תכנית הלימודים לשנת תשע"ו

אופן הלימוד
הנושאים נלמדים בהקשר טקסטואלי.
הקניית החומר בהנחיית המורה תוך ניהול שיח עם התלמידים.
התלמידים נדרשים לתרגול רב, לבחנים ולמבחנים.

מטרות ויעדים
תחום קוגניטיבי
מיון פרטים לפי קטגוריות, הבנת עובדות ופירושן, זיהוי ויצירה של מבנים מדרגיים, הבנת רצף סיבתי והיקשים, ניתוח טיעונים ודעות, הסקת מסקנות הגיוניות.
התמודדות עם שאלות ערכיות העולות מן הטקסטים וגיבוש עמדות במישור האישי, הקבוצתי, הלאומי והאוניברסלי.
פיתוח מיומנויות
היכולות להשתמש בכלים הלשוניים: הרחבת אוצר המילים; שכלול ההבעה בכתב ובעל פה וההבנה של טקסטים; שימוש תקין בלשון - בהגייה, בכתיב, במשמעות, בנטייה, בתצורה ובתחביר; גיוון וגמישות משלבית והתאמת הלשון לנסיבות.
תחום ערכי
יצירת עניין וסקרנות כלפי הלשון העברית ודרכי השימוש בה.
הוקרת הלשון העברית על רבדיה מתוך הבנת ערכה הרוחני לעם היהודי ומתוך הבנת תפקידה המרכזי בתהליך התחייה הלאומית.

תכנים
הבנת הנקרא - רכישת אסטרטגיות בהתמודדות עם טקסטים, טיפוח קריאה עצמאית וביקורתית.
הבעה בכתב - פיתוח כישורי הכתיבה והתנסות בכתיבה אישית ועיונית.
אוצר מילים - הרחבת אוצר המילים, ושימת דגש על הבחנה בין משמעויות המילים ועל דיוק השימוש בהן.
הבעה בעל פה - פיתוח כישורי ההבעה בעל פה בארבעה תחומים: קריאה בקול, הרצאת דברים, טיעון בעל פה, דיווח, דיון.

מסגרות הלמידה
* תלמידי כיתות ז', ח', ט'  ילמדו במסגרת כיתת האם.
* עולים חדשים ותלמידים מתקשים יתוגברו במסגרת שעה פרטנית;
* משימות ויחידות לימוד מתוקשבות.
* הערכה חלופית לצד מבחנים ובחנים.

 תכנית הלימודים של משרד החינוך