Tervetuloa‎ > ‎

Ajankohtaista

17.4.2013. ELY-keskus ilmoitti, että jälkimmäinen osa avustuksesta, 20% avustussummasta on hyväksytty. Eli homma alkaa olla pulkassa sitäkin myöten. Lisää vesiosuuskunnan kokouksessa toukokuussa.

6.11.2012 Pääurakka saatiin päätökseen tänään kun pidettiin viimeinen työmaakokous ja allekirjoitettiin taloudellinen loppuselvitys urakoitsijan kanssa. Kuvassa osuuskunnan pj ja urakoitsijan toimitusjohtaja paiskaavat kättä. Kaivinkoneyhtymä Lindholmin työnjohtajan lisäksi mukana valvojan eli HTJ Rakennuttajatoimiston edustajat edustajat sekä Tapio Idman, joka ystävllisesti on tarjonnut taloaan työmaakokousten pitopaikaksi. Työ jatkuu nyt talojen liittämisellä verkostoon, jossa yhteyshenkilönä on Tapio Idman. Ensimmäinen talo liitettiin verkostoon 5.11.2012. Työ jatkuu kahden kaivinkoneen voimin, sekä Lintumetsän puoleisesta päästä, että Länsirannantien suunnalta. Etenemisvauhti on 2-3 talon viikkovauhtia. Tässä vaiheessa liitetään noin 25 kiinteistöä.


10.8.2012. Urakka on nyt edennyt Haaran ydinalueelle. Arviolta 1/3 ojasta on kaivettu. Talojen välissä kaivaminen on hitaampaa ja kiinteistöpumppaamojen asennus vie myös aikaa. Muutamia osuuksia tehdään myös suuntaporauksella, jolloin ainoastaan kiinteistöpumppaamojen ja -kaivojen asentaminen vaatii aukikaivuun. Tarkoitus on pitää lähiaikoina myös tiedotustilaisuus, mahdollisesti samalla osuuskunnan kokous muutaman muotoseikan vuoksi. Tärkeää on myös sopia taloliittymien tekemisestä yhteisesti ja ryhmissä. Luonnollisesti pyritään teettämään kaikki taloliittymät samoilla urakoitsijoilla (kaivuu, lvi ja sähötyöt) (IP).

Myös valokaapeliasia etenee myös. Valkjärven kuituosuuskunta on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin. Noin 25 kiinteistöä on jo maksanut osuutensa ja suojaputkea on pystytty hankkimaan riittävästi. Lisätietoa heille tulee lähipäivinä.


26.6. Aloituskatselmus ja työmaakokous takana. Linjojen raivausta vielä ennen kaivuun aloittamista. Kaivuu alkaa Lintumetsän puoleisesta päästä 9.7.2012.

Projekti alkaa. 1. Työmaakokous 18.6. klo 8

HUOM!! Tiedostoissa kutsu aloituskatselmukseen 30.5. alkaen klo 7.30 Oivantien liittymäkohdasta (Oivantie n. 2)

Hanke on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Tavoitteena on iskeä kauha maahan maanantaina 18.6.2012 Oivantien liityntäkohdan tuntumassa eli projekti lähtee liikkeelle Lintumetsän suunnasta. Urakkasopimuksen mukaan valmista pitää olla 15.9.2012 urakoitsijan osalta.Osittan samaan aikaan voidaan tedhä jo liitynnän valmistelutöitä. Ennen aloituspäivää pitää kuitenkin vielä tapahtua monta asiaa. Nyt alkavalla viikolla mittamies käy merkitsemässä linjan. Seuraava tärkeä tapahtuma on kaivuulinjojen KATSELMUS LIITTYVILLE KIINTEISTÖILLE JA NIILLE MAANOMISTAJILLE, joiden maiden läpi ojalinja menee.

KATSELMUSPÄIVÄKSI on sovittu KESKIVIIKKO 30.5.2012 alkaen klo 7.30 Oivantien liittymiskohdasta.  Katselmuksessa vahvistetaan linjan lopullinen kulku, jotta keskustelua ei tarvitse sitten enää käydä kun kaivinkone on jo tontilla! Mikäli linjaus on omalta kohdaltasi selvä, sinun ei tarvitse osallistua katselmukseen. Jotta katselmus menisi läpi päivässä, pyritään etenemään ripeästi, mutta toki niin, että kukin linja ja tontti saadaan merkattua. Ellei ehditä käydä läpi koko linjaa, torstai 31.5. on varattu toiseksi päiväksi. Tapio Idmanilta voi päivän mittaan kysellä, missä katselmusryhmä on menossa ja milloin se saapuu alueellenne (puh. 050 542 7993). Haaran alue saavutettaneen kuitenkin jo klo 10 paikkeilla. Tapio Idman on myös linjanraivausvastaava. Ottakaa siinä asiassa yhteyttä häneen.

Ajankohtaista 1.4.2012. Vuosikokouksessa oli läsnä runsaat 20 osuuskunnan osakasta. Kokous päätti siirtyä vesihuoltohankkeessa toteutusvaiheeseen. Tässä keskeisimmät päätökset: Urakoitsijaksi valittiin hallituksen esityksestä Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy Lapinjärveltä. Päätettiin panna maksuun liittymismaksun toinen erä, eräpäivänä huhtikuun 27. Linjojen raivauksen yhdyshenkilöksi nimettiin Tapio Idman. Projekti etenee seuraavaksi urakkaneuvotteluihin. Luonnollisesti suunnitelma käydään läpi vielä yksityiskohtaisesti kiinteistö kiinteistöltä paikan päällä ja merkitään kaivuukohdat. Muodollisen varmistuksen projekti saa 4.4. kunnanvaltuuston hyväksyessä takauksen noin 310 000 euron lainalle. Lähes kaikki läsnäolijat osoittivat kiinnostuksensa valokaapelin asentamiseen. Hallitus ottaa asian esille urakkaneuvotteluissa, selvittää asiaa ja tiedottaa siitä lähiaikoina.  Vuosikokousasia menivät läpi juohevasti.

Ajankohtaista 18.3.2012. Haaran vesiosuuskunnan vuosikokous ja projektin toteutuksesta päättäminen torstaina 29.3.2012 kello 18:00. Paikka Arkadian yhteislyseo, Lepsämäntie 15, 01800 Klaukkala. Työjärjestys kohdassa "Tiedostot".

Kohdassa "Tiedostot" on myös Nurmijärven kunnan teknisen lautakunnan esitys kunnanhallitukselle ja valtuustolle vesiosuuskunnan lainatakauksesta.

Ajankohtaista 15.1.2012. Lopulliset kartat ja suunnitelmat ovat valmistuneet ja ovat lähtemässä urakoitsijaehdokkaille tarjoustarkennuksia varten. Viimeisin karttaversio on ladattu kartat ja tiedostot välilehdelle. Parhaimman resoluution saata lataamalla kartan, eli avaamaalla adobe acrobat ohjelmalla.

Olemme edelleen aikataulussa projektin aloittamiseksi keväällä ja saattamiseksi päätökseen kesän aikana.  Lisätietoa, mm. osuuskunnan kokouskutus lähipäivinä. Edelleen mukana on 34 liittyjää. Projekti toteutetaan lopulta kokonaan paineviemärinä. Kiinteistöpumppaamojen määrä saatiin puristettua kahdeksaantoista (18) yhdistämällä lähekkäisiä kiinteistöjä samaan pumppaamoon. Lisäksi kolme kiinteistöä laskee suoraan linjapumppaamoon Haarantien, Valkjärventien ja Kaanaantien yhtymäkohdassa. Paineviemäriratkaisulla saatiin Kaanaantien linjapumppaamo myös poistettua. Haarantien, kylän keskustan alueella, jossa kova savi on paikoin ainoastaan 2 metrin paksuinen, kaivantoa on madallettu ja vastaavasti eristystä lisätty. Näin on päästy edullisempaan, mutta myös turvallisempaan ratkaisuun.

Ajankohtaista 7.12.2011. Kysymyksessä on Haarantien ja Haaranpolun putkistolinjan toteutus suuntaporauksella, jolloin vältytään aikamoiselta kaivannolta, koko keskuskylän aukikaivamiselta. Noin kymmenen talon kesken likaveden poisto tapahtuu 3-4 talon yhteisillä kiinteistöpumppaamoilla. Samalla pihojen kaivuukin vähenee. Pumppaamot eivät tule talojen välittämään läheisyyteen ja ojankaivuuta voidaan järkevöittää. Avo-ojan kaivuu märällä ydinalueella, kova savi on paikoin vain 2 metriä vahvaa, saattaisi aiheuttaa useisiin kymmeniin tuhansiin nousevat lisäkustannukset, ja voisi pahimmassa tapauksessa muuttaa alueen vesioloja. Vettä läpäisevällä aineksella täytetystä ojasta tulisi vettä imevä ja siirtävä salaoja. Seuraavaksi tehdään toivottavasti vihonviimeinen, toteuttamiskelpoinen suunnitelma em. ajatukseen perustuen ja saadaan siihen kilpailutettu hinta. Vesiosuuskunnan päättävä kokous siirtyy 2012 puolelle, tammikuulle. Näin ollen lainan takauspäätös tulisi kunnanvaltuuston hyväksyntään 28.3.2012, jonka jälkeen päästäisiin aloittamaan kaivuutyöt.

Ajankohtaista 3.12.2011. Suunnitelmaa hieman muutetaan Haaran alueella. Vältytään kylän keskustan aukikaivamiselta. Osuuskunnan kokous tammikuun puolelle.

Ajankohtaista 10.11.2011. Urakkatarjousten tarkastelun yhteydessä on käynyt ilmi vielä muutamia seikkoja, muutoksia käytännön toteutukseen, jotka halutaan selvittää ennenkuin projektissa edetään. Tämä vaihe vie muutaman viikon, mutta projektin alku, kevättalvi, ei kuitenkaan viivästy. Osuuskunnan kokous kutsutaan kokoon kun on tiedotettavaa. Kuten päätimme kesän alussa, lopullisen päätöksen asiassa tekee osuuskunnan kokous. Osuuskunnan kokouksen järjestäminen marraskuussa ei kuitenkaan toteudu. Joulukuuhun on kuitenkin vielä mahdollisuuksia.

Ajankohtaista 26.10.2011. Urakkatarjouksia (3 kpl) käsitellään. Osuuskunnan kokous marraskuussa. Tarkempi ajan kohta Ilmoitetaan pikimmiten.
Ajankohtaista 21.9.2011. Urakkatarjouspyynnöt lähetetty.
Ajankohtaistiedote: Urakkatarjouspyyntöjen viimeistely meneillään (23.8.2011). Seuraavat toimenpiteet; urakkatarjouspyyntöjen jättö ja vastaanottaminen, sitten osuuskunnan kokous.

Liittymismaksun ensimmäisen erän maksutietojen mukaan projektin jatkovaiheessa on mukana vähintään 35 kiinteistöä. Varmistusten jälkeen näyttää siis siltä, että useita jo sitoumuksen tehneitä kiinteistöjä ei ole lähdössä mukaan projektiin. Kartalla poisjääneet sijoittuvat siten, että ns. Kynnysmäentien varteen ei kaivantoa tehtäisi ollenkaan. Haaran ydinalueelta ei poisjääjiä ole. Lisäksi on muutama uusi kiinteistö Valkjärventien varressa ja Haarankujalla. Projektin kannalta poisjääminen ei näyttäisi olevan kannattavuutta heikentävä asia johtuen Kynnysmäentien ja muutamien muidenkin poisjäävien kiinteistöjen keskimääräistä pitemmästä ja vaikeammin kaivettavasta linjaosuudesta. Näin ollen hankkeesta järjestetään tiedotustilaisuus ja yhteinen osuuskunnan kokous aivan lähiaikoina. Tilaisuus pyritään järjestämään kesäkuun toisella viikolla. Tietoa tulee heti kun kokouspaikka selviää.

Projektin rakennussuunnittelu hidastui loppusyksyn aikana, mutta on nyt helmikkuun lopussa viittä vaille valmis. Rakennussuunnitelmien mukana saamme uuden kustannusarvion ja voimme sen perusteella lähteä tekemään sopimusta kunnan kanssa ja hakemaan lainatarjouksia pankeilta.  Asiasta tiedotetaan pikimmiten ja tarvittaessa pidetään osuuskunnan kokous. Rakentamisen suunnitelmakartan Tiedostoista tai  Kartat -välilehdeltä.
 
Jäseniä osuuskunnassa on edelleen kiitettävästi ollaan edelleen tavoitteessa. Lisää toki toivotaan. Myös muutama uusi liittyjä on tullut mukaan.
 
Jos olet kiinnostunut liittymään Haaran Vesiosuuskuntaan voit täyttää sivuilta löytyvän jäsenhakemuksen ja palauttaa sen osuuskunnan sihteerille. Hallitus päättää jäseneksi ottamisesta ja ilmoittaa siitä kirjeitse hakijalle.
 
 
Comments