צוות לשון, הבעה והבנה

מקשרת המקצוע - כרמית מנדל-עדני

צוות המורות


אורית דוכן               052-3658778

איקה סלומון             050-3580255

אפרת לוי                 054-4552338

ארזה מיה                053-3319595

גלית כהן                  052-4789820

דורית איל                 054-2551776

כרמית מנדל-עדני      050-5760655      

שרי ליבי                   054-4779940

ישיבת צוות לשון, הבעה והבנה מתקיימת במידעת בימי שני, בשעה 08:45

החדר מנוהל על-ידי כרמית מנדל-עדני  drorhabaa@gmail.com