האתר פתוח-אך עדיין בבניה-שבת שלום!

פרשת המנורה; לפרשת השבוע

https://sites.google.com/site/hadatibareshet1/tora
פרשת בהעלותך מתחילה בפרשת המנורה. למה נסמכה פרשה זו לפרשת הנשיאים?

רש״י משיב:
כשראה אהרון את חנוכת הנשיאים נהיה עצוב-
כי כל משפחתו ושיבטו...


תשעה באב- ערבים זה לזה

הדבר העיקרי שקרה בתשעה באב הוא חורבן בית המקדש, הראשון והשני. לפי חז״ל סיבת חורבן בתי המקדש היא כך:
א׳. בית המקדש הראשון-נחרב בגלל שבאותה תקופה בני ישראל עברו על שלושת האיסורים החמורים של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
ב׳. בית המקדש השני-נחרב בגלל שבאותה תקופה היתה בתוך בני ישראל שנאת חינם.

נשאלת השאלה:
בבתי המקדש-הראשון והשני-לא כל בני ישראל חטאו בדברים האלו, היו צדיקים, היו חכמים והיו נביאים-כל אלה אנשים שעשו כל מה שצריך ובזכותם היה צריך להמשיך להתקיים המקדש, אז למה נחרבו בתי המקדש? https://sites.google.com/site/hadatibareshet1/dd
דברי תורה
מס׳ קטגוריות של דברי תורה לפרשת שבוע, חגים ומועדים ועוד...
מאמרים
מאמרים
רשימת מאמרים בתחומים שונים לימות השנה ולמועדים שונים.
קונטרסים-ברסלב
קונטרסים
רשימת קונטרסים שכתב הרב אליעזר שלמה שיק שליט״א ברוח רבי נחמן מברסלב.