Kan stress haaruitval veroorzaken?

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden

haaruitval en stress

JA, spanning en stress kunnen inderdaad zorgen voor haaruitval.

Er zijn 3 soorten haaruitval die in verband kunnen worden gebracht met stress. Dit zijn:

alopecia areata (pleksgewijze haaruitval)
er zijn meerdere factoren die alopecia areata kunnen uitlokken. Stress is een van de factoren die het meest in verband worden gebracht met alopecia  areata. Er is doorgaans sprake van scherp begrensde kale plekken. De haaruitval ontstaat omdat afweercellen in het bloed de haarwortels aanvallen. (alopecia areata folder)

telogeen effluvium
bij deze vorm van haaruitval is het zeer waarschijnlijk zo dat spanning en stress grote aantallen haren in de rustfase van de haarcyclus duwen. Enkele maanden nadat de rustfase is ingegaan vallen de haren uit. De haaruitval wordt dus pas enige tijd na het 'stressmoment' zichtbaar. De haren vallen dan makkelijk uit bij gewone haarverzorging zoals kammen of haren wassen.

trichotillomanie
bij deze aandoening is er een onweerstaanbare aandrang om de eigen haren uit te trekken. Dit kunnen de hoofdharen zijn, maar ook de haren van bijvoorbeeld de wenkbrauwen of de wimpers. Het uittrekken van de eigen haren kan een manier zijn om met negatieve gevoelens (zoals stress, angst, moeheid...) om te gaan.

Als stress de oorzaak is van de haaruitval zal het haar over het algemeen weer terug groeien nadat de stress voorbij is. Raadpleeg bij plotselinge of hardnekkige haaruitval altijd uw arts en stel niet te snel zelf vast dat 'het wel van de stress zal komen'. Sommige vormen van haaruitval zijn een uiting van een onderliggend medisch probleem dat op een goede manier moet worden vastgesteld en moet worden behandeld. Als stress inderdaad de oorzaak is van de haaruitval, en het lukt niet zelf om de stress te verminderen, raadpleeg dan de huisarts. De huisarts kan u helpen met technieken die de omgang met stress kunnen verbeteren.