סביבה לימודיתציוד

כיתות ח'
מחברת פוליו
ספר לימודכיתות ט'

מחברת פוליו
                                            
ספר לימוד

ספרי לימוד לתשע"ח

שכבה ח'
מילה טובה מאוד לכיתה ח' בהוצאת מטח
שכבה ט'   
מטיילים בשבילי הטקסט בהוצאת שרי 


דפי עבודה
טבלת מילות הקישור
מטלת ניבים הנחיות לכיתות ז ולכיתות ח
כיתות ז
חלקי הדיבור - מאפיינים
ניבים ופתגמים כיתות ז

כיתות ח
זיהוי חלקי הדיבור
ניבים פתגמים כיתות ח
אמצעים רטוריים א

מבחנים
שכבה ז'
תשובה מלאה
משלבי הלשון
שם המספר
תקינות השפה העברית 
מילות קישור והקשר הלוגי
מאזכרים
סימני הניקוד
סימני הפיסוק
תעודת זהות של טקסט

שכבה ט'
1. מושגים בסמנטיקה (ניגודיות, נרדפות, היכללות, שדה סמנטי, קונוטציה)
2. רכיבי מבנה של טקסט (סיבה, תופעה, מסקנה, פתרון, יתרון, חיסרון ועוד)
3. מילות קישור והקשר הלוגי
4. סיכום בורר