Dokuzuncu Haçlı Seferinin Hedefi

Amerika ve Avrupanın elde etmek için hedeflediği BOP projesi içinde yer alan islam ülkeleri.
Bunun adı 9. Haçlı Seferidir.
Öncelikle gözlerine kestirdikleri küçük ve karışık,karmaşık hal içinde olan devletleri misyonerlik faaliyetleriyle,fitne ve fesatlık ekipleri kurarak bir birine düşürüp,parçalayıp sonrada işgal ederek halkını katlederek yer altı ve yer üstü zenginliklerini elde ediyorlar.
Irak,Filistin,Afganistan,somali,bunlardan bir kaçıdır.
Onun içindirki benim en büyük düşmanım Yahudi ve Hıristiyanlardır.Onları dost edinenler,onlardandır.Sevmiyorum.
Comments