סיכומים במדעי המחשב
(אתר הסיכומים של נתאי)
שימו לב! שימו לב! כתובת חדשה לאתר: 

שני דברים חשובים על הסיכומים:
א. יכולות להיות פה ושם טעויות, לכן מומלץ תמיד לבדוק את את נכונות הדברים בסיכומים.
(יכול להיות, שאם תדווחו לי על טעות אתקן אותה...).
ב. לסיכומים אין קשר למרצים.


קורסים של שנה א'