OGYE


Ana Sayfa

Vizyonumuz       Misyonumuz         İlkelerimiz          İstiyoruz ki       OGYE

HACIKAZIMOĞLU

İLKÖĞRETİM OKULU

OKUL GELİŞİM MODELİ

STRATEJİK PLANI

(2007-2008)

 

....Bütün                                        ....Öğrenme

Öğrenciler                                         Bir        

Öğrenebilirler.                                    Tutkudur.

 

“SİZ,

BİZİM İÇİN

ÇOK ÖNEMLİSİNİZ.”

 

 

 

 

 

 

HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

 

I.Hacıkazımoğlu  İlköğretim Okulu’nun Amaçları:

      Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel ilkelerine uygun olmak üzere öğrencilerimizi,

-Orta Öğretim kurumlarına hazırlamak.

-Ülke kalkınmasına  ekonomik,sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak. 

II. Hacıkazımoğlu İlköğretim Okulu Eğitim ve Öğretim İlkelerimiz.

      Bütün çalışma ve ders etkinliklerinde toplumsal hayatla düzenli bir bağlantı sağlanarak öğrencilerin hem üst öğretime hem de hayata iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak.

      1.Öğrencilerin şahsiyetlerinin ahlaki karakterlerinin gelişmesinde “Ahlak öğretilmez, yaşanır.” İlkesinden hareketle iyi ortam ,iyi örnek ve  uygulama kurallarında  hareket edilir.

      2.Öğrencilerin planlı, verimli çalışma yolları ve teknikleri kazanmaları sağlanır.

      3.Öğrencilerin kitap sevgisi,okuma alışkanlığı ve süratli okuma yöntemini kazanmalarına  önem verilir.

      4.Öğrencilere zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırılır.

      5.Bütün öğrencilere her konuda fırsat eşitliği sağlanır.

      6.Her işin önemli olduğu ihmal edilemeyeceği fikri yerleştirilir.

      7.Eğitime yapılan   yatırımı kutsal sayar her türlü desteği veririz.

          III.MİSYON

      Milli Eğitim Temel Kanunu’nda  belirtilen amaçlara uygun,Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı,okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak.Öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak,onların sosyal,kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda öğrenmenin  kalitesini arttırmak temel işlevimizdir.

IV. VİZYONUMUZ:

      Hacıkazımoğlu İlköğretim Okulu olarak  Atatürk ilkelerine bağlı,insan hakları ve laik demokratik Cumhuriyet’in  milli,kültürel,sosyal,etik değerlerine bağlı,anayasal düzene inanan,bilimsel düşünceyi kendi ve toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak algılayan,müzik,spor,sanat ve estetik duyguları zengin,İlköğretimde başarılı olmuş ve orta öğretimi hedeflemiş,öğrenciler yetiştirmektir.

VI. TEMEL DEĞERLERİMİZ:

      1.Eğitim anlayışımız öğrenci merkezlidir.

      2.Atatürk İlke ve İnkılaplarını esas alırız.

      3.Hepimiz okulumuza severek gelir okulumuzu yaşamımızın bir parçası olarak görürüz.

      4.Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız.

      5.Her öğrencinin gelişmesi için ortam hazırlarız.

      6.Tam öğrenmeyi hedefleriz.

      7.Başarının takım çalışmasıyla  yakalanacağına inanırız.

      8.Değişime ve sürekli gelişmenin önemli olduğuna inanırız.

      9.Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız.

      10.Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız.

      11.Planlı çalışırız.

      12.Kaynakların ekonomik kullanımına önem veririz,israfı önleriz.

 

 

Okul Hedeflerine Ulaşmada Geleceğe Yönelik Planlar:

OGYE tarafından hazırlanan stratejik plan,okul gelişim planı ile öğrencilerimize geleceği hayal etme ve tasarlama alışkanlığı kazandıracağız.

 

Katılım ve sorumlulukta birliktelik:

      Okulumuzda herkes:Açıklık,Tam Demokrasi,Uzmanlaşmaya saygı,Kurum Kültürüne saygı ve sorumluluk bilinciyle çalışacaktır.Bunu yaparken okul iş yaptığımız,para kazandığımız yer değil:yaşadığımız ömrümüzün üçte birini geçirdiğimiz bir yaşama alanı olduğu yönünde yaklaşımda bulunacağız.Okulda yapacağımız her iş bir angarya değil,kendi yaşantımıza bir katkı olduğunu söyleyip kabulleneceğiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Çalışma Fırsatları:

      . Yapılan her türlü çalışmada,öğretmen rehberlik yapacak,iş sürecine girmeyecek,sadece amaç sapmalarında müdahale edip amaca uygun yönlendirme yapılacak.

      . Eğitici Kollara öğrenci seçimi,ders yılı başında yapılacak bir anketle,ihtiyaç  belirlemesi yapıldıktan sonra öğrenciler yönlendirilecek,kollar ihtiyaca göre ihdas edilecek ve böylece amacına uygun etkililikte eğitici çalışmalar yürütülecek.

      .Her eğitici koldan  tüm okul kültürü ve çevreye katkı sağlayacak en az bir hedef çalışma belirlemesi istenecek.

      .Aylık gazete çıkarmak ve okulumuzun sesini duyurmak amacıyla Kültür Edebiyat Kolu çalışmalar yapacaktır.

      .Tam öğrenmenin gerçekleşebilmesi için Türkçe öğretmenlerince okuma yazma ,anlama etkinliklerinin gerçekleşme düzeyi yakından ve etkili bir şekilde takip edilecektir.Ayrıca her öğretmen okuma ve yazma etkinliklerinde  hatalara anında müdahale ederek düzeltme yoluna gidilecektir.Tüm değerlendirmelerde konuşma ve yazma kurallarına uygunluk dikkate alınacak ve öğrenciye bu konuda önceden uyarı yapılacaktır.

      . Dersler tek bir yöntem  ve teknikle değil,çok yönlü ifadeyi sağlayacak bir çok yöntem ve teknikle işlenecek,öğrencilerin tüm duyularına hitap edilmeye çalışılacaktır.

      . Zümreler,ihtiyaçları olan temel araç gereç ve ekipmanları zamanında idareden isteyecek,dersler araç gereçlerle zenginleştirilecektir.Eğitim aracı olarak sadece öğretmen bedeninin kullanıldığı bir dersten yeterli verimin alınması mümkün değildir.

      . Her öğretmen derse başlamadan önce işleyeceği konuyu,dersin hedeflerini ve beklenen davranışları tahtaya yazmalıdır.Nereye gideceğimizi bilerek yola çıkarsak hedefe daha çabuk ulaşırız.

      .Okulumuzda bir çocuk öğrenme zorluğu çekiyorsa hatayı,öncelikle öğretmen olarak kendimizde ve öğretme metotlarımızda,sonrada okul sisteminde,ailede ve sosyal çevresinde aramak gerekir.Bütün bunların yanında öğrenme zorluğu çeken öğrenci mutlaka  rehberlik ve araştırma merkezine gönderilmelidir.

 

Öğrencilerde Liderlik Özelliğini Geliştirme:

. Sınıf rehber öğretmeni sorumluluğundaki  sınıflarda bulunan çekingen ve pasif öğrencileri rehberlik servisine bildirir.Rehber öğretmen okul yönetimiyle görüşerek bu öğrencilerin zaman zaman seçilmiş öğrencilerin katıldığı toplantılara katılımını sağlar.

      . Başta bayrak törenleri olmak üzere,okulun düzenlediği tüm tören ve toplantıların sunumu ,her defasında farklı öğrencilere yaptırılmalıdır.Yıl içinde her öğrenci bir defa bayrak töreni yönetmelidir.Bununla ilgili tedbirleri müdür yardımcısı alacaktır.

      . Sabah ve öğle toplanmalarında,nöbetçi öğretmenlerin seçeceği pasif bir öğrenci toplanmaları yönetir ve öğrencilerin içeri alınmasında görev alacaktır.

 

Öğrencilere Sağlanacak Danışmanlık Hizmeti:

.  Rehberlik servisi kurulacak ve canlı yaşayan bir mekan haline getirilecek.

.  Rehber öğretmen ve  branş öğretmenlerinde oluşan orta öğretim kurumları  sınavına hazırlıkta danışma ekibi kurulacak.Teneffüslerde yönetim odalarının kapıları öğrencilere açık tutulacak ve acil işler dışında  danışma ve iletişim imkanı sunulacaktır.

.  Rehberlik saatinde planlı program işlendikten sonra sınıf rehber öğretmeni sınıfta kalarak bireysel sorunları dinleyecek ve çözüm için ilgili birimlerle işbirliğine gidecek.

Öğrenci Danışma Kurulu:

      .  Sene başında başarılı ve belli bir yeteneğe sahip öğrenciler seçilerek,Müzik ve Beden Eğitimi öğretmenleri rehberliğinde “Öğrenci Danışma Kurulu” oluşturulacak.Bu kurul,kuruluş amacına uygun bir planlama yaparak uygulayacaktır.

 

Ders Dışı Sosyal Etkinlikler:

      .  Ders dışı sosyal etkinlikler mümkün olduğunca eğitici kollarla ilişkilendirilecek yada yapılacak tüm çalışmalar,eğitici kol niteliğinde örgütlenecek.

      .  Okulumuzda yapılabilecek ders dışı sosyal etkinlikler;

a    Koro ve ses eğitimi

 1. Tiyatro
 2. Halk oyunu
 3. Voleybol (Kız,Erkek)
 4. Atletizm (Kız Erkek)
 5. Resim ve fotoğrafçılık
 6. Futbol
 7. Basketbol

 

 

 

 

 

 

Ağabey/Abla Öğrenci Programı:

 

      .  Rehber öğretmen koordinatörlüğünde  alt sınıflara gelen her öğrenciye birer abla/ağabey görevlendirerek rehberlik yapmaları sağlanacaktır.

 

Öğrenci Nitelikleri:

 

      Hacıkazımoğlu İlköğretim Okulu Öğrencisinin Nitelikleri:

1.      Öğrencilerimiz hiçbir konuda ve hiçbir kimseye yalan söylemez.

2.      Cumhuriyetin üzerine kurulduğu temel anlayıştan ve Atatürkçülükten öte bir ideoloji  ve siyasi akıma yüz vermezler.

3.      Öğretmenleri ile her şeyi paylaşırlar.Öğretmenlerinin kendileri için çalışan birer değer olduğuna inanırlar.

4.      Okullarını bir yaşam alanı görür ve geliştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar.

5.      Başarısızlığa ve yılgınlığa yenilmezler.

6.      Araştırmacı ve yenilikçiler sürekli gelişimi arzu ederler.

7.      Kılık kıyafeti hal ve tavırları ile örnek öğrencidirler ve diğer öğrenciler arasından kolaylıkla seçilirler.

 

Toplam Kalite Yönetimi:

 

 1. Sıfır hata ilkesi çalışmalarımızın ön koşuludur.Bu nedenle her yazılı dönemi sonunda alınan notlar üzerine öğretmenlerle ara değerlendirme toplantısı yapılacak.Buna göre  başarısızlığın beklenenden yüksek olduğu dersin öğretmenleri ve örnek olarak seçilecek başarısız öğrencilerle ,aynı dersten başarılı olan öğrencilerin katıldığı “hata tespit”toplantıları yapılacak.
 2. Kararlarda en geniş katılımın olması sağlanacak.
 3. Problemler “problem çözme ekipleri” tarafından çözülecektir.
 4. Kaynakların etkin kullanımı için bilgilendirme toplantıları yapılacak.
 5. Okul gelişim anlayışı sınıf gelişim anlayışına  dönüştürülerek Sınıf Gelişim Planları oluşturulacak.

 

 

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

 

 

Ömer KOYUNCU                M.Demet ÇINAR                         Zehra BİLGİÇ

Okul Müdürü  V.                   Öğretmen Tems.                          Öğretmen Tems.

 

Elif DENİZ                        Eren DEMİRHAN                           Ahmet EMİRDAĞ

Öğretmen Tems.                       Destak Pers.                                 Okul-Aile Brl.Tems.

 

Serpil ARTAN                        Özgür  SABA                                        Halil ŞAHNALI

Veli Tems.                             Öğrenci Tems.                                         Öğrenci Tems.

 

Ayşen DENİZ                           Yasin AKBULUT                           İbrahim UNUTKANLAR

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                           Öğrenci Tems.

 

Tuğçe ATAK                             Kamile MALTEPE                               Pelin BARDAKÇI

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                   Öğrenci Tems.

 

 

UYGUNDUR

..  /..../2007

Ömer KOYUNCU

Hacıkazımoğlu İlköğretim Okulu

Müdürü V.

 

 

 

 

 

 

 

 2007/2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU

MÜFREDAT LABORATUAR OKULLARI ÇALIŞMA PROGRAMI

 

 

KURULAN ÇALIŞMA GRUPLARI:

 

1)HİZMETİÇİ EĞİTİM DANIŞMA KURULU:

 

A)Sedat ÜYÜKUŞ

B)Mert KOÇER

 

 

2)KALİTE KURULU:

 

A)Sibel KAYGISIZ

B)Ömer ARAÇLI

C)Gizem KILINÇ

 

3)TEKNOLOJİ KURULU

  A)Salih KALKAN

  B)Zeynep KÖYLÜ

  C)Gönül YALABIK

 

OKUL YÖNETİM VE GELİŞİMİ EKİBİ:

 

A)M.Denmet ÇINAR

B)Ömer ARAÇLI

C)ELİF DENİZ

D)Ahmet EMİRDAĞ(Veli Temsilcisi)

E)HALİSE KARATLI(Veli Temsilcisi)

F)NERİMAN KALKAN(Veli Temsilcisi)

Ufuk ARSLAN(Öğrencisi Temsilcisi)

Kamile MALTEPE  (Öğrencisi Temsilcisi)  

Tuğçe ATAK    (Öğrencisi Temsilcisi)                        

Ayşen DENİZ   (Öğrencisi Temsilcisi)                                

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 

1)HİZMET İÇİ EĞİTİM DANIŞMA KURULU:

 

Okul hizmet içi danışma kurulunun belirlediği ihtiyaçlar:

1.Kaliteli bir eğitim-öğretim yapılabilmesi ve istenen standartlara uygun olabilmesi için teknolojik gelişmelerin  yakından takip edilmesi, okulumuza çağın gereksinimi olan ve bilgi,yetenek, davranış, güzel ahlak-anlayışların kazanılmasında etkili olan bilgisayar vb. gibi ders araç-gereçleri gibi metaryallerin kazandırılması.

2.Dersleri öğrenme ve kavramada etkili olan gerekli hizmet içi eğitimin verilerek personeli daha etkin kılmak ve amaca uygun çalışmaları daha verimli hale getirmek.

3.Öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirmek, derslerin daha verimli hale gelmesini sağlamak amacıyla iş-teknik atölyesinin kurulması, gerekli araç-gereçlerin temin edilmesi.

4.Öğrencilerin okuma istek ve alışkanlığını arttırmak, onları araştırmaya yönelik çalışmalara yönlendirmek amacıyla okulumuz kütüphanesinin yeniden düzenlenmesi, okul kütüphanesi ve sınıf kitaplıklarının güncelleştirilerek zenginleştirilmesi, öğrencilerin sürekli yararlanabilmesi için rehber öğretmen ve görevli öğrenci denetiminde açık bulundurulması ve rehberlik yapılması.

5.Eğitim-öğretimde kaliteyi ve öğrenci başarısını  arttırma,  mesleki rehberlik yapma ve her yönüyle hayata hazırlamak için pkul-aile işbirliğinin sağlanması gerektiği, bu amaçla öğrenci velilerini bilgilendirerek ve ilgilerini arttırarak katılımlarını sağlamak.

6.Öğrencilere öğrendiklerini, okulu ve çevreyi koruma-geliştirme- iyileştirme yönünde gerekli çalışma ve rehberliğin yapılarak davranış haline dönüştürülmesi.

 

7.Öğretmenlerin beyin ve gönül gücüne bağlı olarak bütün sorunlarından arındırılmış şekilde derse katılımlarını sağlamak, daha verimli çalışmalara yöneltmek için fiziki ortamın elverişli ve ferah hale getirilmesi, ihtiyaç duydukları gerekli metaryallerin temini sağlanarak kullanılabilir duruma getirmek.

         Yukarıda belirtmiş olduğumuz ihtiyaç analizinin mevcut şartlar ve olanaklar ölçüsünde temini, yapılacak özverili ve gayretli çalışmalarla kısa sürede eksikliklerin giderilmesi ile istendik eğitim seviyesine ulaşmak amaçlanmıştır.

 

2)KALİTE KURULU:

 

            Eğitim-öğretimin kaliteli ve istenen standartlara uygun, çağımızın gereksinimlerini karşılayan, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin temel amaçları doğrultusunda, Atatürkçü düşünce sistemine bağlı fertler olarak yetişen, bireysel yeteneklerini geliştiren, öğrencileri hayata her yönüyle hazır hale getiren, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı kılan, kendisini ve çevresini koruyan, seven, saygı duyan bireyler olarak yetişmeleri için gerekli bütün ihtiyaçların karşılanması ve mevcut eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

             Bu bilinçle; okulumuzun idari personeli, öğretmen, öğrenci ve okul-aile birliği ekibinin  memnuniyetleri ölçüsünde özverili ve beyin gücüne bağlı olarak çalışabilmesi için okulun fiziki yapısının iyileştirilmesi, öğretmenlerin bütün sorunlarından arındırılmış, ders araç-gereçlerinin temin edilmiş, öğrenciyi öğrenmeye motive edilmiş şekilde eğitim-öğretim yapması;kaliteyi,özveriyi, özgüveni, verimi ve başarıyı sağlayacak ve böylece modern eğitim-öğretim sistemine ulaşmayı kaçınılmaz kılacaktır.

 

          Bu amaçlar doğrultusunda kalite kurulu kendisine bağlı alt kurullar oluşturarak denetimi ve gözetimi altında çalışmalarını sağlayacak, kendi çalışmalarını da  planlı şekilde

amacına uygun olarak devam edecektir.

 

3)TEKNOLOJİ KURULU:

 

  Çağımızın gereksinimi olan ve bilgi çağındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi bilen ve kullanan  bireyler olarak yetişmeleri kaçınılmazdır. Kendini yenileyen, geliştiren araştıran ve daha güzel bir dünya, hayat standartı yakalamaya çaba gösteren, bilgi teknolojisini hayatın içinde sürekli kullanan insan kimliği oluşturmak önemlidir.Ulaşmak ve varmak istediğimiz amaç ve hedeflerimizde bilim ve teknolojiden faydalanmak her bireyin doğal hakkıdır.

 

3)OKUL GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ EKİBİ:

 

          Hizmet içi eğitim danışma ve kalite kurulunun almış olduğu kararları daha etkin bir şekilde uygulamak için aşağıdaki alt kurulları oluşturmuştur:

 

SAĞLIK-GÜVENLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ   EKİBİ

 

a) MERT KOÇER

b)ÖMER ARAÇLI

GAYE ÖZELOĞLU(Veli Temsilcisi)

FATMA SELÇUK(Veli Temsilcisi)

ADLİYE GÖLCÜK(Veli Temsilcisi)

AYŞE BAKIRCI(Veli Temsilcisi)

ŞULENUR KAYA (Öğrencisi Temsilcisi)                                

ASENA DENİZ(Öğrencisi Temsilcisi)                                

ESRA DOĞAN(Öğrencisi Temsilcisi)                                 

YUNUS EMRE YAŞAR(Öğrencisi Temsilcisi)                                

MURAT NAZLI(Öğrencisi Temsilcisi)                                

MUSTAFA KÖRPE(Öğrencisi Temsilcisi)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Okumayı Geliştirme Ekibi:

 

a)SİBEL KAYGISIZ

b)ZEHRA BİLGİÇ

SERPİL ARTAN(Veli Temsilcisi)

HÜLYA KİRAZOĞLU(Veli Temsilcisi)

SABRİYE ATAK(Veli Temsilcisi)

HATİCE GÜLHAT(Veli Temsilcisi)

AYŞEN GÜMÜŞ(Öğrencisi Temsilcisi)                                

MERT KİRAZOĞLU(Öğrencisi Temsilcisi)                                

ORHAN GÜLHAT(Öğrencisi Temsilcisi)                                

FULYA YÖRÜK(Öğrencisi Temsilcisi)                                

3)Rehberlik ve Okul Disiplinini Geliştirme Ekibi:

 

a) ELİF DENİZ

b)ZEHRA BİLGİÇ

SEVİLAY GACAROĞLU(Veli Temsilcisi)

GÜLSER ALTAY(Veli Temsilcisi)

HATİCE GÜLHAT(Veli Temsilcisi)

DÖNDÜ PAK(Veli Temsilcisi)

OZAN SARI(Öğrencisi Temsilcisi)                                

ESRA PAK(Öğrencisi Temsilcisi)                                

MEHMET OK(Öğrencisi Temsilcisi)                                

FATMA KAHRAMAN(Öğrencisi Temsilcisi)                                

GÜLŞAH ALSAN(Öğrencisi Temsilcisi)                                

4)Teknoloji ve Bilim Ekibi

 

a)M.DEMET ÇINAR

b)ZEYNEP KÖYLÜ

c)GİZEM KILINÇ

AYFER UNUTKANLAR(Veli Temsilcisi)

ZEHRA TAMAY(Veli Temsilcisi)

NİHAL KOCABAŞ(Veli Temsilcisi)

FERAY YALÇIN(Veli Temsilcisi)

AYKUT ZİNGAL(Öğrencisi Temsilcisi)                                

MUSTAFA İPEK(Öğrencisi Temsilcisi)                                 

BURAK ARTAN(Öğrencisi Temsilcisi)                                

ESAT CAMAY(Öğrencisi Temsilcisi)                                

HAFİZE KIRCA(Öğrencisi Temsilcisi)                                

 

 

           Oluşturulan alt kurullar ihtiyaç analizi ve görüşmeler doğrultusunda çalışma esaslarını belirleyip öncelik sırasına göre faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007/2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU

OKUL GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ(OGYE)

 

 

1.Okul Müdürü :Ömer KOYUNCU

2.Projeden Sorumlu Öğretmen:Mert KOÇER

3.Öğretmenler: M.Demet ÇINAR       

                           Zehra BİLGİÇ               

                           Elif DENİZ  

                           Zeynep KÖYLÜ                    

4.Destek Personeli:Eren DEMİRHAN

5.Veliler:Ahmet EMİRDAĞ

                HALİSE KARATLI

                NERİMAN KALKAN

6.Öğrenciler: Şulenur KAYA

                       Kamile MALTEPE    

                      Tuğçe ATAK                            

                      Ayşen DENİZ                                       

7.Okul-Aile Birliği Temsilcisi:Sabriye ATAK

8.Okul-Aile Birliği Sınıflar temsilcisiLHer sınıftan bir temsilci)

1/A:

2/A:Ayşe BAKIRCI

3/A:Gülser ALTAY

4/A:Hüsniye KAYA

5/A:

6/A:Serpil ARTAN

6/B:
7/A :

8/A:

 

 

OGYE:

 

STRATEJİK PLANIN YAPILMASI:

 

MİSYON:Atatürk ilkelerine bağlı,laik, demokratik cumhuriyete inanan ve koruyan, geliştiren, öğrenmeyi öğrenen, üreten, kendisine ve başkalarına değer değer veren,mantıklı düşünen, yaratıcı, zamanını verimli kullanan, sorumluluk alabilen, çevreyi koruma-geliştirme bilinci kazanan, dilimizi en iyi şekilde kullanan, liderlik vasıflarına sahip, devlet sınavlarında başarılı olan, MEB. Genel amaçlarına uygun bireyler yetiştirmektir.

 

 

VİZYON:Öğrenmenin temel ihtiyaç olduğu, öğretmen-öğrenci-veli ve devlet işbirliği içinde birbirlerini sevmesi ve öğrenmesi, gelişimi için her türlü fırsatın verildiği, bilimsel,sosyal, kültürel ve milli değerlerine sahip çıkan, çevresini sürekli iyileştiren, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak bireyler ve liderler yetiştirmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİLERİMİZ VE AMAÇLARIMIZ:

 

Strateji 1:Tüm öğrenciler Atatürk ilke ve Atatürkçü düşünce sistemini benimser.

 

Amaç: Tüm öğrencilere Atatürk ilke ve Atatürkçü düşünce sistemini benimsetmek.

 

Bu Amaç Yapılacak Çalışmalar:

 

1.Atatürkçülük konuları ile ilgili günler düzenlenecektir.

2.Atatürk resim ve kitap sergisi açılacaktır.

3.Atatürk’ün hayatını anlatan video-cd. Gösterimi yapılacaktır.

4.Atatürk ile ilgili bilgilendirici ve öğretici köşeler oluşturulacaktır.

Tüm öğrencilere Atatürk ilke ve Atatürkçü düşünce sistemini benimser.

 

Strateji 2:Bütün öğrenciler öğrenebilir.

 

Amaç:Tüm öğrencilerin çalışma isteğini arttırmak.

Bu Amaç Yapılacak Çalışmalar:

 

1.Öğrencilere öğrenme ortamı hazırlamak

2.Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi.

3.Ayın başarılı öğrencisinin okul panosunda isminin sergilenmesi.

4.Öğrencilerin motivasyonlarının sağlanması için her ay bir sınıfın kardeş okul gezilerine katılması.

5.8.Sınıflarda sınav formları gelmeden önce mesleğe  yönlendirici ve tanıtıcı gezilerin yapılması.

6.Sosyal ve kültürel etkinlikleri arttırıcı, öğrenmeyi güdüleyici sınıflar arası yarışmaların yapılması.

 

Strateji 3:Veliler okulumuz için vazgeçilmez destektir.

 

Amaç:Okula güveni ve veli katılımını sağlamak.

 

Bu Amaç  Yapılacak Çalışmalar:

 

1.Öğrenci başarısında velilerin, çocukların eğitimi üzerinde etkili olduğundan dolayı okul-veli işbirliği sağlanacaktır.

2.Veli ve öğrencilerin okula güvenini sağlamak, okul içinde yapılmaya ve iyileştirmeye yönelik  çalışmalar toplantılarla velilere duyurulacak.

3.Velilerin okulla işbirliğini sağlamak için gerekirse ev gezilerine katılım yoluyla düzenlenecek aktiviteler kakında bilgi verilecek.

4.Davranışlarında olumlu yönde düzelme görülen öğrencilerin velilerine yazılı olarak teşekkürlerimizin iletilmesini sağlamak.

 

Strateji 4:Okulumuzun tüm öğrencileri kendisine ve başkalarına değer verir, zamanını verimli kullanır.

Amaç: Öğrencilerin kendisine ve başkalarına değer vermesini, zamanını verimli kullanmasını sağlamak.

 

Bu Amaç Yapılacak Çalışmalar:

 

1.Veli toplantısı ve veli ziyaretlerinde büyüklerin davranış ve konuşmalarına dikkat etmelerinin anlatılması, yanlışların ve olumsuz davranışların öğrenciler tarafından benimsenerek örnek alındığının anlatılması.

2.Okul içinde öğrencilerde görülen hatalı davranışların sınıf öğretmenleri veya rehberlik kurulu tarafından birebir görüşmelerle hatalı davranışların anlatılması.

3.Öğrencilerin derse zamanında girme, tenefüse çıkma, ihtiyaçlarını zamanında giderme ile ilgili sınıf öğretmenleri tarafından bilgilendirmeler yapılacak.

4.Sportif ve kültürel etkinliklerle zamanın değerlendirilmesi amacıyla santraç öğretilmesi gibi çalışmalar yapılması.

 

 

 

 

 

 

Strateji 5:Okulumuzun tüm öğrencileri çevresini koruma ve geliştirme bilinci kazanmıştır.

 

Amaç:Tüm öğrencilerin çevreyi korumak, geliştirmek için katkılarını sağlamak.

 

Bu Amaç Yapılacak Çalışmalar:

 

1.Okul bahçesinin yeniden düzenlenmesi.

2.Okul ihata duvarlarının badana yapılması.

3.Tuvalet ve sınıfların temiz tutulmasının önemini anlatan temizlik kampanyasının yapılması.

4.Mahalle muhtarlığı ile işbirliği yapılarak mahalle içi  ve çevresinin temiz tutulmasına ilişkin uyarıcı levha ve yazıların asılmasının sağlanması.

 

Strateji 6:Dilimiz okulumuz öğrencileri tarafından kullanılmaya ve güzel konuşma ve ifade etme yeteneklerinin  oluşması bir davranış biçimidir.

 

Amaç:Tüm öğrencilere güzel konuşma ve yazma sanatını kazandırmak.

 

Bu Amaç  Yapılacak Çalışmalar:

 

1.Öğrencilerin öğretmen ve arkadaşlarını anlatan şiir, kompozisyon yazması, günlük tutulması, duvar gazetesi çıkarılması.

2.Öğretmenlerle işbirliği yapılarak okumayı arttıcı ve Türkçeyi iyi kullanmalarını sağlayıcı çalışmalar yapılması.

3.Teneffüs aralarında müzik dinlettirilmesi.

4.Oratorya çalışmalarının  yapılması.

 

 

Strateji 7:Liderlik okulumuzda benimsenen bir davranış biçimidir.

 

Amaç:Okulumuzda herkesin liderlik davranışlarını her alanda geliştirilecek.

 

 

 Bu Amaç   Yapılacak Çalışmalar:

1.Öğrenmede işbirliği esas alınacaktır.Öğrenci başarısı bizim için önemlidir ve her öğrenci öğrenebilir.

2.okul çapında planlanan ve yürütülen çalışmalar daima öğrenci başarısının arttırlmasına yönelik olacaktır ve bütün öğrencilerin başarılarını nasıl attırılacağı dikkate alınacaktır.

3.Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki ilişki öğrenci başarısındaki önemli faktörlerden birisidir.Bu ilişikinin gelişmesine ve güçlenmesine herkes katkıda bulunacaktır.Bunun için okul genelinde “liderlik”yaklaşımı benimsenecek ve okul müdürü okulun “Eğitim lideri” olarak okul toplumunu oluşturan yöneticilere, öğrencilere, velilere ve destek personeline öncülük ve lidelik yapacaktır.

4.Çevresindeki diğer okullar ile de etkili iletişim kurularak fikir teatisinde bulunulacaktır.Bunun için okulun kazanmış olduğu deneyimler ve bilgi birikimi diğer okullar ile düzenli ve hiyerarşik şekilde paylaşılarak, okulların gelişimine katkıda bulunulacaktır.Bunun için; her türlü iletişim yolu kullanılacak, bilgive deneyimler paylaşılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR  

 

        Okulumuzda önümüzdeki 5 yıl (2008-2013) içinde gerçekleştirmeyi  düşündüğümüz amaç ve hedeflerimiz şunlardır.

1.   Veli ve mezunlarla işbirliğinin geliştirilmesi.

2.   Okul çevresinin güzelleştirilme ve aydınlatılma probleminin çözümü

3.   Okulumuzda iz bırakanlar ve ünlüler köşesinin oluşturulması. Okul kütüphanesinin  geliştirilmesi.

4.   Okul çalışanlarının verimliliğinin artırılması ve motivasyonu.

5.   Öğrenci merkezli eğitimin geliştirilmesi.

6.   Okulda veri tabanı  oluşturulması.

7.   Okulumuzun daha çağdaş ve günün şartlarına uygun hale getirilmesi.

8.   Elektrik ve Su şebekesinin yenilenmesi.

9.   Sınıflarımızı daha ferah ve güzel hale getirilmesi

10.Okulumuzu ilçemizde en başarılı ve en güzel  okulu haline getirilmesi

 

 

DEĞERLERİMİZ:

1.     Türk dilinin  iyi konuşulması öğrencilerimiz tarafından  iyi kullanılması bizim için önemlidir..

2.     Öğrencilerimizin en az biri yabancı dil bilerek mezun olmasını istiyoruz.

3.     Öğrencilerimizin Eğitim teknolojilerinden yararlanan ve bunları kullanarak bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi  kullanma  imkan ve becerisine sahip olmasını arzularız.

4.     Olayları bilimsel düşünce çerçevesinde yorumlayan, analiz eden, sentezler yapan ve kendini sorgulayan öğrencilerin ülkemiz ve okulumuz için  gerekli olduğu kanaatindeyiz.

5.     Bütün çalışanların katılımı ve ortak aklı ile daha verimli ve uyum içinde bir okul toplumu ve iklimi ile başarılı olunacağına inanırız.

6.     Okul yönetiminin sürekli gelişim ve değişim içinde olması gereğine inanırız.

7.     Ben değil biz duygusunun hakim olduğu bir örgüt ortamının gereğine inanırız.

8.     Okulumuzun tarihi misyonu içinde geleceğimize de ışık tutan  köklü bir eğitim kurumu olmasından kıvanç duyarız.

9.     Başarının ekip çalışması takım ruhu ve ödüllendirme ile artacağına inanırız.

10.                       Kararların en geniş katılım ile alınarak  daha demokratik bir ortamın  başarıyı artıracağına inanırız.

11.                       Geleceği;  hür düşünen, Atatürk ilkelerine bağlı ,çağdaş,  milli  değerlerine saygılı,çalışkan bireylerin şekillendireceği inancındayız.

 

 

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

 

Ömer KOYUNCU                M.Demet ÇINAR                         Zehra BİLGİÇ

Okul Müdürü  V.                   Öğretmen Tems.                          Öğretmen Tems.

 

Elif DENİZ                        Eren DEMİRHAN                           Ahmet EMİRDAĞ

Öğretmen Tems.                       Destak Pers.                                 Okul-Aile Brl.Tems.

 

Serpil ARTAN                        Özgür  SABA                                        Halil ŞAHNALI

Veli Tems.                                   Öğrenci Tems.                                              Öğrenci Tems.

 

Ayşen DENİZ                           Yasin AKBULUT                           İbrahim UNUTKANLAR

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                            Öğrenci Tems.

 

Tuğçe ATAK                             Kamile MALTEPE                               Pelin BARDAKÇI

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                   Öğrenci Tems.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU

TKY  STRATEJİK  ÇALIŞMA  GRUPLARI

STRATEJİK ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI

ÖĞRETMENİN ADI

VELİNİN ADI

ÖĞRENCİNİN ADI

OKUMAYI GELİŞTİRME      EKİBİ

 

SİBEL KAYGISIZ

ZEHRA BİLGİÇ

SALİH KALKAN

SERPİL ARTAN

HÜLYA KİRAZOĞLU

SABRİYE ATAK

HATİCE GÜLHAT

AYŞEN GÜMÜŞ

MERT KİRAZOĞLU

ORHAN GÜLHAT

FULYA YÖRÜK

TEKNOLOJİ VE BİLİM   EKİBİ

 

GÖNÜL YALABIK

ZEYNEP KÖYLÜ

MERT KOÇER

AYFER UNUTKANLAR

ZEHRA TAMAY

NİHAL KOCABAŞ

FERAY YALÇIN

AYKUT ZİNGAL

HALİL ŞAHNALI

ALİ ÖZGÜR KAYA

MİNE YAĞLI

SAĞLIK-GÜVENLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ   EKİBİ

 

M.DEMET ÇINAR

ÖMER ARAÇLI

GAYE ÖZELOĞLU

FATMA SELÇUK

AYŞE BAKIRCI

ŞULENUR KAYA

ASENA DENİZ

ESRA DOĞAN

YUNUS EMRE YAŞAR

MURAT NAZLI

MUSTAFA KÖRPE

REHBERLİK VE OKUL DİSİPLİNİNİ GELİŞTİRME     EKİBİ

 

ELİF DENİZ

SEDAT ÜYÜKUŞ

GİZEM KILINÇ

SEVİLAY GACAROĞLU

HATİCE GÜLHAT

DÖNDÜ PAK

BİRSU İÇEL

EVREN ARCAN

HÜSEYİN HASIRCIOĞLU

FATMA KAHRAMAN

GÜLŞAH ALSAN

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

 

  M.Demet ÇINAR       

  ÖMER ARAÇLI               

  Elif DENİZ                       

Ahmet EMİRDAĞ

HALİSE KARATLI

GÜLSER ALTAY

SERHAT AKALIN

Kamile MALTEPE    

Tuğçe ATAK                            

Ayşen DENİZ                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYFA NO:1

 

OKUMAYI GELİŞTİRME      EKİBİ

 

 

Grup Lideri

:

SİBEL KAYGISIZ

ZEHRA BİLGİÇ

Sekreter

:

AYŞEN GÜMÜŞ

Üyeler

:

ORHAN GÜLHAT

 

 

FULYA YÖRÜK

 

 

HALİL ŞAHNALI

 

 

MERT KİRAZOĞLU

 

 

SERPİL ARTAN

 

 

HÜLYA KİRAZOĞLU

 

 

 

Toplantı Günleri

:

 

Toplantı Saati

:

 

Toplantı sıklığı

:

 

 

 

EKİBİN GÖREVLERİ

 

1. Okumayı Geliştirme  ekibi olarak çalışma esaslarını belirlemek ve yıllık  çalışma planının düzenlemek

2.  Semtimizdeki varlık kişi yada kuruluşlardan bağış toplamak,  özel sektörden kaynak oluşturmak

3. Okulumuza yeni bir kütüphane oluşturmak için girişimlerde bulunmak

4.Kitap toplama kampanyası düzenlemek

5.  Okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırma için etkinler düzenlemek

6.  Çevremiz ve bölgemizdeki şair ve yazarlar ile irtibata geçerek onların öğrencilerimizle söyleşi yapmalarını sağlamak

7.  Okul Aile Birliği ve velilerimizle  işbirliğine giderek okumayı geliştirme için çalışmalar yapmak

8 Çok amaçlı salonun ders araçlarıyla-kitap sevgisiyle ilgili afiş-broşürlerle  donatılmasını sağlamak.

9.  Okulumuz bünyesinde okuma yarışması düzenlemek, dereceye girenleri ödüllendirmek.

 

HACIKAZIMOĞLU  İLKÖĞRETİM OKULU OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

Ömer KOYUNCU                M.Demet ÇINAR                         Zehra BİLGİÇ

Okul Müdürü  V.                   Öğretmen Tems.                          Öğretmen Tems.

 

Elif DENİZ                        Eren DEMİRHAN                           Ahmet EMİRDAĞ

Öğretmen Tems.                       Destak Pers.                                 Okul-Aile Brl.Tems.

 

Serpil ARTAN                        Özgür  SABA                                        Halil ŞAHNALI

Veli Tems.                             Öğrenci Tems.                                         Öğrenci Tems.

 

Ayşen DENİZ                           Yasin AKBULUT                           İbrahim UNUTKANLAR

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                           Öğrenci Tems.

 

Tuğçe ATAK                             Kamile MALTEPE                               Pelin BARDAKÇI

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                   Öğrenci Tems.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             SAYFA NO:2

TEKNOLOJİ VE BİLİM   EKİBİ

 

 

Grup Lideri

:

M.DEMET ÇINAR

ZEYNEP KÖYLÜ

Sekreter

:

AYKUT ZİNGAL

Üyeler

:

 

 

 

ZAFER ÜKELGİ

 

 

YUNUS EMRE YAŞAR

 

 

KAAN METEHAN PARLAK

 

 

NUR ÖZKIRMAZ

 

 

AYFER UNUTKANLAR

 

 

ZEHRA TAMAY

Toplantı Günleri

:

 

Toplantı Saati

:

 

Toplantı sıklığı

:

 

 

EKİBİN GÖREVLERİ

 

1.Teknoloji ve bilim  ekibi olarak çalışma esaslarını belirlemek ve yıllık çalışma planının düzenlemek

2. Teknolojik faaliyetler gerçekleştirmek ve öğrencilere duyurmak.

3. Okuldaki bayram kutlamalarını gerçekleştirmek için teknolojik ihiyaçlarda yardımcı olmak

4.  Okul dışı bilim ve teknoloji  yarışmalara katılım gerçekleştirmek ve bu tür organizasyonları okulumuzda düzenlemek.

5.  Diğer ekiplerin taleplerini karşılamak.

6.  Okulumuz . öğrencilerine yönelik teknoloji kursların açılmasına yardımcı olmak.

7.  Öğrencilere yönelik “Teknoloji Günü”düzenlemek

8. Başarı sertifikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

9. Teknoloji konulu gezi turları düzenlemek.

10. Sınıflar arası bilim ve teknoloji  bilgi yarışmaları düzenlemek.

11. Okul dışındaki birimlere ziyaretler düzenlemek ve destek sağlamak

 

 

HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

 

Ömer KOYUNCU                M.Demet ÇINAR                         Zehra BİLGİÇ

Okul Müdürü  V.                   Öğretmen Tems.                          Öğretmen Tems.

 

Elif DENİZ                        Eren DEMİRHAN                           Ahmet EMİRDAĞ

Öğretmen Tems.                       Destak Pers.                                 Okul-Aile Brl.Tems.

 

Serpil ARTAN                        Özgür  SABA                                        Halil ŞAHNALI

Veli Tems.                            Öğrenci Tems.                                         Öğrenci Tems.

 

Ayşen DENİZ                           Yasin AKBULUT                           İbrahim UNUTKANLAR

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                           Öğrenci Tems.

 

Tuğçe ATAK                             Kamile MALTEPE                               Pelin BARDAKÇI

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                   Öğrenci Tems.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAYFA NO:3

 

SAĞLIK-GÜVENLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ   EKİBİ

 

Grup Lideri

:

MERT KOÇER

ÖMER ARAÇLI

Sekreter

:

ŞULENUR KAYA

Üyeler

:

ASENA DENİZ

 

 

ESRA DOĞAN

 

 

YUNUS EMRE YAŞAR

 

 

MURAT NAZLI

 

 

GAYE ÖZELOĞLU

 

 

FATMA SELÇUK

 

 

ADLİYE GÖLCÜK

 

Toplantı Günleri

:

 

Toplantı Saati

:

 

Toplantı sıklığı

:

 

EKİBİN GÖREVLERİ

 

1. Sağlık-güvenlik ve çevre düzenlemesi   ekibi olarak çalışma esaslarını belirlemek ve yıllık çalışma planının düzenlemek

2. Öğrencilere “hijyen”bilincini vermek.

3.”Grip”hastalığına karşı bülten çıkartmak.

4.Okul kooperatifini denetlemek.

5.  Resmi kuruluş ve sağlık ocakları ile daima ilişkide bulunmak.

6.  Atıkların tasniflenmesi hakkında Öğrencileri  bilinçlendirmek.

7.  Kötü alışkanlıkların yok edilmesi amacıyla”Yeşilay”ile irtibata geçerek konferans düzenlemek.

8.  İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek ve bunlarla ilgili yayınları takip ederek öğrencileri bilinçlendirmek.

9.  İnsan ve çevre sağlığını tehlikeye düşüren konular hakkında önlemek almak.

10. Okul zamanı içinde öğrencilerin dışarı ile olan ilişkilerinin kesilmesini sağlamak.

11.Okul zamanı içende öğrencilerin dışarı ile olan ilişkilerinin sağlamak.

12. Okulda öğrenci güvenliğini tehlikeye düşüren durumları tespit etmek ve gereken önlemleri almak.

13.Okul bahçesinin güzelleştirilmesine katkıda bulunmak.

 14. Çevre duyarlılığını arttırıcı çalışmalarda bulunmak.

15.Kişisel temizliğe önem verilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak.

16.Besleme konusunda öğrencileri bilinçlendirmek.

Aşı kampanyaları düzenlemek.

 

HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

Ömer KOYUNCU                M.Demet ÇINAR                         Zehra BİLGİÇ

Okul Müdürü  V.                   Öğretmen Tems.                          Öğretmen Tems.

 

Elif DENİZ                        Eren DEMİRHAN                           Ahmet EMİRDAĞ

Öğretmen Tems.                       Destak Pers.                                 Okul-Aile Brl.Tems.

 

Serpil ARTAN                        Özgür  SABA                                        Halil ŞAHNALI

Veli Tems.                             Öğrenci Tems.                                         Öğrenci Tems.

 

Ayşen DENİZ                           Yasin AKBULUT                           İbrahim UNUTKANLAR

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                           Öğrenci Tems.

 

Tuğçe ATAK                             Kamile MALTEPE                               Pelin BARDAKÇI

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                   Öğrenci Tems.

 

 

 

SAYFA NO:4

REHBERLİK VE OKUL DİSİPLİNİNİ GELİŞTİRME     EKİBİ

 

 

Grup Lideri

:

ELİF DENİZ

SEDAT ÜYÜKUŞ

Sekreter

:

EMİNE ALIŞ

Üyeler

:

FEYZİ OYNAR

 

 

ABDURRAHMAN İZMİRLİOĞLU

 

 

FATMA KAHRAMAN

 

 

GÜLŞAH ALSAN

 

 

SEVİLAY GACAROĞLU

 

 

DÖNDÜ PAK

 

 

 

Toplantı Günleri

:

 

Toplantı Saati

:

 

Toplantı sıklığı

:

 

 

EKİBİN GÖREVLERİ

 

1. Rehberlik ve okul disiplinini geliştirme  ekibi olarak çalışma esaslarını belirlemek ve yıllık çalışma planının düzenlemek

2. Rehberlik ve okul disiplini ile ilgili yazı,dergi,afiş ve yönetmelikleri yakından takip etmek için faaliyet ekibi oluşturmak ve bu faaliyetleri takip etmek.

3. Öğretim yılı başında okulumuzu tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

4. Veli ziyaretlerini sıklaştırmak.

5.  Sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte ilgili ailelere ziyarette bulunmak.

6.  Rehberlik memnuniyetini arttırmak için diğer ekiplerle ortak çalışmalar yapmak

7.Anket ve ziyaretler yaparak okul disiplini ve rehberliğini   sorgulama.

  8.Öğrenci ve velilere yönelik olarak yüz yüze veya toplu görüşmeler yaparak olumsuz davranış gösteren öğrencilerin davranışlarını düzeltme çalışmaları yapmak.

  9.

 

 

                        

 

 

 

 

HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ (OGYE)

 

Ömer KOYUNCU                M.Demet ÇINAR                         Zehra BİLGİÇ

Okul Müdürü  V.                   Öğretmen Tems.                          Öğretmen Tems.

 

Elif DENİZ                        Eren DEMİRHAN                           Ahmet EMİRDAĞ

Öğretmen Tems.                       Destak Pers.                                 Okul-Aile Brl.Tems.

 

Serpil ARTAN                        Özgür  SABA                                        Halil ŞAHNALI

Veli Tems.                             Öğrenci Tems.                                         Öğrenci Tems.

 

Ayşen DENİZ                           Yasin AKBULUT                           İbrahim UNUTKANLAR

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                           Öğrenci Tems.

 

Tuğçe ATAK                             Kamile MALTEPE                               Pelin BARDAKÇI

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                   Öğrenci Tems.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VİZYONUMUZ

 

ÖĞRENMENİN TEMEL İHTİYAÇ OLDUĞU,ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ-VELİ VE DEVLET  İŞBİRLİĞİ,BİRBİRLERİNİ ÖĞRENMESİ VEGELİŞİMİ İÇİN HER TÜRLÜ FIRSATIN VERİLDİĞİ, BİLİMSEL,SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN,ÇEVRESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREN,TEKNOLOJİYİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANAN,ÜLKEMİZİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAK BİREYLER VE LİDERLER YETİŞTİRMEKTİR.

 

 

 MİSYONUMUZ

 

BİZ…

BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK,ONLARINBİGİLİ,BECERİLİ VE KENDİNE GÜVENEN BİREYLER OLARAK YETİŞMELERİNE FIRSAT  TANIMAK VE ONLARA 21.YÜZYILIN GELİŞEN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK BECERİLER KAZANDIRMAK İÇİN VARIZ.

 


 

 


 

HACIKAZIMOĞLU  İLKÖĞRETİM OKULU

OKUL DURUM ANALİZİ

 

  Her alanda değişimlerin hızlı olduğu ve ihtiyaç duyulduğu günümüz bilgi toplumuna geçiş şartlarında, kültürüyle barışık olarak geçmişini ve bugününü analiz ederek özümseyen, aldığı dersler temelinde gelecekle ilgili hedefler koyabilen, bulunduğu her ortamda  üreten, yenilikleri kültürüne adapte ederek takip eden, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Söke Hacıkazımoğlu İlköğretim Okulu, Okul Müdürü Ömer KOYUNCU liderliğinde ‘Milli Eğitim Politikalarının üretilmesinde uygulamaları ile veri kaynağı olmak, diğer okullara model olmak, yaptıkları merak edilen ve tercih edilen okul olmak gibi hedefleri idari toplantılarda sıkça dile getirmektedir.

      Okulumuz, Söke’nin ileri gelen ailelerinden Göktepe ailesi tarafından yaptırılmış olup 10 derslikli, bütün ders ve uygulamalara uygun fiziki alanları(fen laboratuarı, , Bilgisayar Teknoloji Sınıfı, çok amaçlı salon)  bahçesi, 250 öğrencisi, 11 öğretmeni olan, normal eğitim yapan 1961 yılında hizmete açılan  bir ilköğretim okuludur.  Okulumuz bünyesinde 5 1.kademe, 4 tane 2.kademe sınıfı ve 1 anasınıfı bulunmaktadır. Okulumuzda  internet bağlantısı vardır. Okul müdürümüz, ‘ sizin her türlü gelişmenizde yanınızdayım, destekliyorum, ’ demektedir.  Öğretmenlerin 9’u kadrolu,  2 si ücretli olarak çalışmaktadır. Ayrıca 1 hizmetli kadrolu çalışırken diğer hizmetler için maddi olarak zorlanarak ta olsa hizmet alımı yapılmaktadır.

Okulumuz öğretmenleri genelde gençtir, zorunlu hizmetlerini yapmışlardır, İlimize yerleşmişlerdir. %100’ü bilgisayar kullanabilmektedir ve sürekli kendilerini  geliştirme eğilimindedir.  Personelimiz TKY, çoklu zeka, yeni müfredatlar, teknoloji kullanımı, stratejik planlama gibi yenilik gerektiren konulara çok duyarlıdır. Herkes, görevini yapmaya çalışmakta ve okulda birbirine değer veren, okuldaki geçirdikleri zamanlarda mutlu insanlardır.

Velilerimiz genelde mahallemize göç yoluyla gelen değişik yerel kültürlü bir mozaiktir. Maddi yönden orta hallidirler. Ama birkaç  akademisyen, belediye yöneticisi, mühendis   gibi veli bulunmaktadır.  Genel kurula genelde anneler ve yaklaşık %50 oranında katılmaktadırlar.

Okulumuzda öğrenciler merkez ilçemiz çapında Anadolu liselerini kazanma oranına göre %12  yer alırken, Anadolu meslek lisesine girme oranına göre %22 lik oranla  bulunmaktadır. Çok başarılı örnek öğrencilerimiz olduğu gibi 5-10 kadar aileleri problemli, şiddet eğilimli, devamsızlar yapan ve diğer öğrencileri etkilemeye çalışan öğrenci bulunmaktadır.

Okulda sosyal-kültürel faaliyet sayısı çevrece az görülmektedir. Çevremizde bulunan internet kafeler,esnaflar ve tehlikeli sayılabilecek kişiler, bali kullanan sokak çocukları bulunmaktadır. Sporcu öğrenci sayısının artmasının disiplin ve başarıyı arttıracağı öğretmenler tarafından ifade edilmektedir.Okulda sosyal, kültürel, bilimsel(projeler) ve sportif faaliyetler için alan bulunmakta ama donatım çok yetersizdir, kapalı salon için ve ek bina için uygun alanlar vardır. Okulun imajı iyiye doğru gitmekte olduğundan yatırım ve donatım için çalışmalar resmi ve gayri resmi olarak başlatılmıştır.

Okulumuzda TKY çalışmaları çerçevesinde OGYE iki haftada bir toplanmaktadır, okulda alınan yönetim kararlarında ekibin görüşleri dikkate alınmaktadır. Okulun meclisi konumunda olan bu ekibin fikirlerinin dikkate alınmaktadır.  Okul meclis başkanı olan öğrencimizin OGYE’ye getirdiği öneriler pek dikkate alınmamaktadır, ilgisiz kalınmaktadır, Yine bir toplantıda bir hizmetiçi faaliyete katılan öğretmen arkadaşımız okulumuzda ortak sınav sistemi kurulmasını önermiştir.

Okulumuzun kurum kültürü yeni oluşmakta ve planlanan çalışmalar doğrultusunda devam etmektedir.. Ama kültürel değişimlerin diğer değişimlere nazaran uzun soluklu olduğu bilinmektedir. OGYE ve zümre toplantılarında önce mevcut sahip olduğumuz  ilke ve değerler, sonra sahip olmamızı istediğimiz ilke ve değerler tartışılmaktadır. Öne çıkan değer ve ilkeler; liderlik, katılımcı karar alma, herkese eşit uzaklıkta olma, sürekli gelişme mantığı, hedeflerle yaşama, saygı, hoşgörü, insan haklarıdır.

Okulda vizyon ifadesine uygun bazı küçük çalışmalar yapılmış olup, Milli Eğitim Teşkilatının elektronik imzalı e-evrak sistemine geçmesi gerektiği,  bütün teşkilatların(genel müdürlüklerin, il milli eğitim müdürlüklerinin, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, okulların hatta zümrelerin) hedeflerini birbirini dikey olarak destekleyecek ve uyumlu şekilde herkesin ulaşacağı şekilde koymaları, ilde-ilçede ortak soru bankalı ortak sınav sistemleri önerileri gibi……… bunlardan bazılarıdır.  

                                                                                                                                                                            Ömer KOYUNCU

                                                                                                                                                                              Okul Müdür V.

               

İSTİYORUZ Kİ...

 

·      İstiyoruz ki; Okulumuz da öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.

 

·      İstiyoruz ki;Okulumuz da her veli,öğrencisine öğrenme için her türlü

fırsatın verildiğini bilsin.

 

·      İstiyoruz ki;Okulumuzda hem öğretenler hem de öğrenenler birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın.

 

·      İstiyoruz ki;Okulumuz öğrencilerini sadece orta öğretime değil aynı zamanda hayata da hazırlasın.

 

·      İstiyoruz ki;Okulumuz toplam kaliteyi benimseyen öğrenci merkezli eğitimi hedef alan eğitim konusunda öncü ve lider olsun.

 

 

·      İstiyoruz ki;Öğrencilerimiz kendi potansiyellerine uygun bir başarı,göstererek hedeflemiş oldukları orta öğretim kurumlarından geri dönmesinler.

 

·      İstiyoruz ki;Hacıkazımoğlu İlköğretim Okulu Okul Aile işbirliğinin bilincinde olan,barışa ve refaha önem veren disiplinli öğrencilerin yetiştiği bir kurum olsun.

 

·      İstiyoruz ki;Öğrencilerimiz her zaman yaşamlarında mutlu olsun.

 

·      İstiyoruz ki;Öğrencilerimiz okul içinde ve dışında örnek birer insan olsun.

 

 

·      İstiyoruz ki;Okulumuzda verilen eğitim ve aktarılan bilgi olumlu davranış değişikliği sağlasın ve bu değerle öğrencilerin kendilerini  seven,güvenen ve yaşamın her alanında sorgulayan iyiye ve güzele ulaşmak için çalışan bireyler olsun.

 

·      İstiyoruz ki;Öğrencilerimiz yaşamın her alanında başarılı,psikolojik sağlıkları sarsılmayan,kendi ayakları üstünde durabilen insanlar olsun.

 

·      İstiyoruz ki;Okulumuzda çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun.Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın.

·      İstiyoruz ki;Okulumuzda herkes, her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.

                   

 

HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU

OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ

 

 

 

 

Ömer KOYUNCU                M.Demet ÇINAR                         Zehra BİLGİÇ

Okul Müdürü  V.                   Öğretmen Tems.                          Öğretmen Tems.

 

Elif DENİZ                        Eren DEMİRHAN                           Ahmet EMİRDAĞ

Öğretmen Tems.                       Destak Pers.                                 Okul-Aile Brl.Tems.

 

Serpil ARTAN                        Özgür  SABA                                        Halil ŞAHNALI

Veli Tems.                             Öğrenci Tems.                                         Öğrenci Tems.

 

Ayşen DENİZ                           Yasin AKBULUT                           İbrahim UNUTKANLAR

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                           Öğrenci Tems.

 

Tuğçe ATAK                             Kamile MALTEPE                               Pelin BARDAKÇI

Öğrenci Tems.                              Öğrenci Tems.                                   Öğrenci Tems.

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU OKUL GELİŞİM PLANI TABLOSU

 

Sıra

No

Stratejik

Amaç No

Hedef

No

Çalışmanın Adı

Sorumlu Ekip

Başlangıç

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Tahmini

Bütçe

Açıklamalar

1

1

1-2-3-4

Okulumuzun imkanlarını geliştirmek ve bu imkanlardan tüm kesimlerin verimli bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Güzelleştirme ekibi

   Eylül

   2007

Haziran

2008

600 YTL

 

2

2

1-2

Okul-Veli İşbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve velilerin etkin katılımını sağlamak

Rehberlik ve Okul Disiplini geliştirme ekibi

    Eylül

    2007

Haziran

 2008

 

 

3

3

1-2-3-4

Okulun Fiziki Yapısını İyileştirmek.

Güzelleştirme ekibi

    Ekim

    2007

Haziran

 2008

300 YTL

 

4

4

1-2

Sınavlara Girişte Başarı Yüzdelerinin artırılması

Okumayı geliştirme ekibi

   Kasım

   2007

 Haziran

 2008

200 YTL

 

5

5

1-2

Teknoloji sınıfının geliştirilmesi,halka açılması,iyileştirme çalışmaları

Teknoloji ve bilim ekibi

Haziran 2007

Haziran 2008

1.500.00 YTL

 

 

                                                                                                                 Ömer KOYUNCU

                                                                                                                  Hacıkazımoğlu  İlköğretim Okulu Müd.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIKAZIMOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU

2007-2008 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI

STRATEJİK PLANLAMA VE

 YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI

 

       

 

        Okulumuz  Okul Yönetim Gelişim Ekibi   (OYGE )  2007-2008 yılı için okulun stratejik planlamasını yapmış ve Okul gelişim planını hazırlamıştır. Stratejik planlamaya esas olmak üzere önce  SWOT analizi yöntemiyle durum tespiti yapılmış okulun güçlü ve zayıf yönleri  ortaya çıkarılmıştır. Bunun ışığında yapılacak geliştirme çalışmaları planlanmış ekipler oluşturulmuştur.

 

 

 

SWOT ANALİZİ

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER

 1. Okulun teknolojik ekipman olarak yeterli olması
 2. Bilgisayar laboratuarının bulunması
 3. Okulun gelişmiş ve yerleşmiş bir “okul kültürünün”  olması
 4. Fiziki yapının eğitim öğretime uygun olması
 5. İdareci ve öğretmenlerin yeni gelişim ve değişimlere açık olması
 6. Sosyal faaliyetler için imkan ve isteğin yeterli olması
 7. Çok Amaçlı  salonunun bulunması
 8. İnternet bağlantısının bulunması
 9. Bilgisayar ve fen laboratuarlarının olması
 10. Merkezi bir alan içinde bulunması ve fiziki konumu
 11. Öğretmen ve  çalışanlar arasındaki ilişkilerin iyi olması

 

ZAYIF YÖNLER

 1. Okul çevre ve veli  işbirliğinin yeterli olmaması
 2. Çevrenin imkanlarından okulun gelişiminde yararlanılamaması
 3. Bilgisayar öğretmeninin olmaması
 4. Öğrencilerin ailelerinden uzak olması (Parçalanmış aile yapısı)
 5. Yardımcı hizmetli ve memur kadrosunun yetersiz olması
 6. Öğrencilerelerde kamu malını koruma bilincinin yeterince  oluşturulamaması
 7. Okul içi ses düzeninin yeterli olmaması
 8. Öğrenci merkezli eğitime uygun branş  öğretmenlerin  yetersiz olması
 9. Okulumuzun rehber öğretmeninin bulunmaması
 10. Okulumuz kütüphanesinin yeniden kurularak geliştirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRSATLAR

 1. Okul idaresinin  il ve ilçe yönetimleriyle ilişkilerinin iyi olması
 2. Okulun  tarihi ve turistik yerlere yakın olması
 3. Okul aile birliğinin okul yönetimi ile uyumlu çalışması.
 4. Çevrede tanınması iyi bir imajının olması
 5. Ulaşım kolaylığının bulunması
 6. Seçkin liselere  giden öğrencilerimizin öğrencilerimize model oluşturması
 7. Okulumuzdaki ortam ve uygulamaların öğrencilerin  yaşamına hazırlık teşkil etmesi

 

 

TEHDİTLER

1.      Çevre aydınlatma ve güvenliğinin yetersiz oluşu

2.      Güvenlik  tehdidinin bulunması

3.      Okul yakınında kullanılmayan yerlerin  bulunması

4.      Hırsızlık yönünden okul güvenliğinin yetersizliği

5.      Okul çevresinin trafikte  kontrol güçlüğü

6.      Öğrenci velilerinin okula uzak oluşları ve yeterli iletişimin kurulamaması.