Hướng dẫn hack Gunz Việt Nam

Bước 1: Tải phần mềm tại : http://www.mediafire.com/?ral3jimll454pt1
Bước 2: Bạn chạt file InjeX.exe để Inject DLL vào file chạy theduel.exe của gunz như hình ảnh sau: