רשימת הנושאים העתידים להילמד בשנה הקרובה


תכנית לימודים בהבעה והבנה

על פי תכנית הלימודים החדשה בשפה

שכבת ז' - תשע"ז

מחצית א'

הבנת הנקרא  -  היכולת והכושר לקרוא טקסט כתוב ולהבינו כהלכה על פי שלושה ממדים:

                         איתור מידע ואחזור מידע; פרשנות והיסק; הערכה וביקורת.

הבעה בכתב   -  פיתוח היכולת לכתוב פסקה לכידה, מקושרת ורציפה.

                         התלמידים יתנסו בכתיבה עיונית ואישית בזיקה לטקסט ושלא בזיקה לטקסט.

אוצר מילים     -  הרחבת אוצר המילים, חידוד ההבחנה בהבדלי המשמעות בין המילים

                         ופיתוח המודעות לדיוק השימוש בהן.

                         עיקר הלימוד ייעשה מתוך התנסות מעשית בבחינתם של מילים ושל צירופים

                         מהיבטים שונים במילונים ובטקסטים.

הבעה בעל פה - פיתוח כישוריו של התלמיד בקריאה בקול של טקסט מנוקד ולא-מנוקד ובהרצאת דברים.


מחצית ב'

הבנת הנקרא  -  היכולת והכושר לקרוא טקסט כתוב ולהבינו כהלכה על פי שלושה ממדים:

                         איתור מידע ואחזור מידע; פרשנות והיסק; הערכה וביקורת.

הבעה בכתב   -  פיתוח היכולת לכתוב פסקה לכידה, מקושרת ורציפה.

                         התלמידים יתנסו בכתיבה עיונית ואישית בזיקה לטקסט ושלא בזיקה לטקסט.

אוצר מילים     -  הרחבת אוצר המילים, חידוד ההבחנה בהבדלי המשמעות בין המילים

                         ופיתוח המודעות לדיוק השימוש בהן.

                         עיקר הלימוד ייעשה מתוך התנסות מעשית בבחינתם של מילים ושל צירופים

                         מהיבטים שונים במילונים ובטקסטים.

הבעה בעל פה - פיתוח כישוריו של התלמיד בהרצאת דברים.


תכנית לימודים בהבעה והבנה

על פי תכנית הלימודים החדשה בשפה

שכבת ח' - תשע"ז

מחצית א'

הבנת הנקרא  -  היכולת והכושר לקרוא טקסט כתוב ולהבינו כהלכה על פי שלושה ממדים:

                         איתור מידע ואחזור מידע; פרשנות והיסק; הערכה וביקורת.

הבעה בכתב   -  פיתוח היכולת לכתוב פסקה לכידה, מקושרת ורציפה.

                         התלמידים יתנסו בכתיבה עיונית ואישית בזיקה לטקסט ושלא בזיקה לטקסט.

אוצר מילים     -  הרחבת אוצר המילים, חידוד ההבחנה בהבדלי המשמעות בין המילים

                         ופיתוח המודעות לדיוק השימוש בהן.

                         עיקר הלימוד ייעשה מתוך התנסות מעשית בבחינתם של מילים ושל צירופים

                         מהיבטים שונים במילונים ובטקסטים.

הבעה בעל פה - פיתוח כישוריו של התלמיד בטיעון בעל פה, בדיווח ובדיון.

   

מחצית ב'

הבנת הנקרא  -  היכולת והכושר לקרוא טקסט כתוב ולהבינו כהלכה על פי שלושה ממדים:

                         איתור מידע ואחזור מידע; פרשנות והיסק; הערכה וביקורת.

הבעה בכתב   -  פיתוח היכולת לכתוב פסקה לכידה, מקושרת ורציפה.

                         התלמידים יתנסו בכתיבה עיונית ואישית בזיקה לטקסט ושלא בזיקה לטקסט.

אוצר מילים     -  הרחבת אוצר המילים, חידוד ההבחנה בהבדלי המשמעות בין המילים

                         ופיתוח המודעות לדיוק השימוש בהן.

                         עיקר הלימוד ייעשה מתוך התנסות מעשית בבחינתם של מילים ושל צירופים

                         מהיבטים שונים במילונים ובטקסטים.

הבעה בעל פה - פיתוח כישוריו של התלמיד בדיווח ובדיון.

                                                   שנה טובה ובהצלחה לכולנו