לוח מבחנים

שכבה ז'

מועדי מבחנים

מועדי המבחן הרגיל

     ראשון    
 שני
 שלישי

רביעי

חמישי
 8:45
 10:45
 12:30
   .


שכבה ח'

מועדי מבחנים

מועדי המבחן הרגיל

 ראשון

 שני
 שלישי
רביעי
חמישי
 8:45
 10:45 
 12:30
.

בהצלחה