 4, 2011
ć
Dongdat.ppt
(2969k)
정해준,
23:32, 26 thg 4, 2011
ċ
Fun_with_Chinese_Characters_v.1.rar
(12811k)
정해준,
09:24, 27 thg 4, 2011
ć
정해준,
23:30, 26 thg 4, 2011
ć
정해준,
23:29, 26 thg 4, 2011
ċ
lamhantu.rar
(440k)
정해준,
09:16, 27 thg 4, 2011
ć
정해준,
23:33, 26 thg 4, 2011
ċ
tu_vung_theo_chu_de.rar
(139k)
정해준,
09:19, 27 thg 4, 2011
Comments