מבנה ארגוני

תלמידי כיתות ז' לומדים הבעה והבנה שלוש שעות שבועיות: 

במסגרת תכנית לימודים חדשה המשלבת לימודי לשון ותנ"ך - בשבילי התל"מ (תנ"ך, לשון ומבע)

התלמידים לומדים בכיתות האם


תלמידי כיתות ח' לומדים הבעה והבנה שלוש שעות שבועיות:

שני מפגשים במחצית הראשונה ומפגש אחד במחצית השנייה.

התלמידים לומדים בכיתות האם.


תלמידי כיתות ט' לומדים לשון, הבעה והבנה שלוש שעות שבועיות:

מפגש אחד בן 90 דקות ומפגש אחד בן 45 דקות בכל מחצית

התלמידים לומדים בכיתות האם.