הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים

                                                                                           
* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה, הערכה חלופית
                               

* תפקוד התנהגותי
                                                         
   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה

* תפקוד לימודי
                                                                 
   - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה -  עצמית וצוותית
   - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן
    - הבאת ציוד